Základná škola s materskou školou - Alapiskola és Óvoda


Prijaté faktúryDátumCena s DPH [EUR]DodávateľPopis
DF2020/1
Typ dokumentu:Prijatá faktúra
Číslo/názov dokumentu:DF2020/1
Popis dokumentu:za ochranu objektov
Meno dodávateľa:Krajske riad.Pol. zboru/ochrana objektov
Adresa dodávateľa: , Kosice, 04001
IČO partnera:735868
Cena s DPH:16,12 €
Dátum vystavenia fakt.:
Dátum splatnosti fakt.:
Dátum doručenia faktúry:02.01.2020
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
02.01.202016,12€Krajske riad.Pol. zboru/ochrana objektovza ochranu objektov
DF2020/2
Typ dokumentu:Prijatá faktúra
Číslo/názov dokumentu:DF2020/2
Popis dokumentu:za ochranu objektov
Meno dodávateľa:Krajske riad.Pol. zboru/ochrana objektov
Adresa dodávateľa: , Kosice, 04001
IČO partnera:735868
Cena s DPH:8,29 €
Dátum vystavenia fakt.:
Dátum splatnosti fakt.:
Dátum doručenia faktúry:02.01.2020
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
02.01.20208,29€Krajske riad.Pol. zboru/ochrana objektovza ochranu objektov
DF2020/3
Typ dokumentu:Prijatá faktúra
Číslo/názov dokumentu:DF2020/3
Popis dokumentu:za výkon zodp. osoby - osobný udaj
Meno dodávateľa:osobny udaj s.r.o
Adresa dodávateľa: , Košice, 040 01
IČO partnera:50528041
Cena s DPH:24 €
Dátum vystavenia fakt.:
Dátum splatnosti fakt.:
Dátum doručenia faktúry:02.01.2020
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
02.01.202024€osobny udaj s.r.oza výkon zodp. osoby - osobný udaj
DF2020/4
Typ dokumentu:Prijatá faktúra
Číslo/názov dokumentu:DF2020/4
Popis dokumentu:za stravovane
Meno dodávateľa:ZŠ -školska jedalen
Adresa dodávateľa: , Krh.Podhradie, 04941
IČO partnera:35543710
Cena s DPH:223,2 €
Dátum vystavenia fakt.:
Dátum splatnosti fakt.:
Dátum doručenia faktúry:02.01.2020
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
02.01.2020223,2€ZŠ -školska jedalenza stravovane
DF2020/5
Typ dokumentu:Prijatá faktúra
Číslo/názov dokumentu:DF2020/5
Popis dokumentu:za stravu - doplatok
Meno dodávateľa:ZŠ -školska jedalen
Adresa dodávateľa: , Krh.Podhradie, 04941
IČO partnera:35543710
Cena s DPH:54 €
Dátum vystavenia fakt.:
Dátum splatnosti fakt.:
Dátum doručenia faktúry:02.01.2020
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
02.01.202054€ZŠ -školska jedalenza stravu - doplatok
DF2020/6
Typ dokumentu:Prijatá faktúra
Číslo/názov dokumentu:DF2020/6
Popis dokumentu:za zdr. ošetrenie
Meno dodávateľa:Romed/prac.zdrav.sluzba
Adresa dodávateľa: , Gem.Poloma,
IČO partnera:36589616
Cena s DPH:44,82 €
Dátum vystavenia fakt.:
Dátum splatnosti fakt.:
Dátum doručenia faktúry:10.01.2020
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
10.01.202044,82€Romed/prac.zdrav.sluzbaza zdr. ošetrenie
DF2020/7
Typ dokumentu:Prijatá faktúra
Číslo/názov dokumentu:DF2020/7
Popis dokumentu:za tel. hovory
Meno dodávateľa:T/COM/Slovak Telekom
Adresa dodávateľa: , Bratislava, 82513
IČO partnera:35763469
Cena s DPH:41,16 €
Dátum vystavenia fakt.:
Dátum splatnosti fakt.:
Dátum doručenia faktúry:10.01.2020
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
10.01.202041,16€T/COM/Slovak Telekomza tel. hovory
DF2020/8
Typ dokumentu:Prijatá faktúra
Číslo/názov dokumentu:DF2020/8
Popis dokumentu:za BOZP
Meno dodávateľa:GEKOS J.Rochfalusi
Adresa dodávateľa: , Roznava, 04801
IČO partnera:10755462
Cena s DPH:49,79 €
Dátum vystavenia fakt.:
Dátum splatnosti fakt.:
Dátum doručenia faktúry:10.01.2020
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
10.01.202049,79€GEKOS J.Rochfalusiza BOZP
DF2020/9
Typ dokumentu:Prijatá faktúra
Číslo/názov dokumentu:DF2020/9
Popis dokumentu:za elektrinu
Meno dodávateľa:MAGNA energia a.s
Adresa dodávateľa: , Piešťany, 921 01
IČO partnera:35743565
Cena s DPH:62,93 €
Dátum vystavenia fakt.:
Dátum splatnosti fakt.:
Dátum doručenia faktúry:10.01.2020
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
10.01.202062,93€MAGNA energia a.sza elektrinu
DF2020/10
Typ dokumentu:Prijatá faktúra
Číslo/názov dokumentu:DF2020/10
Popis dokumentu:za elektrnu
Meno dodávateľa:MAGNA energia a.s
Adresa dodávateľa: , Piešťany, 921 01
IČO partnera:35743565
Cena s DPH:99,92 €
Dátum vystavenia fakt.:
Dátum splatnosti fakt.:
Dátum doručenia faktúry:10.01.2020
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
10.01.202099,92€MAGNA energia a.sza elektrnu
DF2020/11
Typ dokumentu:Prijatá faktúra
Číslo/názov dokumentu:DF2020/11
Popis dokumentu:za elektrinu
Meno dodávateľa:MAGNA energia a.s
Adresa dodávateľa: , Piešťany, 921 01
IČO partnera:35743565
Cena s DPH:38,49 €
Dátum vystavenia fakt.:
Dátum splatnosti fakt.:
Dátum doručenia faktúry:14.01.2020
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
14.01.202038,49€MAGNA energia a.sza elektrinu
DF2020/12
Typ dokumentu:Prijatá faktúra
Číslo/názov dokumentu:DF2020/12
Popis dokumentu:za elektrinu
Meno dodávateľa:MAGNA energia a.s
Adresa dodávateľa: , Piešťany, 921 01
IČO partnera:35743565
Cena s DPH:84,45 €
Dátum vystavenia fakt.:
Dátum splatnosti fakt.:
Dátum doručenia faktúry:14.01.2020
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
14.01.202084,45€MAGNA energia a.sza elektrinu
DF2020/13
Typ dokumentu:Prijatá faktúra
Číslo/názov dokumentu:DF2020/13
Popis dokumentu:za tel. hovory
Meno dodávateľa:ORANGE SLOVENSKO
Adresa dodávateľa: , Bratislava, 82109
IČO partnera:35697270
Cena s DPH:10,73 €
Dátum vystavenia fakt.:
Dátum splatnosti fakt.:
Dátum doručenia faktúry:14.01.2020
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
14.01.202010,73€ORANGE SLOVENSKOza tel. hovory
DF2020/14
Typ dokumentu:Prijatá faktúra
Číslo/názov dokumentu:DF2020/14
Popis dokumentu:revizia plyn. zariadení
Meno dodávateľa:PRESSURE GAS,M.Sčipak
Adresa dodávateľa: , Rožňava,
IČO partnera:10745181
Cena s DPH:857 €
Dátum vystavenia fakt.:
Dátum splatnosti fakt.:
Dátum doručenia faktúry:28.01.2020
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
28.01.2020857€PRESSURE GAS,M.Sčipakrevizia plyn. zariadení
DF2020/15
Typ dokumentu:Prijatá faktúra
Číslo/názov dokumentu:DF2020/15
Popis dokumentu:za ochranu objektov
Meno dodávateľa:Krajske riad.Pol. zboru/ochrana objektov
Adresa dodávateľa: , Kosice, 04001
IČO partnera:735868
Cena s DPH:16,12 €
Dátum vystavenia fakt.:
Dátum splatnosti fakt.:
Dátum doručenia faktúry:03.02.2020
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
03.02.202016,12€Krajske riad.Pol. zboru/ochrana objektovza ochranu objektov
DF2020/16
Typ dokumentu:Prijatá faktúra
Číslo/názov dokumentu:DF2020/16
Popis dokumentu:za ochranu objektov
