Základná škola s materskou školou - Alapiskola és Óvoda


Prijaté faktúryDátumCena s DPH [EUR]DodávateľPopis
DF2017/1
Typ dokumentu:Prijatá faktúra
Číslo/názov dokumentu:DF2017/1
Popis dokumentu:za zemný plyn
Meno dodávateľa:RWE Gas
Adresa dodávateľa: , Košice,
IČO partnera:44291809
Cena s DPH:1299 €
Dátum vystavenia fakt.:
Dátum splatnosti fakt.:
Dátum doručenia faktúry:13.01.2017
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
13.01.20171299€RWE Gasza zemný plyn
DF2017/2
Typ dokumentu:Prijatá faktúra
Číslo/názov dokumentu:DF2017/2
Popis dokumentu:za bielu mikrovlnku
Meno dodávateľa:NAY a.s.
Adresa dodávateľa: , Bratislava,
IČO partnera:35739487
Cena s DPH:49,9 €
Dátum vystavenia fakt.:
Dátum splatnosti fakt.:
Dátum doručenia faktúry:13.01.2017
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
13.01.201749,9€NAY a.s.za bielu mikrovlnku
DF2017/3
Typ dokumentu:Prijatá faktúra
Číslo/názov dokumentu:DF2017/3
Popis dokumentu:za ochranu objektov
Meno dodávateľa:Krajske riad.Pol. zboru/ochrana objektov
Adresa dodávateľa: , Kosice, 04001
IČO partnera:735868
Cena s DPH:16,12 €
Dátum vystavenia fakt.:
Dátum splatnosti fakt.:
Dátum doručenia faktúry:10.01.2017
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
10.01.201716,12€Krajske riad.Pol. zboru/ochrana objektovza ochranu objektov
DF2017/4
Typ dokumentu:Prijatá faktúra
Číslo/názov dokumentu:DF2017/4
Popis dokumentu:za ochranu objektov
Meno dodávateľa:Krajske riad.Pol. zboru/ochrana objektov
Adresa dodávateľa: , Kosice, 04001
IČO partnera:735868
Cena s DPH:8,29 €
Dátum vystavenia fakt.:
Dátum splatnosti fakt.:
Dátum doručenia faktúry:10.01.2017
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
10.01.20178,29€Krajske riad.Pol. zboru/ochrana objektovza ochranu objektov
DF2017/5
Typ dokumentu:Prijatá faktúra
Číslo/názov dokumentu:DF2017/5
Popis dokumentu:za audit 2016
Meno dodávateľa:GemerAudit
Adresa dodávateľa: , Rožňava,
IČO partnera:31681301
Cena s DPH:360 €
Dátum vystavenia fakt.:
Dátum splatnosti fakt.:
Dátum doručenia faktúry:24.01.2017
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
24.01.2017360€GemerAuditza audit 2016
DF2017/6
Typ dokumentu:Prijatá faktúra
Číslo/názov dokumentu:DF2017/6
Popis dokumentu:za náradie
Meno dodávateľa:EVMOS L. Szappanos
Adresa dodávateľa: , Rožňava, 048 01
IČO partnera:17128340
Cena s DPH:379,03 €
Dátum vystavenia fakt.:
Dátum splatnosti fakt.:
Dátum doručenia faktúry:24.01.2017
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
24.01.2017379,03€EVMOS L. Szappanosza náradie
DF2017/7
Typ dokumentu:Prijatá faktúra
Číslo/názov dokumentu:DF2017/7
Popis dokumentu:za časopisy-predšk. výchova
Meno dodávateľa:ARES s.r.o
Adresa dodávateľa: , Bratislava,
IČO partnera:31363822
Cena s DPH:21,6 €
Dátum vystavenia fakt.:
Dátum splatnosti fakt.:
Dátum doručenia faktúry:18.01.2017
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
18.01.201721,6€ARES s.r.oza časopisy-predšk. výchova
DF2017/8
Typ dokumentu:Prijatá faktúra
Číslo/názov dokumentu:DF2017/8
Popis dokumentu:za tel.hovory
Meno dodávateľa:T/COM/Slovak Telekom
Adresa dodávateľa: , Bratislava, 82513
IČO partnera:35763469
Cena s DPH:29,64 €
Dátum vystavenia fakt.:
Dátum splatnosti fakt.:
Dátum doručenia faktúry:09.01.2017
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
09.01.201729,64€T/COM/Slovak Telekomza tel.hovory
DF2017/9
Typ dokumentu:Prijatá faktúra
Číslo/názov dokumentu:DF2017/9
Popis dokumentu:za tel.hovory ZS
Meno dodávateľa:ORANGE SLOVENSKO
Adresa dodávateľa: , Bratislava, 82109
IČO partnera:35697270
Cena s DPH:19,92 €
Dátum vystavenia fakt.:
Dátum splatnosti fakt.:
Dátum doručenia faktúry:18.01.2017
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
