Základná škola s materskou školou - Alapiskola és Óvoda


Naša materská škola je trojtriedna škola, ktorá sa počas celého dňa postará o Vaše dieta vo veku od 2,5 – 6 rokov. Dve triedy sú v obci Krásnohorské Podhradie na ulici Pokrokovej, kde sa deti vyučujú v slovenskom jazyku. Jedna trieda je mimo obce Krásnohorské Podhradie na ulici Pačanskej, kde sa deti vyučujú v maďarskom jazyku. Pomáha im pritom rómska asistentka. Materská škola sa nachádza v peknom prírodnom prostredí, bohatom na kultúrno – historické pamiatky.

Čítať ďalej: Materská škola

Copyright © 2023 Základná škola s materskou školou - Alapiskola és Óvoda  Rights Reserved.