Meno dodávateľa:Krajske riad.Pol. zboru/ochrana objektov
Adresa dodávateľa: , Kosice, 04001
IČO partnera:735868
Cena s DPH:8,29 €
Dátum vystavenia fakt.:
Dátum splatnosti fakt.:
Dátum doručenia faktúry:03.02.2020
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
03.02.20208,29€Krajske riad.Pol. zboru/ochrana objektovza ochranu objektov
DF2020/17
Typ dokumentu:Prijatá faktúra
Číslo/názov dokumentu:DF2020/17
Popis dokumentu:za výkon zodp. osoby - osobné udaje
Meno dodávateľa:osobny udaj s.r.o
Adresa dodávateľa: , Košice, 040 01
IČO partnera:50528041
Cena s DPH:24 €
Dátum vystavenia fakt.:
Dátum splatnosti fakt.:
Dátum doručenia faktúry:03.02.2020
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
03.02.202024€osobny udaj s.r.oza výkon zodp. osoby - osobné udaje
DF2020/18
Typ dokumentu:Prijatá faktúra
Číslo/názov dokumentu:DF2020/18
Popis dokumentu:za rev. hasiacich pristrojov
Meno dodávateľa:ALTAIR - Šmelková Janka
Adresa dodávateľa: , Dobšiná, 049 25
IČO partnera:33449341
Cena s DPH:238,48 €
Dátum vystavenia fakt.:
Dátum splatnosti fakt.:
Dátum doručenia faktúry:05.02.2020
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
05.02.2020238,48€ALTAIR - Šmelková Jankaza rev. hasiacich pristrojov
DF2020/19
Typ dokumentu:Prijatá faktúra
Číslo/názov dokumentu:DF2020/19
Popis dokumentu:za časopis škola
Meno dodávateľa:MEDLEN - Juris Dat
Adresa dodávateľa: , Bratislava – mestská časť Podu, 825 61
IČO partnera:52829821
Cena s DPH:25 €
Dátum vystavenia fakt.:
Dátum splatnosti fakt.:
Dátum doručenia faktúry:04.02.2020
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
04.02.202025€MEDLEN - Juris Datza časopis škola
DF2020/20
Typ dokumentu:Prijatá faktúra
Číslo/názov dokumentu:DF2020/20
Popis dokumentu:za elektrinu
Meno dodávateľa:MAGNA energia a.s
Adresa dodávateľa: , Piešťany, 921 01
IČO partnera:35743565
Cena s DPH:101,57 €
Dátum vystavenia fakt.:
Dátum splatnosti fakt.:
Dátum doručenia faktúry:05.02.2020
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
05.02.2020101,57€MAGNA energia a.sza elektrinu
DF2020/21
Typ dokumentu:Prijatá faktúra
Číslo/názov dokumentu:DF2020/21
Popis dokumentu:za elektrinu
Meno dodávateľa:MAGNA energia a.s
Adresa dodávateľa: , Piešťany, 921 01
IČO partnera:35743565
Cena s DPH:67,97 €
Dátum vystavenia fakt.:
Dátum splatnosti fakt.:
Dátum doručenia faktúry:06.02.2020
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
06.02.202067,97€MAGNA energia a.sza elektrinu
DF2020/22
Typ dokumentu:Prijatá faktúra
Číslo/názov dokumentu:DF2020/22
Popis dokumentu:za stravovane
Meno dodávateľa:ZŠ -školska jedalen
Adresa dodávateľa: , Krh.Podhradie, 04941
IČO partnera:35543710
Cena s DPH:333,56 €
Dátum vystavenia fakt.:
Dátum splatnosti fakt.:
Dátum doručenia faktúry:06.02.2020
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
06.02.2020333,56€ZŠ -školska jedalenza stravovane
DF2020/23
Typ dokumentu:Prijatá faktúra
Číslo/názov dokumentu:DF2020/23
Popis dokumentu:za stravu - doplatok
Meno dodávateľa:ZŠ -školska jedalen
Adresa dodávateľa: , Krh.Podhradie, 04941
IČO partnera:35543710
Cena s DPH:80,7 €
Dátum vystavenia fakt.:
Dátum splatnosti fakt.:
Dátum doručenia faktúry:06.02.2020
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
06.02.202080,7€ZŠ -školska jedalenza stravu - doplatok
DF2020/24
Typ dokumentu:Prijatá faktúra
Číslo/názov dokumentu:DF2020/24
Popis dokumentu:za tel. hovory
Meno dodávateľa:ORANGE SLOVENSKO
Adresa dodávateľa: , Bratislava, 82109
IČO partnera:35697270
Cena s DPH:10,85 €
Dátum vystavenia fakt.:
Dátum splatnosti fakt.:
Dátum doručenia faktúry:17.02.2020
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
17.02.202010,85€ORANGE SLOVENSKOza tel. hovory
DF2020/25
Typ dokumentu:Prijatá faktúra
Číslo/názov dokumentu:DF2020/25
Popis dokumentu:za tel. hovory
Meno dodávateľa:T/COM/Slovak Telekom
Adresa dodávateľa: , Bratislava, 82513
IČO partnera:35763469
Cena s DPH:41,16 €
Dátum vystavenia fakt.:
Dátum splatnosti fakt.:
Dátum doručenia faktúry:10.02.2020
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
10.02.202041,16€T/COM/Slovak Telekomza tel. hovory
DF2020/26
Typ dokumentu:Prijatá faktúra
Číslo/názov dokumentu:DF2020/26
Popis dokumentu:za BOZP
Meno dodávateľa:GEKOS J.Rochfalusi
Adresa dodávateľa: , Roznava, 04801
IČO partnera:10755462
Cena s DPH:49,79 €
Dátum vystavenia fakt.:
Dátum splatnosti fakt.:
Dátum doručenia faktúry:10.02.2020
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
10.02.202049,79€GEKOS J.Rochfalusiza BOZP
DF2020/27
Typ dokumentu:Prijatá faktúra
Číslo/názov dokumentu:DF2020/27
Popis dokumentu:za plyn
Meno dodávateľa:innogy Slovensko
Adresa dodávateľa: , Košice,
IČO partnera:44291809
Cena s DPH:1491 €
Dátum vystavenia fakt.:
Dátum splatnosti fakt.:
Dátum doručenia faktúry:12.02.2020
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
12.02.20201491€innogy Slovenskoza plyn
DF2020/28
Typ dokumentu:Prijatá faktúra
Číslo/názov dokumentu:DF2020/28
Popis dokumentu:za elektrinu
Meno dodávateľa:MAGNA energia a.s
Adresa dodávateľa: , Piešťany, 921 01
IČO partnera:35743565
Cena s DPH:110,75 €
Dátum vystavenia fakt.:
Dátum splatnosti fakt.:
Dátum doručenia faktúry:12.02.2020
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
12.02.2020110,75€MAGNA energia a.sza elektrinu
DF2020/29
Typ dokumentu:Prijatá faktúra
Číslo/názov dokumentu:DF2020/29
Popis dokumentu:za školka komensky
Meno dodávateľa:KOMENSKY s.r.o
Adresa dodávateľa: , Košice,
IČO partnera:43908977
Cena s DPH:9 €
Dátum vystavenia fakt.:
Dátum splatnosti fakt.:
Dátum doručenia faktúry:11.02.2020
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
11.02.20209€KOMENSKY s.r.oza školka komensky
DF2020/30
Typ dokumentu:Prijatá faktúra
Číslo/názov dokumentu:DF2020/30
Popis dokumentu:za vrecka do vysavača
Meno dodávateľa:e shop - nternet
Adresa dodávateľa: , Bratislava – mestská časť Star, 814 21
IČO partnera:918330
Cena s DPH:96,8 €
Dátum vystavenia fakt.:
Dátum splatnosti fakt.:
Dátum doručenia faktúry:11.02.2020
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
11.02.202096,8€e shop - nternetza vrecka do vysavača
DF2020/31
Typ dokumentu:Prijatá faktúra
Číslo/názov dokumentu:DF2020/31
Popis dokumentu:za ohrievač vody
Meno dodávateľa:Šenkár Pavol
Adresa dodávateľa: , Zohor, 900 51
IČO partnera:45998809
Cena s DPH:596 €
Dátum vystavenia fakt.:
Dátum splatnosti fakt.:
Dátum doručenia faktúry:11.02.2020
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