18.01.201719,92€ORANGE SLOVENSKOza tel.hovory ZS
DF2017/10
Typ dokumentu:Prijatá faktúra
Číslo/názov dokumentu:DF2017/10
Popis dokumentu:za BOZaPO
Meno dodávateľa:GEKOS J.Rochfalusi
Adresa dodávateľa: , Roznava, 04801
IČO partnera:10755462
Cena s DPH:49,79 €
Dátum vystavenia fakt.:
Dátum splatnosti fakt.:
Dátum doručenia faktúry:04.01.2017
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
04.01.201749,79€GEKOS J.Rochfalusiza BOZaPO
DF2017/11
Typ dokumentu:Prijatá faktúra
Číslo/názov dokumentu:DF2017/11
Popis dokumentu:poistné
Meno dodávateľa:Prvá komunálna finančná a.s
Adresa dodávateľa: , Nitra, 949 01
IČO partnera:36557129
Cena s DPH:22,56 €
Dátum vystavenia fakt.:
Dátum splatnosti fakt.:
Dátum doručenia faktúry:26.01.2017
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
26.01.201722,56€Prvá komunálna finančná a.spoistné
DF2017/12
Typ dokumentu:Prijatá faktúra
Číslo/názov dokumentu:DF2017/12
Popis dokumentu:za časopis škola 2017
Meno dodávateľa:JurisDAT - Medlen Redakcia Škola-MEL
Adresa dodávateľa: , Bratislava, 82108
IČO partnera:11821973
Cena s DPH:25 €
Dátum vystavenia fakt.:
Dátum splatnosti fakt.:
Dátum doručenia faktúry:27.01.2017
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
27.01.201725€JurisDAT - Medlen Redakcia Škola-MELza časopis škola 2017
DF2017/13
Typ dokumentu:Prijatá faktúra
Číslo/názov dokumentu:DF2017/13
Popis dokumentu:tabuľa ker. magnetická
Meno dodávateľa:MB TECH BB
Adresa dodávateľa: , Banská Bystrica, 974 01
IČO partnera:36622524
Cena s DPH:61,1 €
Dátum vystavenia fakt.:
Dátum splatnosti fakt.:
Dátum doručenia faktúry:27.01.2017
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
27.01.201761,1€MB TECH BBtabuľa ker. magnetická
DF2017/14
Typ dokumentu:Prijatá faktúra
Číslo/názov dokumentu:DF2017/14
Popis dokumentu:za didakt.pomôcka
Meno dodávateľa:Kotulič Peter
Adresa dodávateľa: , Koprivnice,
IČO partnera:66925797
Cena s DPH:80 €
Dátum vystavenia fakt.:
Dátum splatnosti fakt.:
Dátum doručenia faktúry:27.01.2017
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
27.01.201780€Kotulič Peterza didakt.pomôcka
DF2017/15
Typ dokumentu:Prijatá faktúra
Číslo/názov dokumentu:DF2017/15
Popis dokumentu:vodné, stočné
Meno dodávateľa:Vsl.vod.spolocnost
Adresa dodávateľa: , Kosice, 04248
IČO partnera:36570460
Cena s DPH:134,51 €
Dátum vystavenia fakt.:
Dátum splatnosti fakt.:
Dátum doručenia faktúry:03.02.2017
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
03.02.2017134,51€Vsl.vod.spolocnostvodné, stočné
DF2017/16
Typ dokumentu:Prijatá faktúra
Číslo/názov dokumentu:DF2017/16
Popis dokumentu:za BOZaPO
Meno dodávateľa:GEKOS J.Rochfalusi
Adresa dodávateľa: , Roznava, 04801
IČO partnera:10755462
Cena s DPH:49,79 €
Dátum vystavenia fakt.:
Dátum splatnosti fakt.:
Dátum doručenia faktúry:03.02.2017
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
03.02.201749,79€GEKOS J.Rochfalusiza BOZaPO
DF2017/17
Typ dokumentu:Prijatá faktúra
Číslo/názov dokumentu:DF2017/17
Popis dokumentu:za plyn
Meno dodávateľa:RWE Gas
Adresa dodávateľa: , Košice,
IČO partnera:44291809
Cena s DPH:1299 €
Dátum vystavenia fakt.:
Dátum splatnosti fakt.:
Dátum doručenia faktúry:03.02.2017
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
03.02.20171299€RWE Gasza plyn
DF2017/18
Typ dokumentu:Prijatá faktúra
Číslo/názov dokumentu:DF2017/18
Popis dokumentu:za elektrinu
Meno dodávateľa:Vsl.energetika
Adresa dodávateľa: , Kosice, 04291
IČO partnera:44483767
Cena s DPH:1088 €
Dátum vystavenia fakt.:
Dátum splatnosti fakt.:
Dátum doručenia faktúry:03.02.2017
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
03.02.20171088€Vsl.energetikaza elektrinu
DF2017/19
Typ dokumentu:Prijatá faktúra
Číslo/názov dokumentu:DF2017/19
Popis dokumentu:za tel.hovory
