Základná škola s materskou školou - Alapiskola és Óvoda


 
8:00 - 8:45 1. hodina
8:45 - 9:05 veľká prestávka
9:05 - 9:50 2. hodina
9:50 - 10:00 prestávka
10:00 - 10:45 3. hodina
10:45 - 10:55 prestávka
10:55 - 11:40 4. hodina
11:40 - 12:20 obed
12:20 - 13:05 5. hodina
13:05 - 13:15 prestávka
13:15 - 14:00 6. hodina
13:15 - 16:00 krúžok
Copyright © 2023 Základná škola s materskou školou - Alapiskola és Óvoda  Rights Reserved.