11.02.2020596€Šenkár Pavolza ohrievač vody
DF2020/32
Typ dokumentu:Prijatá faktúra
Číslo/názov dokumentu:DF2020/32
Popis dokumentu:za fltre Karcher
Meno dodávateľa:KosBau s.r.o
Adresa dodávateľa: , Košice, 040 01
IČO partnera:46025847
Cena s DPH:31,69 €
Dátum vystavenia fakt.:
Dátum splatnosti fakt.:
Dátum doručenia faktúry:16.02.2020
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
16.02.202031,69€KosBau s.r.oza fltre Karcher
DF2020/33
Typ dokumentu:Prijatá faktúra
Číslo/názov dokumentu:DF2020/33
Popis dokumentu:za skrine
Meno dodávateľa:B2B partner
Adresa dodávateľa: , Bratislava, 810 00
IČO partnera:44413467
Cena s DPH:2793,89 €
Dátum vystavenia fakt.:
Dátum splatnosti fakt.:
Dátum doručenia faktúry:13.02.2020
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
13.02.20202793,89€B2B partnerza skrine
DF2020/34
Typ dokumentu:Prijatá faktúra
Číslo/názov dokumentu:DF2020/34
Popis dokumentu:za internet
Meno dodávateľa:SZarinet KRHP
Adresa dodávateľa: , bRATISLAVA,
IČO partnera:46599509
Cena s DPH:75 €
Dátum vystavenia fakt.:
Dátum splatnosti fakt.:
Dátum doručenia faktúry:20.02.2020
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
20.02.202075€SZarinet KRHPza internet
DF2020/35
Typ dokumentu:Prijatá faktúra
Číslo/názov dokumentu:DF2020/35
Popis dokumentu:za mat. školka
Meno dodávateľa:RAABE
Adresa dodávateľa: , Bratislava,
IČO partnera:35908718
Cena s DPH:41,3 €
Dátum vystavenia fakt.:
Dátum splatnosti fakt.:
Dátum doručenia faktúry:26.02.2020
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
26.02.202041,3€RAABEza mat. školka
DF2020/36
Typ dokumentu:Prijatá faktúra
Číslo/názov dokumentu:DF2020/36
Popis dokumentu:za svet školkara
Meno dodávateľa:RAABE
Adresa dodávateľa: , Bratislava,
IČO partnera:35908718
Cena s DPH:37,5 €
Dátum vystavenia fakt.:
Dátum splatnosti fakt.:
Dátum doručenia faktúry:27.02.2020
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
27.02.202037,5€RAABEza svet školkara
DF2020/37
Typ dokumentu:Prijatá faktúra
Číslo/názov dokumentu:DF2020/37
Popis dokumentu:za svet školkara
Meno dodávateľa:RAABE
Adresa dodávateľa: , Bratislava,
IČO partnera:35908718
Cena s DPH:37,5 €
Dátum vystavenia fakt.:
Dátum splatnosti fakt.:
Dátum doručenia faktúry:27.02.2020
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
27.02.202037,5€RAABEza svet školkara
DF2020/38
Typ dokumentu:Prijatá faktúra
Číslo/názov dokumentu:DF2020/38
Popis dokumentu:za výkon zodp. osoby - ou
Meno dodávateľa:osobny udaj s.r.o
Adresa dodávateľa: , Košice, 040 01
IČO partnera:50528041
Cena s DPH:24 €
Dátum vystavenia fakt.:
Dátum splatnosti fakt.:
Dátum doručenia faktúry:02.03.2020
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
02.03.202024€osobny udaj s.r.oza výkon zodp. osoby - ou
DF2020/39
Typ dokumentu:Prijatá faktúra
Číslo/názov dokumentu:DF2020/39
Popis dokumentu:za ochranu objektov
Meno dodávateľa:Krajske riad.Pol. zboru/ochrana objektov
Adresa dodávateľa: , Kosice, 04001
IČO partnera:735868
Cena s DPH:16,12 €
Dátum vystavenia fakt.:
Dátum splatnosti fakt.:
Dátum doručenia faktúry:02.03.2020
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
02.03.202016,12€Krajske riad.Pol. zboru/ochrana objektovza ochranu objektov
DF2020/40
Typ dokumentu:Prijatá faktúra
Číslo/názov dokumentu:DF2020/40
Popis dokumentu:za ochranu objektov
Meno dodávateľa:Krajske riad.Pol. zboru/ochrana objektov
Adresa dodávateľa: , Kosice, 04001
IČO partnera:735868
Cena s DPH:8,29 €
Dátum vystavenia fakt.:
Dátum splatnosti fakt.:
Dátum doručenia faktúry:02.03.2020
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
02.03.20208,29€Krajske riad.Pol. zboru/ochrana objektovza ochranu objektov
DF2020/41
Typ dokumentu:Prijatá faktúra
Číslo/názov dokumentu:DF2020/41
Popis dokumentu:za BOZP
Meno dodávateľa:GEKOS J.Rochfalusi
Adresa dodávateľa: , Roznava, 04801
IČO partnera:10755462
Cena s DPH:49,79 €
Dátum vystavenia fakt.:
Dátum splatnosti fakt.:
Dátum doručenia faktúry:06.03.2020
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
06.03.202049,79€GEKOS J.Rochfalusiza BOZP
DF2020/42
Typ dokumentu:Prijatá faktúra
Číslo/názov dokumentu:DF2020/42
Popis dokumentu:za stravovanie
Meno dodávateľa:ZŠ -školska jedalen
Adresa dodávateľa: , Krh.Podhradie, 04941
IČO partnera:35543710
Cena s DPH:292,64 €
Dátum vystavenia fakt.:
Dátum splatnosti fakt.:
Dátum doručenia faktúry:06.03.2020
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
06.03.2020292,64€ZŠ -školska jedalenza stravovanie
DF2020/43
Typ dokumentu:Prijatá faktúra
Číslo/názov dokumentu:DF2020/43
Popis dokumentu:za plyn
Meno dodávateľa:innogy Slovensko
Adresa dodávateľa: , Košice,
IČO partnera:44291809
Cena s DPH:1491 €
Dátum vystavenia fakt.:
Dátum splatnosti fakt.:
Dátum doručenia faktúry:09.03.2020
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
09.03.20201491€innogy Slovenskoza plyn
DF2020/44
Typ dokumentu:Prijatá faktúra
Číslo/názov dokumentu:DF2020/44
Popis dokumentu:za tel. hovory
Meno dodávateľa:T/COM/Slovak Telekom
Adresa dodávateľa: , Bratislava, 82513
IČO partnera:35763469
Cena s DPH:41,16 €
Dátum vystavenia fakt.:
Dátum splatnosti fakt.:
Dátum doručenia faktúry:09.03.2020
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
09.03.202041,16€T/COM/Slovak Telekomza tel. hovory
DF2020/45
Typ dokumentu:Prijatá faktúra
Číslo/názov dokumentu:DF2020/45
Popis dokumentu:za elektrinu
Meno dodávateľa:MAGNA energia a.s
Adresa dodávateľa: , Piešťany, 921 01
IČO partnera:35743565
Cena s DPH:78,12 €
Dátum vystavenia fakt.:
Dátum splatnosti fakt.:
Dátum doručenia faktúry:10.03.2020
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
10.03.202078,12€MAGNA energia a.sza elektrinu
DF2020/46
Typ dokumentu:Prijatá faktúra
Číslo/názov dokumentu:DF2020/46
Popis dokumentu:za čistiace potreby
Meno dodávateľa:BEFORA
Adresa dodávateľa: , Rožňava,
IČO partnera:31667104
Cena s DPH:2458,88 €
Dátum vystavenia fakt.:
Dátum splatnosti fakt.:
Dátum doručenia faktúry:11.03.2020
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
11.03.20202458,88€BEFORAza čistiace potreby
DF2020/47
Typ dokumentu:Prijatá faktúra
Číslo/názov dokumentu:DF2020/47
Popis dokumentu:za tel. hovory
Meno dodávateľa:ORANGE SLOVENSKO
Adresa dodávateľa: , Bratislava, 82109
IČO partnera:35697270
Cena s DPH:20,82 €
Dátum vystavenia fakt.:
Dátum splatnosti fakt.:
Dátum doručenia faktúry:10.03.2020
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
10.03.202020,82€ORANGE SLOVENSKOza tel. hovory
DF2020/48
Typ dokumentu:Prijatá faktúra