Meno dodávateľa:ORANGE SLOVENSKO
Adresa dodávateľa: , Bratislava, 82109
IČO partnera:35697270
Cena s DPH:13,65 €
Dátum vystavenia fakt.:
Dátum splatnosti fakt.:
Dátum doručenia faktúry:13.02.2017
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
13.02.201713,65€ORANGE SLOVENSKOza tel.hovory
DF2017/20
Typ dokumentu:Prijatá faktúra
Číslo/názov dokumentu:DF2017/20
Popis dokumentu:revízia plyn.zariadení
Meno dodávateľa:PRESSURE GAS,M.Sčipak
Adresa dodávateľa: , Rožňava,
IČO partnera:10745181
Cena s DPH:857 €
Dátum vystavenia fakt.:
Dátum splatnosti fakt.:
Dátum doručenia faktúry:10.02.2017
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
10.02.2017857€PRESSURE GAS,M.Sčipakrevízia plyn.zariadení
DF2017/21
Typ dokumentu:Prijatá faktúra
Číslo/názov dokumentu:DF2017/21
Popis dokumentu:za sign.zariadenie
Meno dodávateľa:Krajske riad.Pol. zboru/ochrana objektov
Adresa dodávateľa: , Kosice, 04001
IČO partnera:735868
Cena s DPH:16,12 €
Dátum vystavenia fakt.:
Dátum splatnosti fakt.:
Dátum doručenia faktúry:09.02.2017
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
09.02.201716,12€Krajske riad.Pol. zboru/ochrana objektovza sign.zariadenie
DF2017/22
Typ dokumentu:Prijatá faktúra
Číslo/názov dokumentu:DF2017/22
Popis dokumentu:za sign.zariadenie
Meno dodávateľa:Krajske riad.Pol. zboru/ochrana objektov
Adresa dodávateľa: , Kosice, 04001
IČO partnera:735868
Cena s DPH:8,29 €
Dátum vystavenia fakt.:
Dátum splatnosti fakt.:
Dátum doručenia faktúry:09.02.2017
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
09.02.20178,29€Krajske riad.Pol. zboru/ochrana objektovza sign.zariadenie
DF2017/23
Typ dokumentu:Prijatá faktúra
Číslo/názov dokumentu:DF2017/23
Popis dokumentu:za internet
Meno dodávateľa:SZarinet KRHP
Adresa dodávateľa: , bRATISLAVA,
IČO partnera:46599509
Cena s DPH:75 €
Dátum vystavenia fakt.:
Dátum splatnosti fakt.:
Dátum doručenia faktúry:09.02.2017
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
09.02.201775€SZarinet KRHPza internet
DF2017/24
Typ dokumentu:Prijatá faktúra
Číslo/názov dokumentu:DF2017/24
Popis dokumentu:za tel.hovory
Meno dodávateľa:T/COM/Slovak Telekom
Adresa dodávateľa: , Bratislava, 82513
IČO partnera:35763469
Cena s DPH:41,8 €
Dátum vystavenia fakt.:
Dátum splatnosti fakt.:
Dátum doručenia faktúry:09.02.2017
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
09.02.201741,8€T/COM/Slovak Telekomza tel.hovory
DF2017/25
Typ dokumentu:Prijatá faktúra
Číslo/názov dokumentu:DF2017/25
Popis dokumentu:revízia hasiac.prístrojov
Meno dodávateľa:Štefan Šmelko
Adresa dodávateľa: , Dobšiná, 04925
IČO partnera:30284597
Cena s DPH:244,44 €
Dátum vystavenia fakt.:
Dátum splatnosti fakt.:
Dátum doručenia faktúry:09.02.2017
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
09.02.2017244,44€Štefan Šmelkorevízia hasiac.prístrojov
DF2017/26
Typ dokumentu:Prijatá faktúra
Číslo/názov dokumentu:DF2017/26
Popis dokumentu:za obedy
Meno dodávateľa:ZŠ -školska jedalen
Adresa dodávateľa: , Krh.Podhradie, 04941
IČO partnera:35543710
Cena s DPH:227,36 €
Dátum vystavenia fakt.:
Dátum splatnosti fakt.:
Dátum doručenia faktúry:07.02.2017
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
07.02.2017227,36€ZŠ -školska jedalenza obedy
DF2017/27
Typ dokumentu:Prijatá faktúra
Číslo/názov dokumentu:DF2017/27
Popis dokumentu:za obedy sf
Meno dodávateľa:ZŠ -školska jedalen
Adresa dodávateľa: , Krh.Podhradie, 04941
IČO partnera:35543710
Cena s DPH:39,2 €
Dátum vystavenia fakt.:
Dátum splatnosti fakt.:
Dátum doručenia faktúry:07.02.2017
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
07.02.201739,2€ZŠ -školska jedalenza obedy sf
DF2017/28
Typ dokumentu:Prijatá faktúra
Číslo/názov dokumentu:DF2017/28
Popis dokumentu:za BOZaPO
Meno dodávateľa:GEKOS J.Rochfalusi
Adresa dodávateľa: , Roznava, 04801
IČO partnera:10755462
Cena s DPH:49,79 €
Dátum vystavenia fakt.:
Dátum splatnosti fakt.:
Dátum doručenia faktúry:03.03.2017
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
03.03.201749,79€GEKOS J.Rochfalusiza BOZaPO
DF2017/29
Typ dokumentu:Prijatá faktúra
Číslo/názov dokumentu:DF2017/29
Popis dokumentu:za sign.zariadenie
Meno dodávateľa:Krajske riad.Pol. zboru/ochrana objektov
Adresa dodávateľa: , Kosice, 04001
IČO partnera:735868
Cena s DPH:8,29 €
Dátum vystavenia fakt.:
Dátum splatnosti fakt.:
Dátum doručenia faktúry:08.03.2017
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
08.03.20178,29€Krajske riad.Pol. zboru/ochrana objektovza sign.zariadenie
DF2017/30
Typ dokumentu:Prijatá faktúra
Číslo/názov dokumentu:DF2017/30
Popis dokumentu:za sign.zariadenie
Meno dodávateľa:Krajske riad.Pol. zboru/ochrana objektov
Adresa dodávateľa: , Kosice, 04001
IČO partnera:735868
Cena s DPH:16,12 €
Dátum vystavenia fakt.:
Dátum splatnosti fakt.:
Dátum doručenia faktúry:08.03.2017
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
08.03.201716,12€Krajske riad.Pol. zboru/ochrana objektovza sign.zariadenie
DF2017/31
Typ dokumentu:Prijatá faktúra
Číslo/názov dokumentu:DF2017/31
Popis dokumentu:za tel.hovory
Meno dodávateľa:ORANGE SLOVENSKO
Adresa dodávateľa: , Bratislava, 82109
IČO partnera:35697270
Cena s DPH:11,28 €
Dátum vystavenia fakt.:
Dátum splatnosti fakt.:
Dátum doručenia faktúry:13.03.2017
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
13.03.201711,28€ORANGE SLOVENSKOza tel.hovory
DF2017/32
Typ dokumentu:Prijatá faktúra
Číslo/názov dokumentu:DF2017/32
Popis dokumentu:za tel.hovory
Meno dodávateľa:T/COM/Slovak Telekom
Adresa dodávateľa: , Bratislava, 82513
IČO partnera:35763469
Cena s DPH:41,41 €
Dátum vystavenia fakt.:
Dátum splatnosti fakt.:
Dátum doručenia faktúry:14.03.2017
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
14.03.201741,41€T/COM/Slovak Telekomza tel.hovory
DF2017/33
Typ dokumentu:Prijatá faktúra
Číslo/názov dokumentu:DF2017/33
Popis dokumentu:za obedy
Meno dodávateľa:ZŠ -školska jedalen
Adresa dodávateľa: , Krh.Podhradie, 04941
IČO partnera:35543710
Cena s DPH:279,56 €
Dátum vystavenia fakt.:
Dátum splatnosti fakt.:
Dátum doručenia faktúry:17.03.2017
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
17.03.2017279,56€ZŠ -školska jedalenza obedy
DF2017/34
Typ dokumentu:Prijatá faktúra
Číslo/názov dokumentu:DF2017/34
Popis dokumentu:montáž, revízie el.inšt.
Meno dodávateľa:Šafár Robert
Adresa dodávateľa: , Rožňava, 048 01
IČO partnera:46188584
Cena s DPH:1450 €
Dátum vystavenia fakt.:
Dátum splatnosti fakt.:
Dátum doručenia faktúry:17.03.2017
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
17.03.20171450€Šafár Robertmontáž, revízie el.inšt.
DF2017/35
Typ dokumentu:Prijatá faktúra
Číslo/názov dokumentu:DF2017/35
Popis dokumentu:poistné
Meno dodávateľa:Prvá komunálna finančná a.s
Adresa dodávateľa: , Nitra, 949 01
IČO partnera:36557129
Cena s DPH:137,64 €
Dátum vystavenia fakt.:
Dátum splatnosti fakt.:
Dátum doručenia faktúry:15.03.2017
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
15.03.2017137,64€Prvá komunálna finančná a.spoistné
DF2017/36
Typ dokumentu:Prijatá faktúra
Číslo/názov dokumentu:DF2017/36
Popis dokumentu:za vodné a stočné
Meno dodávateľa:Vsl.vod.spolocnost
Adresa dodávateľa: , Kosice, 04248
IČO partnera:36570460
Cena s DPH:216,94 €
Dátum vystavenia fakt.:
Dátum splatnosti fakt.:
Dátum doručenia faktúry:13.03.2017
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
13.03.2017216,94€Vsl.vod.spolocnostza vodné a stočné
DF2017/37
Typ dokumentu:Prijatá faktúra
Číslo/názov dokumentu:DF2017/37
Popis dokumentu:za revízie el.inšt.