Číslo/názov dokumentu:DF2020/48
Popis dokumentu:za zdr. služby - rizika posúdenie
Meno dodávateľa:Romed/prac.zdrav.sluzba
Adresa dodávateľa: , Gem.Poloma,
IČO partnera:36589616
Cena s DPH:221,2 €
Dátum vystavenia fakt.:
Dátum splatnosti fakt.:
Dátum doručenia faktúry:10.03.2020
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
10.03.2020221,2€Romed/prac.zdrav.sluzbaza zdr. služby - rizika posúdenie
DF2020/49
Typ dokumentu:Prijatá faktúra
Číslo/názov dokumentu:DF2020/49
Popis dokumentu:za elektrinu
Meno dodávateľa:MAGNA energia a.s
Adresa dodávateľa: , Piešťany, 921 01
IČO partnera:35743565
Cena s DPH:101,57 €
Dátum vystavenia fakt.:
Dátum splatnosti fakt.:
Dátum doručenia faktúry:10.03.2020
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
10.03.2020101,57€MAGNA energia a.sza elektrinu
DF2020/50
Typ dokumentu:Prijatá faktúra
Číslo/názov dokumentu:DF2020/50
Popis dokumentu:za elektrinu
Meno dodávateľa:MAGNA energia a.s
Adresa dodávateľa: , Piešťany, 921 01
IČO partnera:35743565
Cena s DPH:67,97 €
Dátum vystavenia fakt.:
Dátum splatnosti fakt.:
Dátum doručenia faktúry:10.03.2020
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
10.03.202067,97€MAGNA energia a.sza elektrinu
DF2020/51
Typ dokumentu:Prijatá faktúra
Číslo/názov dokumentu:DF2020/51
Popis dokumentu:za poistenie
Meno dodávateľa:PKF-Prvá Komunálna Finančná s.r.o
Adresa dodávateľa:Samova 11, Nitra, 949 01
IČO partnera:52329763
Cena s DPH:137,64 €
Dátum vystavenia fakt.:
Dátum splatnosti fakt.:
Dátum doručenia faktúry:13.03.2020
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
13.03.2020137,64€PKF-Prvá Komunálna Finančná s.r.oza poistenie
DF2020/52
Typ dokumentu:Prijatá faktúra
Číslo/názov dokumentu:DF2020/52
Popis dokumentu:za stravu - doplatok
Meno dodávateľa:ZŠ -školska jedalen
Adresa dodávateľa: , Krh.Podhradie, 04941
IČO partnera:35543710
Cena s DPH:70,8 €
Dátum vystavenia fakt.:
Dátum splatnosti fakt.:
Dátum doručenia faktúry:06.03.2020
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
06.03.202070,8€ZŠ -školska jedalenza stravu - doplatok
DF2020/53
Typ dokumentu:Prijatá faktúra
Číslo/názov dokumentu:DF2020/53
Popis dokumentu:za oplotenie - beton
Meno dodávateľa:Gemer Plot s.r.o
Adresa dodávateľa: , Tornaľa,
IČO partnera:44268017
Cena s DPH:5500 €
Dátum vystavenia fakt.:
Dátum splatnosti fakt.:
Dátum doručenia faktúry:16.03.2020
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
16.03.20205500€Gemer Plot s.r.oza oplotenie - beton
DF2020/54
Typ dokumentu:Prijatá faktúra
Číslo/názov dokumentu:DF2020/54
Popis dokumentu:za sférické kino
Meno dodávateľa:MB sferinas kinas
Adresa dodávateľa: , Bratislava – mestská časť Rača, 831 06
IČO partnera:50660951
Cena s DPH:240 €
Dátum vystavenia fakt.:
Dátum splatnosti fakt.:
Dátum doručenia faktúry:16.03.2020
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
16.03.2020240€MB sferinas kinasza sférické kino
DF2020/55
Typ dokumentu:Prijatá faktúra
Číslo/názov dokumentu:DF2020/55
Popis dokumentu:za edukatívny projekt
Meno dodávateľa:Spoznávaj vedu, o.z
Adresa dodávateľa: , Levice, 934 01
IČO partnera:42371716
Cena s DPH:106,2 €
Dátum vystavenia fakt.:
Dátum splatnosti fakt.:
Dátum doručenia faktúry:19.03.2020
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
19.03.2020106,2€Spoznávaj vedu, o.zza edukatívny projekt
DF2020/56
Typ dokumentu:Prijatá faktúra
Číslo/názov dokumentu:DF2020/56
Popis dokumentu:za tonery
Meno dodávateľa:e shop - nternet
Adresa dodávateľa: , Bratislava – mestská časť Star, 814 21
IČO partnera:918330
Cena s DPH:207,81 €
Dátum vystavenia fakt.:
Dátum splatnosti fakt.:
Dátum doručenia faktúry:19.03.2020
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
19.03.2020207,81€e shop - nternetza tonery
DF2020/57
Typ dokumentu:Prijatá faktúra
Číslo/názov dokumentu:DF2020/57
Popis dokumentu:za kosačku
Meno dodávateľa:vozako.sk
Adresa dodávateľa: , Snina, 069 01
IČO partnera:52073025
Cena s DPH:298 €
Dátum vystavenia fakt.:
Dátum splatnosti fakt.:
Dátum doručenia faktúry:19.03.2020
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
19.03.2020298€vozako.skza kosačku
DF2020/58
Typ dokumentu:Prijatá faktúra
Číslo/názov dokumentu:DF2020/58
Popis dokumentu:za šijací stroj
Meno dodávateľa:Strima czech s.r.o
Adresa dodávateľa: , Bratislava, 810 00
IČO partnera:26313685
Cena s DPH:178,86 €
Dátum vystavenia fakt.:
Dátum splatnosti fakt.:
Dátum doručenia faktúry:19.03.2020
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
19.03.2020178,86€Strima czech s.r.oza šijací stroj
DF2020/59
Typ dokumentu:Prijatá faktúra
Číslo/názov dokumentu:DF2020/59
Popis dokumentu:za knihy, knižnica
Meno dodávateľa:TEXTUS s.r.o
Adresa dodávateľa: , Dunajská Streda, 929 01
IČO partnera:36682195
Cena s DPH:1528,8 €
Dátum vystavenia fakt.:
Dátum splatnosti fakt.:
Dátum doručenia faktúry:24.03.2020
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
24.03.20201528,8€TEXTUS s.r.oza knihy, knižnica
DF2020/60
Typ dokumentu:Prijatá faktúra
Číslo/názov dokumentu:DF2020/60
Popis dokumentu:za projektovú dokumentáciu
Meno dodávateľa:Eva Majorošová
Adresa dodávateľa: , Rožňava, 048 01
IČO partnera:10751432
Cena s DPH:560 €
Dátum vystavenia fakt.:
Dátum splatnosti fakt.:
Dátum doručenia faktúry:27.03.2020
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
27.03.2020560€Eva Majorošováza projektovú dokumentáciu
DF2020/61
Typ dokumentu:Prijatá faktúra
Číslo/názov dokumentu:DF2020/61
Popis dokumentu:za vypr. statického posudku
Meno dodávateľa:Ing. Igor ZIGO
Adresa dodávateľa: , Košice, 040 01
IČO partnera:33725012
Cena s DPH:300 €
Dátum vystavenia fakt.:
Dátum splatnosti fakt.:
Dátum doručenia faktúry:27.03.2020
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
27.03.2020300€Ing. Igor ZIGOza vypr. statického posudku
DF2020/62
Typ dokumentu:Prijatá faktúra
Číslo/názov dokumentu:DF2020/62
Popis dokumentu:za detský zahr. domček
Meno dodávateľa:HATOPtrend s.r.o
Adresa dodávateľa: , Zemplínska Teplica, 076 64
IČO partnera:51172585
Cena s DPH:3400 €
Dátum vystavenia fakt.:
Dátum splatnosti fakt.:
Dátum doručenia faktúry:30.03.2020
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
30.03.20203400€HATOPtrend s.r.oza detský zahr. domček
DF2020/63
Typ dokumentu:Prijatá faktúra
Číslo/názov dokumentu:DF2020/63
Popis dokumentu:omyl platba
Meno dodávateľa:MAGNA energia a.s
Adresa dodávateľa: , Piešťany, 921 01
IČO partnera:35743565
Cena s DPH:67,97 €
Dátum vystavenia fakt.:
Dátum splatnosti fakt.:
Dátum doručenia faktúry:10.03.2020
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
10.03.202067,97€MAGNA energia a.somyl platba
DF2020/64
Typ dokumentu:Prijatá faktúra
Číslo/názov dokumentu:DF2020/64
Popis dokumentu:za ochranu objektov
Meno dodávateľa:Krajske riad.Pol. zboru/ochrana objektov
Adresa dodávateľa: , Kosice, 04001
IČO partnera:735868
Cena s DPH:16,12 €
Dátum vystavenia fakt.:
Dátum splatnosti fakt.:
Dátum doručenia faktúry:02.04.2020
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
02.04.202016,12€Krajske riad.Pol. zboru/ochrana objektovza ochranu objektov
DF2020/65
Typ dokumentu:Prijatá faktúra
Číslo/názov dokumentu:DF2020/65
Popis dokumentu:za ochranu objektov
Meno dodávateľa:Krajske riad.Pol. zboru/ochrana objektov
Adresa dodávateľa: , Kosice, 04001
IČO partnera:735868
Cena s DPH:8,29 €
Dátum vystavenia fakt.:
Dátum splatnosti fakt.:
Dátum doručenia faktúry:02.04.2020
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
02.04.20208,29€Krajske riad.Pol. zboru/ochrana objektovza ochranu objektov
DF2020/66
Typ dokumentu:Prijatá faktúra
Číslo/názov dokumentu:DF2020/66
Popis dokumentu:za výkon zodp. osoby
Meno dodávateľa:osobny udaj s.r.o
Adresa dodávateľa: , Košice, 040 01
IČO partnera:50528041
Cena s DPH:24 €
Dátum vystavenia fakt.:
Dátum splatnosti fakt.:
Dátum doručenia faktúry:02.04.2020
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
02.04.202024€osobny udaj s.r.oza výkon zodp. osoby
DF2020/67
Typ dokumentu:Prijatá faktúra
Číslo/názov dokumentu:DF2020/67
Popis dokumentu:za mesačnik DUO
Meno dodávateľa:PORADCA
Adresa dodávateľa: , Zilina,
IČO partnera:36371271
Cena s DPH:40 €
Dátum vystavenia fakt.:
Dátum splatnosti fakt.:
Dátum doručenia faktúry:02.04.2020
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
02.04.202040€PORADCAza mesačnik DUO
DF2020/68
Typ dokumentu:Prijatá faktúra
Číslo/názov dokumentu:DF2020/68
Popis dokumentu:za vodné, stočné
Meno dodávateľa:Vsl.vod.spolocnost
Adresa dodávateľa: , Kosice, 04248
IČO partnera:36570460
Cena s DPH:521,7 €
Dátum vystavenia fakt.:
Dátum splatnosti fakt.:
Dátum doručenia faktúry:02.04.2020
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
02.04.2020521,7€Vsl.vod.spolocnostza vodné, stočné
DF2020/69
Typ dokumentu:Prijatá faktúra
Číslo/názov dokumentu:DF2020/69
Popis dokumentu:za stravovanie
Meno dodávateľa:ZŠ -školska jedalen
Adresa dodávateľa: , Krh.Podhradie, 04941
IČO partnera:35543710
Cena s DPH:76,88 €
Dátum vystavenia fakt.:
Dátum splatnosti fakt.:
Dátum doručenia faktúry:03.04.2020
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
03.04.202076,88€ZŠ -školska jedalenza stravovanie
DF2020/70
Typ dokumentu:Prijatá faktúra
Číslo/názov dokumentu:DF2020/70
Popis dokumentu:za BOZP
Meno dodávateľa:GEKOS J.Rochfalusi
Adresa dodávateľa: , Roznava, 04801
IČO partnera:10755462
Cena s DPH:49,79 €
Dátum vystavenia fakt.:
Dátum splatnosti fakt.:
Dátum doručenia faktúry:03.04.2020
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
03.04.202049,79€GEKOS J.Rochfalusiza BOZP
DF2020/71
Typ dokumentu:Prijatá faktúra
Číslo/názov dokumentu:DF2020/71
Popis dokumentu:za elektrinu
Meno dodávateľa:MAGNA energia a.s
Adresa dodávateľa: , Piešťany, 921 01
IČO partnera:35743565
Cena s DPH:67,97 €
Dátum vystavenia fakt.:
Dátum splatnosti fakt.:
Dátum doručenia faktúry:03.04.2020
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
03.04.202067,97€MAGNA energia a.sza elektrinu
DF2020/72
Typ dokumentu:Prijatá faktúra
Číslo/názov dokumentu:DF2020/72
Popis dokumentu:za elektrinu
Meno dodávateľa:MAGNA energia a.s
Adresa dodávateľa: , Piešťany, 921 01
IČO partnera:35743565
Cena s DPH:101,57 €
Dátum vystavenia fakt.:
Dátum splatnosti fakt.:
Dátum doručenia faktúry:03.04.2020
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
03.04.2020101,57€MAGNA energia a.sza elektrinu
DF2020/73
Typ dokumentu:Prijatá faktúra
Číslo/názov dokumentu:DF2020/73
Popis dokumentu:za plyn
Meno dodávateľa:innogy Slovensko
Adresa dodávateľa: , Košice,
IČO partnera:44291809
Cena s DPH:1491 €
Dátum vystavenia fakt.:
Dátum splatnosti fakt.:
Dátum doručenia faktúry:06.04.2020
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
06.04.20201491€innogy Slovenskoza plyn
DF2020/74
Typ dokumentu:Prijatá faktúra
Číslo/názov dokumentu:DF2020/74
Popis dokumentu:za tlačivá
Meno dodávateľa:ŠEVT a.s.
Adresa dodávateľa: , Banska Bystrica, 97472
IČO partnera:31331131
Cena s DPH:43,63 €
Dátum vystavenia fakt.:
Dátum splatnosti fakt.:
Dátum doručenia faktúry:06.04.2020
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
06.04.202043,63€ŠEVT a.s.za tlačivá
DF2020/75
Typ dokumentu:Prijatá faktúra
Číslo/názov dokumentu:DF2020/75
Popis dokumentu:za stravu - doplatok
Meno dodávateľa:ZŠ -školska jedalen
Adresa dodávateľa: , Krh.Podhradie, 04941
IČO partnera:35543710
Cena s DPH:18,6 €
Dátum vystavenia fakt.:
Dátum splatnosti fakt.:
Dátum doručenia faktúry:06.04.2020
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
06.04.202018,6€ZŠ -školska jedalenza stravu - doplatok
DF2020/76
Typ dokumentu:Prijatá faktúra
Číslo/názov dokumentu:DF2020/76
Popis dokumentu:za tel. hovory
Meno dodávateľa:T/COM/Slovak Telekom
Adresa dodávateľa: , Bratislava, 82513
IČO partnera:35763469
Cena s DPH:41,16 €
Dátum vystavenia fakt.:
Dátum splatnosti fakt.:
Dátum doručenia faktúry:08.04.2020
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
08.04.202041,16€T/COM/Slovak Telekomza tel. hovory
DF2020/77
Typ dokumentu:Prijatá faktúra
Číslo/názov dokumentu:DF2020/77
Popis dokumentu:za tel. hovory
Meno dodávateľa:ORANGE SLOVENSKO
Adresa dodávateľa: , Bratislava, 82109
IČO partnera:35697270
Cena s DPH:25,31 €
Dátum vystavenia fakt.:
Dátum splatnosti fakt.:
Dátum doručenia faktúry:10.04.2020
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
10.04.202025,31€ORANGE SLOVENSKOza tel. hovory
DF2020/78
Typ dokumentu:Prijatá faktúra
Číslo/názov dokumentu:DF2020/78
Popis dokumentu:za elektrinu
Meno dodávateľa:MAGNA energia a.s
Adresa dodávateľa: , Piešťany, 921 01
IČO partnera:35743565
Cena s DPH:12,68 €
Dátum vystavenia fakt.:
Dátum splatnosti fakt.:
Dátum doručenia faktúry:20.04.2020
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
20.04.202012,68€MAGNA energia a.sza elektrinu
DF2020/79
Typ dokumentu:Prijatá faktúra
Číslo/názov dokumentu:DF2020/79
Popis dokumentu:za svet školkára
Meno dodávateľa:RAABE
Adresa dodávateľa: , Bratislava,
IČO partnera:35908718
Cena s DPH:37,5 €
Dátum vystavenia fakt.:
Dátum splatnosti fakt.:
Dátum doručenia faktúry:24.04.2020
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
24.04.202037,5€RAABEza svet školkára
DF2020/80
Typ dokumentu:Prijatá faktúra
Číslo/názov dokumentu:DF2020/80
Popis dokumentu:za mat. riadenie mat. školy
Meno dodávateľa:RAABE
Adresa dodávateľa: , Bratislava,
IČO partnera:35908718
Cena s DPH:41,3 €
Dátum vystavenia fakt.:
Dátum splatnosti fakt.:
Dátum doručenia faktúry:20.04.2020
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
20.04.202041,3€RAABEza mat. riadenie mat. školy
DF2020/81
Typ dokumentu:Prijatá faktúra
Číslo/názov dokumentu:DF2020/81
Popis dokumentu:za ochranu objektov
Meno dodávateľa:Krajske riad.Pol. zboru/ochrana objektov
Adresa dodávateľa: , Kosice, 04001
IČO partnera:735868
Cena s DPH:16,12 €
Dátum vystavenia fakt.:
Dátum splatnosti fakt.:
Dátum doručenia faktúry:04.05.2020
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
04.05.202016,12€Krajske riad.Pol. zboru/ochrana objektovza ochranu objektov
DF2020/82
Typ dokumentu:Prijatá faktúra
Číslo/názov dokumentu:DF2020/82
Popis dokumentu:za ochranu objektov
Meno dodávateľa:Krajske riad.Pol. zboru/ochrana objektov
Adresa dodávateľa: , Kosice, 04001
IČO partnera:735868
Cena s DPH:8,29 €
Dátum vystavenia fakt.:
Dátum splatnosti fakt.:
Dátum doručenia faktúry:04.05.2020
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
04.05.20208,29€Krajske riad.Pol. zboru/ochrana objektovza ochranu objektov
DF2020/83
Typ dokumentu:Prijatá faktúra
Číslo/názov dokumentu:DF2020/83
Popis dokumentu:za výkon zodp. osoby
Meno dodávateľa:osobny udaj s.r.o
Adresa dodávateľa: , Košice, 040 01
IČO partnera:50528041
Cena s DPH:24 €
Dátum vystavenia fakt.:
Dátum splatnosti fakt.:
Dátum doručenia faktúry:04.05.2020
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
04.05.202024€osobny udaj s.r.oza výkon zodp. osoby
DF2020/84
Typ dokumentu:Prijatá faktúra
Číslo/názov dokumentu:DF2020/84
Popis dokumentu:za hrací prvok
Meno dodávateľa:HATOPtrend s.r.o
Adresa dodávateľa: , Zemplínska Teplica, 076 64
IČO partnera:51172585
Cena s DPH:504 €
Dátum vystavenia fakt.:
Dátum splatnosti fakt.:
Dátum doručenia faktúry:04.05.2020
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
04.05.2020504€HATOPtrend s.r.oza hrací prvok
DF2020/85
Typ dokumentu:Prijatá faktúra
Číslo/názov dokumentu:DF2020/85
Popis dokumentu:za internet
Meno dodávateľa:SZarinet KRHP
Adresa dodávateľa: , bRATISLAVA,
IČO partnera:46599509
Cena s DPH:25 €
Dátum vystavenia fakt.:
Dátum splatnosti fakt.:
Dátum doručenia faktúry:07.05.2020
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
07.05.202025€SZarinet KRHPza internet
DF2020/86
Typ dokumentu:Prijatá faktúra
Číslo/názov dokumentu:DF2020/86
Popis dokumentu:za tel. hovory
Meno dodávateľa:T/COM/Slovak Telekom
Adresa dodávateľa: , Bratislava, 82513
IČO partnera:35763469
Cena s DPH:41,16 €
Dátum vystavenia fakt.:
Dátum splatnosti fakt.:
Dátum doručenia faktúry:07.05.2020
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
07.05.202041,16€T/COM/Slovak Telekomza tel. hovory
DF2020/87
Typ dokumentu:Prijatá faktúra
Číslo/názov dokumentu:DF2020/87
Popis dokumentu:za elektrinu
Meno dodávateľa:MAGNA energia a.s
Adresa dodávateľa: , Piešťany, 921 01
IČO partnera:35743565
Cena s DPH:67,97 €
Dátum vystavenia fakt.:
Dátum splatnosti fakt.:
Dátum doručenia faktúry:07.05.2020
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
07.05.202067,97€MAGNA energia a.sza elektrinu
DF2020/88
Typ dokumentu:Prijatá faktúra
Číslo/názov dokumentu:DF2020/88
Popis dokumentu:za elektrinu
Meno dodávateľa:MAGNA energia a.s
Adresa dodávateľa: , Piešťany, 921 01
IČO partnera:35743565
Cena s DPH:101,57 €
Dátum vystavenia fakt.:
Dátum splatnosti fakt.:
Dátum doručenia faktúry:07.05.2020
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
07.05.2020101,57€MAGNA energia a.sza elektrinu
DF2020/89
Typ dokumentu:Prijatá faktúra
Číslo/názov dokumentu:DF2020/89
Popis dokumentu:za vykonanie prav. kontroly
Meno dodávateľa:FITTICH RATES spl.s r.o.
Adresa dodávateľa: , Roznava, 04801
IČO partnera:31692656
Cena s DPH:222,3 €
Dátum vystavenia fakt.:
Dátum splatnosti fakt.:
Dátum doručenia faktúry:07.05.2020
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
07.05.2020222,3€FITTICH RATES spl.s r.o.za vykonanie prav. kontroly
DF2020/90
Typ dokumentu:Prijatá faktúra
Číslo/názov dokumentu:DF2020/90
Popis dokumentu:za BOZP
Meno dodávateľa:GEKOS J.Rochfalusi
Adresa dodávateľa: , Roznava, 04801
IČO partnera:10755462
Cena s DPH:49,79 €
Dátum vystavenia fakt.:
Dátum splatnosti fakt.:
Dátum doručenia faktúry:07.05.2020
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
07.05.202049,79€GEKOS J.Rochfalusiza BOZP
DF2020/91
Typ dokumentu:Prijatá faktúra
Číslo/názov dokumentu:DF2020/91
Popis dokumentu:za plyn
Meno dodávateľa:innogy Slovensko
Adresa dodávateľa: , Košice,
IČO partnera:44291809
Cena s DPH:1491 €
Dátum vystavenia fakt.:
Dátum splatnosti fakt.:
Dátum doručenia faktúry:11.05.2020
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
11.05.20201491€innogy Slovenskoza plyn
DF2020/92
Typ dokumentu:Prijatá faktúra
Číslo/názov dokumentu:DF2020/92
Popis dokumentu:za tel. hovory
Meno dodávateľa:ORANGE SLOVENSKO
Adresa dodávateľa: , Bratislava, 82109
IČO partnera:35697270
Cena s DPH:22,86 €
Dátum vystavenia fakt.:
Dátum splatnosti fakt.:
Dátum doručenia faktúry:14.05.2020
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
14.05.202022,86€ORANGE SLOVENSKOza tel. hovory
DF2020/93
Typ dokumentu:Prijatá faktúra
Číslo/názov dokumentu:DF2020/93
Popis dokumentu:pilulka lekáren , za bezkontaktný teplomer
Meno dodávateľa:e - shop
Adresa dodávateľa: , Bratislava, 810 00
IČO partnera:00000000
Cena s DPH:165 €
Dátum vystavenia fakt.:
Dátum splatnosti fakt.:
Dátum doručenia faktúry:21.05.2020
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
21.05.2020165€e - shoppilulka lekáren , za bezkontaktný teplomer
DF2020/94
Typ dokumentu:Prijatá faktúra
Číslo/názov dokumentu:DF2020/94
Popis dokumentu:za hosting plus do r. 2023
Meno dodávateľa:ENDORA s.r.o
Adresa dodávateľa: , Jablonové, 013 52
IČO partnera:28741048
Cena s DPH:18,67 €
Dátum vystavenia fakt.:
Dátum splatnosti fakt.:
Dátum doručenia faktúry:21.05.2020
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
21.05.202018,67€ENDORA s.r.oza hosting plus do r. 2023
DF2020/95
Typ dokumentu:Prijatá faktúra
Číslo/názov dokumentu:DF2020/95
Popis dokumentu:za dettol kids - dezinf.