Meno dodávateľa:Safár Lubomir
Adresa dodávateľa: , Rožňava,
IČO partnera:40415660
Cena s DPH:348,5 €
Dátum vystavenia fakt.:
Dátum splatnosti fakt.:
Dátum doručenia faktúry:17.03.2017
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
17.03.2017348,5€Safár Lubomirza revízie el.inšt.
DF2017/38
Typ dokumentu:Prijatá faktúra
Číslo/názov dokumentu:DF2017/38
Popis dokumentu:ozvučenie zs
Meno dodávateľa:Jantulík Peter
Adresa dodávateľa: , Čadca, 022 01
IČO partnera:34595686
Cena s DPH:460,9 €
Dátum vystavenia fakt.:
Dátum splatnosti fakt.:
Dátum doručenia faktúry:21.03.2017
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
21.03.2017460,9€Jantulík Peterozvučenie zs
DF2017/39
Typ dokumentu:Prijatá faktúra
Číslo/názov dokumentu:DF2017/39
Popis dokumentu:za tepovač
Meno dodávateľa:ENEFTECH s.r.o
Adresa dodávateľa: , Ráztočno, 972 31
IČO partnera:36320625
Cena s DPH:442 €
Dátum vystavenia fakt.:
Dátum splatnosti fakt.:
Dátum doručenia faktúry:22.03.2017
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
22.03.2017442€ENEFTECH s.r.oza tepovač
DF2017/40
Typ dokumentu:Prijatá faktúra
Číslo/názov dokumentu:DF2017/40
Popis dokumentu:za notebook
Meno dodávateľa:Szari Solutions s.r.o
Adresa dodávateľa: , Krh.Podhradie,
IČO partnera:43997619
Cena s DPH:669 €
Dátum vystavenia fakt.:
Dátum splatnosti fakt.:
Dátum doručenia faktúry:27.03.2017
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
27.03.2017669€Szari Solutions s.r.oza notebook
DF2017/41
Typ dokumentu:Prijatá faktúra
Číslo/názov dokumentu:DF2017/41
Popis dokumentu:vysávač Zelmer
Meno dodávateľa:Elektronics Slovakia s.r.o
Adresa dodávateľa: , Kosihovce, 991 25
IČO partnera:50060261
Cena s DPH:67,99 €
Dátum vystavenia fakt.:
Dátum splatnosti fakt.:
Dátum doručenia faktúry:28.03.2017
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
28.03.201767,99€Elektronics Slovakia s.r.ovysávač Zelmer
DF2017/42
Typ dokumentu:Prijatá faktúra
Číslo/názov dokumentu:DF2017/42
Popis dokumentu:za čistiace potreby
Meno dodávateľa:BEFORA
Adresa dodávateľa: , Rožňava,
IČO partnera:31667104
Cena s DPH:997,28 €
Dátum vystavenia fakt.:
Dátum splatnosti fakt.:
Dátum doručenia faktúry:30.03.2017
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
30.03.2017997,28€BEFORAza čistiace potreby
DF2017/43
Typ dokumentu:Prijatá faktúra
Číslo/názov dokumentu:DF2017/43
Popis dokumentu:za plyn
Meno dodávateľa:RWE Gas
Adresa dodávateľa: , Košice,
IČO partnera:44291809
Cena s DPH:1319,8 €
Dátum vystavenia fakt.:
Dátum splatnosti fakt.:
Dátum doručenia faktúry:28.03.2017
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
28.03.20171319,8€RWE Gasza plyn
DF2017/44
Typ dokumentu:Prijatá faktúra
Číslo/názov dokumentu:DF2017/44
Popis dokumentu:za obedy sf
Meno dodávateľa:ZŠ -školska jedalen
Adresa dodávateľa: , Krh.Podhradie, 04941
IČO partnera:35543710
Cena s DPH:48,2 €
Dátum vystavenia fakt.:
Dátum splatnosti fakt.:
Dátum doručenia faktúry:17.03.2017
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
17.03.201748,2€ZŠ -školska jedalenza obedy sf
DF2017/45
Typ dokumentu:Prijatá faktúra
Číslo/názov dokumentu:DF2017/45
Popis dokumentu:za slávnostné obedy
Meno dodávateľa:Mária Katonová,centrum
Adresa dodávateľa: , Krh.Podhradie,
IČO partnera:33009741
Cena s DPH:206,35 €
Dátum vystavenia fakt.:
Dátum splatnosti fakt.:
Dátum doručenia faktúry:10.04.2017
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
10.04.2017206,35€Mária Katonová,centrumza slávnostné obedy
DF2017/46
Typ dokumentu:Prijatá faktúra
Číslo/názov dokumentu:DF2017/46
Popis dokumentu:obedy sf - doplatok
Meno dodávateľa:ZŠ -školska jedalen
Adresa dodávateľa: , Krh.Podhradie, 04941
IČO partnera:35543710
Cena s DPH:48,2 €
Dátum vystavenia fakt.:
Dátum splatnosti fakt.:
Dátum doručenia faktúry:10.04.2017
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
10.04.201748,2€ZŠ -školska jedalenobedy sf - doplatok
DF2017/47
Typ dokumentu:Prijatá faktúra
Číslo/názov dokumentu:DF2017/47
Popis dokumentu:za zemný plyn
Meno dodávateľa:RWE Gas
Adresa dodávateľa: , Košice,
IČO partnera:44291809
Cena s DPH:1329 €
Dátum vystavenia fakt.:
Dátum splatnosti fakt.:
Dátum doručenia faktúry:10.04.2017
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
10.04.20171329€RWE Gasza zemný plyn
DF2017/48
Typ dokumentu:Prijatá faktúra
Číslo/názov dokumentu:DF2017/48
Popis dokumentu:ochrana objektov
Meno dodávateľa:Krajske riad.Pol. zboru/ochrana objektov
Adresa dodávateľa: , Kosice, 04001
IČO partnera:735868
Cena s DPH:16,12 €
Dátum vystavenia fakt.:
Dátum splatnosti fakt.:
Dátum doručenia faktúry:07.04.2017
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
07.04.201716,12€Krajske riad.Pol. zboru/ochrana objektovochrana objektov
DF2017/49
Typ dokumentu:Prijatá faktúra
Číslo/názov dokumentu:DF2017/49
Popis dokumentu:ochrana objektov
Meno dodávateľa:Krajske riad.Pol. zboru/ochrana objektov
Adresa dodávateľa: , Kosice, 04001
IČO partnera:735868
Cena s DPH:8,29 €
Dátum vystavenia fakt.:
Dátum splatnosti fakt.:
Dátum doručenia faktúry:07.04.2017
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
07.04.20178,29€Krajske riad.Pol. zboru/ochrana objektovochrana objektov
DF2017/50
Typ dokumentu:Prijatá faktúra
Číslo/názov dokumentu:DF2017/50
Popis dokumentu:za BOZP
Meno dodávateľa:GEKOS J.Rochfalusi
Adresa dodávateľa: , Roznava, 04801
IČO partnera:10755462
Cena s DPH:49,79 €
Dátum vystavenia fakt.:
Dátum splatnosti fakt.:
Dátum doručenia faktúry:06.04.2017
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
06.04.201749,79€GEKOS J.Rochfalusiza BOZP
DF2017/51
Typ dokumentu:Prijatá faktúra
Číslo/názov dokumentu:DF2017/51
Popis dokumentu:za tel.hovory
Meno dodávateľa:T/COM/Slovak Telekom
Adresa dodávateľa: , Bratislava, 82513
IČO partnera:35763469
Cena s DPH:41,16 €
Dátum vystavenia fakt.:
Dátum splatnosti fakt.:
Dátum doručenia faktúry:06.04.2017
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
06.04.201741,16€T/COM/Slovak Telekomza tel.hovory
DF2017/52
Typ dokumentu:Prijatá faktúra
Číslo/názov dokumentu:DF2017/52
Popis dokumentu:za vodné, stočné
Meno dodávateľa:Vsl.vod.spolocnost
Adresa dodávateľa: , Kosice, 04248
IČO partnera:36570460
Cena s DPH:0,68 €
Dátum vystavenia fakt.:
Dátum splatnosti fakt.:
Dátum doručenia faktúry:06.04.2017
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
06.04.20170,68€Vsl.vod.spolocnostza vodné, stočné
DF2017/53
Typ dokumentu:Prijatá faktúra
Číslo/názov dokumentu:DF2017/53
Popis dokumentu:za stravu zamestnancov
Meno dodávateľa:ZŠ -školska jedalen
Adresa dodávateľa: , Krh.Podhradie, 04941
IČO partnera:35543710
Cena s DPH:279,56 €
Dátum vystavenia fakt.:
Dátum splatnosti fakt.:
Dátum doručenia faktúry:06.04.2017
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
06.04.2017279,56€ZŠ -školska jedalenza stravu zamestnancov
DF2017/54
Typ dokumentu:Prijatá faktúra
Číslo/názov dokumentu:DF2017/54
Popis dokumentu:elektrina
Meno dodávateľa:MAGNA energia a.s
Adresa dodávateľa: , Piešťany, 921 01
IČO partnera:35743565
Cena s DPH:249,69 €
Dátum vystavenia fakt.:
Dátum splatnosti fakt.:
Dátum doručenia faktúry:04.04.2017
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
04.04.2017249,69€MAGNA energia a.selektrina
DF2017/55
Typ dokumentu:Prijatá faktúra
Číslo/názov dokumentu:DF2017/55
Popis dokumentu:osvedčenia pre mš
Meno dodávateľa:ŠEVT a.s.