Meno dodávateľa:unibuss s.r.o
Adresa dodávateľa: , Košice – mestská časť Dargovsk, 040 22
IČO partnera:51946360
Cena s DPH:63,6 €
Dátum vystavenia fakt.:
Dátum splatnosti fakt.:
Dátum doručenia faktúry:25.05.2020
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
25.05.202063,6€unibuss s.r.oza dettol kids - dezinf.
DF2020/96
Typ dokumentu:Prijatá faktúra
Číslo/názov dokumentu:DF2020/96
Popis dokumentu:za svet škôlkára
Meno dodávateľa:RAABE
Adresa dodávateľa: , Bratislava,
IČO partnera:35908718
Cena s DPH:37,5 €
Dátum vystavenia fakt.:
Dátum splatnosti fakt.:
Dátum doručenia faktúry:25.05.2020
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
25.05.202037,5€RAABEza svet škôlkára
DF2020/97
Typ dokumentu:Prijatá faktúra
Číslo/názov dokumentu:DF2020/97
Popis dokumentu:za dezinfekčný gél
Meno dodávateľa:e - shop
Adresa dodávateľa: , Bratislava, 810 00
IČO partnera:00000000
Cena s DPH:99,9 €
Dátum vystavenia fakt.:
Dátum splatnosti fakt.:
Dátum doručenia faktúry:28.05.2020
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
28.05.202099,9€e - shopza dezinfekčný gél
DF2020/98
Typ dokumentu:Prijatá faktúra
Číslo/názov dokumentu:DF2020/98
Popis dokumentu:za ochranu objektov
Meno dodávateľa:Krajske riad.Pol. zboru/ochrana objektov
Adresa dodávateľa: , Kosice, 04001
IČO partnera:735868
Cena s DPH:16,12 €
Dátum vystavenia fakt.:
Dátum splatnosti fakt.:
Dátum doručenia faktúry:01.06.2020
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
01.06.202016,12€Krajske riad.Pol. zboru/ochrana objektovza ochranu objektov
DF2020/99
Typ dokumentu:Prijatá faktúra
Číslo/názov dokumentu:DF2020/99
Popis dokumentu:za ochranu objektov
Meno dodávateľa:Krajske riad.Pol. zboru/ochrana objektov
Adresa dodávateľa: , Kosice, 04001
IČO partnera:735868
Cena s DPH:8,29 €
Dátum vystavenia fakt.:
Dátum splatnosti fakt.:
Dátum doručenia faktúry:01.06.2020
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
01.06.20208,29€Krajske riad.Pol. zboru/ochrana objektovza ochranu objektov
DF2020/100
Typ dokumentu:Prijatá faktúra
Číslo/názov dokumentu:DF2020/100
Popis dokumentu:za výkon zodp. osoby
Meno dodávateľa:osobny udaj s.r.o
Adresa dodávateľa: , Košice, 040 01
IČO partnera:50528041
Cena s DPH:24 €
Dátum vystavenia fakt.:
Dátum splatnosti fakt.:
Dátum doručenia faktúry:01.06.2020
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
01.06.202024€osobny udaj s.r.oza výkon zodp. osoby
DF2020/101
Typ dokumentu:Prijatá faktúra
Číslo/názov dokumentu:DF2020/101
Popis dokumentu:za audit
Meno dodávateľa:GemerAudit
Adresa dodávateľa: , Rožňava,
IČO partnera:31681301
Cena s DPH:408 €
Dátum vystavenia fakt.:
Dátum splatnosti fakt.:
Dátum doručenia faktúry:01.06.2020
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
01.06.2020408€GemerAuditza audit
DF2020/102
Typ dokumentu:Prijatá faktúra
Číslo/názov dokumentu:DF2020/102
Popis dokumentu:za svet školkára
Meno dodávateľa:RAABE
Adresa dodávateľa: , Bratislava,
IČO partnera:35908718
Cena s DPH:37,5 €
Dátum vystavenia fakt.:
Dátum splatnosti fakt.:
Dátum doručenia faktúry:01.06.2020
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
01.06.202037,5€RAABEza svet školkára
DF2020/103
Typ dokumentu:Prijatá faktúra
Číslo/názov dokumentu:DF2020/103
Popis dokumentu:za elektrinu
Meno dodávateľa:MAGNA energia a.s
Adresa dodávateľa: , Piešťany, 921 01
IČO partnera:35743565
Cena s DPH:67,97 €
Dátum vystavenia fakt.:
Dátum splatnosti fakt.:
Dátum doručenia faktúry:02.06.2020
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
02.06.202067,97€MAGNA energia a.sza elektrinu
DF2020/104
Typ dokumentu:Prijatá faktúra
Číslo/názov dokumentu:DF2020/104
Popis dokumentu:za elektrinu
Meno dodávateľa:MAGNA energia a.s
Adresa dodávateľa: , Piešťany, 921 01
IČO partnera:35743565
Cena s DPH:101,57 €
Dátum vystavenia fakt.:
Dátum splatnosti fakt.:
Dátum doručenia faktúry:02.06.2020
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
02.06.2020101,57€MAGNA energia a.sza elektrinu
DF2020/105
Typ dokumentu:Prijatá faktúra
Číslo/názov dokumentu:DF2020/105
Popis dokumentu:za internet
Meno dodávateľa:SZarinet KRHP
Adresa dodávateľa: , bRATISLAVA,
IČO partnera:46599509
Cena s DPH:25 €
Dátum vystavenia fakt.:
Dátum splatnosti fakt.:
Dátum doručenia faktúry:05.06.2020
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
05.06.202025€SZarinet KRHPza internet
DF2020/106
Typ dokumentu:Prijatá faktúra
Číslo/názov dokumentu:DF2020/106
Popis dokumentu:za plyn
Meno dodávateľa:innogy Slovensko
Adresa dodávateľa: , Košice,
IČO partnera:44291809
Cena s DPH:1491 €
Dátum vystavenia fakt.:
Dátum splatnosti fakt.:
Dátum doručenia faktúry:08.06.2020
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
08.06.20201491€innogy Slovenskoza plyn
DF2020/107
Typ dokumentu:Prijatá faktúra
Číslo/názov dokumentu:DF2020/107
Popis dokumentu:za poistenie zš
Meno dodávateľa:PKF-Prvá Komunálna Finančná s.r.o
Adresa dodávateľa:Samova 11, Nitra, 949 01
IČO partnera:52329763
Cena s DPH:137,64 €
Dátum vystavenia fakt.:
Dátum splatnosti fakt.:
Dátum doručenia faktúry:08.06.2020
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
08.06.2020137,64€PKF-Prvá Komunálna Finančná s.r.oza poistenie zš
DF2020/108
Typ dokumentu:Prijatá faktúra
Číslo/názov dokumentu:DF2020/108
Popis dokumentu:za BOZP
Meno dodávateľa:GEKOS J.Rochfalusi
Adresa dodávateľa: , Roznava, 04801
IČO partnera:10755462
Cena s DPH:49,79 €
Dátum vystavenia fakt.:
Dátum splatnosti fakt.:
Dátum doručenia faktúry:08.06.2020
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
08.06.202049,79€GEKOS J.Rochfalusiza BOZP
DF2020/109
Typ dokumentu:Prijatá faktúra
Číslo/názov dokumentu:DF2020/109
Popis dokumentu:za stravovanie - zmena
Meno dodávateľa:ZŠ -školska jedalen
Adresa dodávateľa: , Krh.Podhradie, 04941
IČO partnera:35543710
Cena s DPH:308,56 €
Dátum vystavenia fakt.:
Dátum splatnosti fakt.:
Dátum doručenia faktúry:08.06.2020
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
08.06.2020308,56€ZŠ -školska jedalenza stravovanie - zmena
DF2020/110
Typ dokumentu:Prijatá faktúra
Číslo/názov dokumentu:DF2020/110
Popis dokumentu:za stravovanie - zmena
Meno dodávateľa:ZŠ -školska jedalen
Adresa dodávateľa: , Krh.Podhradie, 04941
IČO partnera:35543710
Cena s DPH:346,84 €
Dátum vystavenia fakt.:
Dátum splatnosti fakt.:
Dátum doručenia faktúry:08.06.2020
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