Adresa dodávateľa: , Banska Bystrica, 97472
IČO partnera:31331131
Cena s DPH:37,8 €
Dátum vystavenia fakt.:
Dátum splatnosti fakt.:
Dátum doručenia faktúry:13.04.2017
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
13.04.201737,8€ŠEVT a.s.osvedčenia pre mš
DF2017/56
Typ dokumentu:Prijatá faktúra
Číslo/názov dokumentu:DF2017/56
Popis dokumentu:za tel.hovory
Meno dodávateľa:ORANGE SLOVENSKO
Adresa dodávateľa: , Bratislava, 82109
IČO partnera:35697270
Cena s DPH:13,19 €
Dátum vystavenia fakt.:
Dátum splatnosti fakt.:
Dátum doručenia faktúry:18.04.2017
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
18.04.201713,19€ORANGE SLOVENSKOza tel.hovory
DF2017/57
Typ dokumentu:Prijatá faktúra
Číslo/názov dokumentu:DF2017/57
Popis dokumentu:revizia EZS
Meno dodávateľa:FITTICH RATES spl.s r.o.
Adresa dodávateľa: , Roznava, 04801
IČO partnera:31692656
Cena s DPH:224,1 €
Dátum vystavenia fakt.:
Dátum splatnosti fakt.:
Dátum doručenia faktúry:18.04.2017
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
18.04.2017224,1€FITTICH RATES spl.s r.o.revizia EZS
DF2017/58
Typ dokumentu:Prijatá faktúra
Číslo/názov dokumentu:DF2017/58
Popis dokumentu:za vodné, stočné
Meno dodávateľa:Vsl.vod.spolocnost
Adresa dodávateľa: , Kosice, 04248
IČO partnera:36570460
Cena s DPH:182,35 €
Dátum vystavenia fakt.:
Dátum splatnosti fakt.:
Dátum doručenia faktúry:02.05.2017
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
02.05.2017182,35€Vsl.vod.spolocnostza vodné, stočné
DF2017/59
Typ dokumentu:Prijatá faktúra
Číslo/názov dokumentu:DF2017/59
Popis dokumentu:odmena za spr.služieb
Meno dodávateľa:KOMENSKY s.r.o
Adresa dodávateľa: , Košice,
IČO partnera:43908977
Cena s DPH:9 €
Dátum vystavenia fakt.:
Dátum splatnosti fakt.:
Dátum doručenia faktúry:01.05.2017
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
01.05.20179€KOMENSKY s.r.oodmena za spr.služieb
DF2017/60
Typ dokumentu:Prijatá faktúra
Číslo/názov dokumentu:DF2017/60
Popis dokumentu:za literaturu mš
Meno dodávateľa:RAABE
Adresa dodávateľa: , Bratislava,
IČO partnera:35908718
Cena s DPH:31,16 €
Dátum vystavenia fakt.:
Dátum splatnosti fakt.:
Dátum doručenia faktúry:01.05.2017
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
01.05.201731,16€RAABEza literaturu mš
DF2017/61
Typ dokumentu:Prijatá faktúra
Číslo/názov dokumentu:DF2017/61
Popis dokumentu:elektrina
Meno dodávateľa:MAGNA energia a.s
Adresa dodávateľa: , Piešťany, 921 01
IČO partnera:35743565
Cena s DPH:249,69 €
Dátum vystavenia fakt.:
Dátum splatnosti fakt.:
Dátum doručenia faktúry:03.05.2017
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
03.05.2017249,69€MAGNA energia a.selektrina
DF2017/62
Typ dokumentu:Prijatá faktúra
Číslo/názov dokumentu:DF2017/62
Popis dokumentu:ochrana objektov
Meno dodávateľa:Krajske riad.Pol. zboru/ochrana objektov
Adresa dodávateľa: , Kosice, 04001
IČO partnera:735868
Cena s DPH:16,12 €
Dátum vystavenia fakt.:
Dátum splatnosti fakt.:
Dátum doručenia faktúry:03.05.2017
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
03.05.201716,12€Krajske riad.Pol. zboru/ochrana objektovochrana objektov
DF2017/63
Typ dokumentu:Prijatá faktúra
Číslo/názov dokumentu:DF2017/63
Popis dokumentu:ochrana objektov
Meno dodávateľa:Krajske riad.Pol. zboru/ochrana objektov
Adresa dodávateľa: , Kosice, 04001
IČO partnera:735868
Cena s DPH:8,29 €
Dátum vystavenia fakt.:
Dátum splatnosti fakt.:
Dátum doručenia faktúry:03.05.2017
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
03.05.20178,29€Krajske riad.Pol. zboru/ochrana objektovochrana objektov
DF2017/64
Typ dokumentu:Prijatá faktúra
Číslo/názov dokumentu:DF2017/64
Popis dokumentu:BOZaP
Meno dodávateľa:GEKOS J.Rochfalusi
Adresa dodávateľa: , Roznava, 04801
IČO partnera:10755462
Cena s DPH:49,79 €
Dátum vystavenia fakt.:
Dátum splatnosti fakt.:
Dátum doručenia faktúry:04.05.2017
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
04.05.201749,79€GEKOS J.RochfalusiBOZaP
DF2017/65
Typ dokumentu:Prijatá faktúra
Číslo/názov dokumentu:DF2017/65
Popis dokumentu:za obedy -doplatok
Meno dodávateľa:ZŠ -školska jedalen
Adresa dodávateľa: , Krh.Podhradie, 04941
IČO partnera:35543710
Cena s DPH:37 €
Dátum vystavenia fakt.:
Dátum splatnosti fakt.:
Dátum doručenia faktúry:05.05.2017
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
05.05.201737€ZŠ -školska jedalenza obedy -doplatok
DF2017/66
Typ dokumentu:Prijatá faktúra
Číslo/názov dokumentu:DF2017/66
Popis dokumentu:za obedy
Meno dodávateľa:ZŠ -školska jedalen
Adresa dodávateľa: , Krh.Podhradie, 04941
IČO partnera:35543710
Cena s DPH:214,6 €
Dátum vystavenia fakt.:
Dátum splatnosti fakt.:
Dátum doručenia faktúry:05.05.2017
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
05.05.2017214,6€ZŠ -školska jedalenza obedy
DF2017/67
Typ dokumentu:Prijatá faktúra
Číslo/názov dokumentu:DF2017/67
Popis dokumentu:za tel.hovory
Meno dodávateľa:T/COM/Slovak Telekom
Adresa dodávateľa: , Bratislava, 82513
IČO partnera:35763469
Cena s DPH:41,16 €
Dátum vystavenia fakt.:
Dátum splatnosti fakt.:
Dátum doručenia faktúry:09.05.2017
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
09.05.201741,16€T/COM/Slovak Telekomza tel.hovory
DF2017/68
Typ dokumentu:Prijatá faktúra
Číslo/názov dokumentu:DF2017/68
Popis dokumentu:za zemný plyn
Meno dodávateľa:RWE Gas
Adresa dodávateľa: , Košice,
IČO partnera:44291809
Cena s DPH:1329 €
Dátum vystavenia fakt.:
Dátum splatnosti fakt.:
Dátum doručenia faktúry:09.05.2017
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
09.05.20171329€RWE Gasza zemný plyn
DF2017/69
Typ dokumentu:Prijatá faktúra
Číslo/názov dokumentu:DF2017/69
Popis dokumentu:za tonery XEROX
Meno dodávateľa:TOWDY s.r.o
Adresa dodávateľa: , Bratislava, 810 00
IČO partnera:44801777
Cena s DPH:96 €
Dátum vystavenia fakt.:
Dátum splatnosti fakt.:
Dátum doručenia faktúry:10.05.2017
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
10.05.201796€TOWDY s.r.oza tonery XEROX
DF2017/70
Typ dokumentu:Prijatá faktúra
Číslo/názov dokumentu:DF2017/70
Popis dokumentu:za tel.hovory
Meno dodávateľa:ORANGE SLOVENSKO
Adresa dodávateľa: , Bratislava, 82109
IČO partnera:35697270
Cena s DPH:17,89 €
Dátum vystavenia fakt.:
Dátum splatnosti fakt.:
Dátum doručenia faktúry:12.05.2017
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
12.05.201717,89€ORANGE SLOVENSKOza tel.hovory
DF2017/71
Typ dokumentu:Prijatá faktúra
Číslo/názov dokumentu:DF2017/71
Popis dokumentu:za internet
Meno dodávateľa:SZarinet KRHP
Adresa dodávateľa: , bRATISLAVA,
IČO partnera:46599509
Cena s DPH:75 €
Dátum vystavenia fakt.:
Dátum splatnosti fakt.:
Dátum doručenia faktúry:12.05.2017
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
12.05.201775€SZarinet KRHPza internet
DF2017/72
Typ dokumentu:Prijatá faktúra
Číslo/názov dokumentu:DF2017/72
Popis dokumentu:stočné
Meno dodávateľa:Obec Krh.Podhradie
Adresa dodávateľa: , Krh. Podhradie,
IČO partnera:328421
Cena s DPH:117 €
Dátum vystavenia fakt.:
Dátum splatnosti fakt.:
Dátum doručenia faktúry:19.05.2017
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
19.05.2017117€Obec Krh.Podhradiestočné
DF2017/73
Typ dokumentu:Prijatá faktúra
Číslo/názov dokumentu:DF2017/73
Popis dokumentu:stočné
Meno dodávateľa:Obec Krh.Podhradie
Adresa dodávateľa: , Krh. Podhradie,
IČO partnera:328421
Cena s DPH:314,6 €
Dátum vystavenia fakt.:
Dátum splatnosti fakt.:
Dátum doručenia faktúry:19.05.2017
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
19.05.2017314,6€Obec Krh.Podhradiestočné

Copyright © 2022 Základná škola s materskou školou - Alapiskola és Óvoda  Rights Reserved.