08.06.2020346,84€ZŠ -školska jedalenza stravovanie - zmena
DF2020/111
Typ dokumentu:Prijatá faktúra
Číslo/názov dokumentu:DF2020/111
Popis dokumentu:za stravu - doplatok
Meno dodávateľa:ZŠ -školska jedalen
Adresa dodávateľa: , Krh.Podhradie, 04941
IČO partnera:35543710
Cena s DPH:53,2 €
Dátum vystavenia fakt.:
Dátum splatnosti fakt.:
Dátum doručenia faktúry:08.06.2020
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
08.06.202053,2€ZŠ -školska jedalenza stravu - doplatok
DF2020/112
Typ dokumentu:Prijatá faktúra
Číslo/názov dokumentu:DF2020/112
Popis dokumentu:za stravu - doplatok
Meno dodávateľa:ZŠ -školska jedalen
Adresa dodávateľa: , Krh.Podhradie, 04941
IČO partnera:35543710
Cena s DPH:59,8 €
Dátum vystavenia fakt.:
Dátum splatnosti fakt.:
Dátum doručenia faktúry:08.06.2020
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
08.06.202059,8€ZŠ -školska jedalenza stravu - doplatok
DF2020/113
Typ dokumentu:Prijatá faktúra
Číslo/názov dokumentu:DF2020/113
Popis dokumentu:za skrinku na kľúče
Meno dodávateľa:ABA met s.r.o
Adresa dodávateľa: , Galanta, 924 01
IČO partnera:47968947
Cena s DPH:60,72 €
Dátum vystavenia fakt.:
Dátum splatnosti fakt.:
Dátum doručenia faktúry:11.06.2020
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
11.06.202060,72€ABA met s.r.oza skrinku na kľúče
DF2020/114
Typ dokumentu:Prijatá faktúra
Číslo/názov dokumentu:DF2020/114
Popis dokumentu:za tel. hovory
Meno dodávateľa:T/COM/Slovak Telekom
Adresa dodávateľa: , Bratislava, 82513
IČO partnera:35763469
Cena s DPH:41,16 €
Dátum vystavenia fakt.:
Dátum splatnosti fakt.:
Dátum doručenia faktúry:12.06.2020
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
12.06.202041,16€T/COM/Slovak Telekomza tel. hovory
DF2020/115
Typ dokumentu:Prijatá faktúra
Číslo/názov dokumentu:DF2020/115
Popis dokumentu:za riadenie mš
Meno dodávateľa:RAABE
Adresa dodávateľa: , Bratislava,
IČO partnera:35908718
Cena s DPH:41,3 €
Dátum vystavenia fakt.:
Dátum splatnosti fakt.:
Dátum doručenia faktúry:16.06.2020
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
16.06.202041,3€RAABEza riadenie mš
DF2020/116
Typ dokumentu:Prijatá faktúra
Číslo/názov dokumentu:DF2020/116
Popis dokumentu:za skrine - spisové
Meno dodávateľa:B2B partner
Adresa dodávateľa: , Bratislava, 810 00
IČO partnera:44413467
Cena s DPH:737,71 €
Dátum vystavenia fakt.:
Dátum splatnosti fakt.:
Dátum doručenia faktúry:16.06.2020
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
16.06.2020737,71€B2B partnerza skrine - spisové
DF2020/117
Typ dokumentu:Prijatá faktúra
Číslo/názov dokumentu:DF2020/117
Popis dokumentu:za tel. hovory
Meno dodávateľa:ORANGE SLOVENSKO
Adresa dodávateľa: , Bratislava, 82109
IČO partnera:35697270
Cena s DPH:28,52 €
Dátum vystavenia fakt.:
Dátum splatnosti fakt.:
Dátum doručenia faktúry:16.06.2020
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
16.06.202028,52€ORANGE SLOVENSKOza tel. hovory
DF2020/118
Typ dokumentu:Prijatá faktúra
Číslo/názov dokumentu:DF2020/118
Popis dokumentu:za zábavné učenie
Meno dodávateľa:Zábavné učenie
Adresa dodávateľa: , ,
IČO partnera:292261651
Cena s DPH:235,7 €
Dátum vystavenia fakt.:
Dátum splatnosti fakt.:
Dátum doručenia faktúry:26.06.2020
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
26.06.2020235,7€Zábavné učenieza zábavné učenie
DF2020/119
Typ dokumentu:Prijatá faktúra
Číslo/názov dokumentu:DF2020/119
Popis dokumentu:za svet škôlkára
Meno dodávateľa:RAABE
Adresa dodávateľa: , Bratislava,
IČO partnera:35908718
Cena s DPH:37,5 €
Dátum vystavenia fakt.:
Dátum splatnosti fakt.:
Dátum doručenia faktúry:26.06.2020
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
26.06.202037,5€RAABEza svet škôlkára
DF2020/120
Typ dokumentu:Prijatá faktúra
Číslo/názov dokumentu:DF2020/120
Popis dokumentu:za stravovanie
Meno dodávateľa:ZŠ -školska jedalen
Adresa dodávateľa: , Krh.Podhradie, 04941
IČO partnera:35543710
Cena s DPH:307,52 €
Dátum vystavenia fakt.:
Dátum splatnosti fakt.:
Dátum doručenia faktúry:29.06.2020
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
29.06.2020307,52€ZŠ -školska jedalenza stravovanie
DF2020/121
Typ dokumentu:Prijatá faktúra
Číslo/názov dokumentu:DF2020/121
Popis dokumentu:za stravu - doplatok
Meno dodávateľa:ZŠ -školska jedalen
Adresa dodávateľa: , Krh.Podhradie, 04941
IČO partnera:35543710
Cena s DPH:74,4 €
Dátum vystavenia fakt.:
Dátum splatnosti fakt.:
Dátum doručenia faktúry:29.06.2020
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
29.06.202074,4€ZŠ -školska jedalenza stravu - doplatok
DF2020/122
Typ dokumentu:Prijatá faktúra
Číslo/názov dokumentu:DF2020/122
Popis dokumentu:za ochranu objektov
Meno dodávateľa:Krajske riad.Pol. zboru/ochrana objektov
Adresa dodávateľa: , Kosice, 04001
IČO partnera:735868
Cena s DPH:16,12 €
Dátum vystavenia fakt.:
Dátum splatnosti fakt.:
Dátum doručenia faktúry:01.07.2020
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
01.07.202016,12€Krajske riad.Pol. zboru/ochrana objektovza ochranu objektov
DF2020/123
Typ dokumentu:Prijatá faktúra
Číslo/názov dokumentu:DF2020/123
Popis dokumentu:za ochranu objektov
Meno dodávateľa:Krajske riad.Pol. zboru/ochrana objektov
Adresa dodávateľa: , Kosice, 04001
IČO partnera:735868
Cena s DPH:8,29 €
Dátum vystavenia fakt.:
Dátum splatnosti fakt.:
Dátum doručenia faktúry:01.07.2020
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
01.07.20208,29€Krajske riad.Pol. zboru/ochrana objektovza ochranu objektov
DF2020/124
Typ dokumentu:Prijatá faktúra
Číslo/názov dokumentu:DF2020/124
Popis dokumentu:za výkon zodpovednej osoby
Meno dodávateľa:osobny udaj s.r.o
Adresa dodávateľa: , Košice, 040 01
IČO partnera:50528041
Cena s DPH:24 €
Dátum vystavenia fakt.:
Dátum splatnosti fakt.:
Dátum doručenia faktúry:01.07.2020
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
01.07.202024€osobny udaj s.r.oza výkon zodpovednej osoby
DF2020/125
Typ dokumentu:Prijatá faktúra
Číslo/názov dokumentu:DF2020/125
Popis dokumentu:za učebnice
Meno dodávateľa:aitec s.r.o - vydavateľstvo
Adresa dodávateľa: , Bratislava, 810 00
IČO partnera:43829171
Cena s DPH:231,33 €
Dátum vystavenia fakt.:
Dátum splatnosti fakt.:
Dátum doručenia faktúry:03.07.2020
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
03.07.2020231,33€aitec s.r.o - vydavateľstvoza učebnice
DF2020/126
Typ dokumentu:Prijatá faktúra
Číslo/názov dokumentu:DF2020/126
Popis dokumentu:za elektrinu
Meno dodávateľa:MAGNA energia a.s
Adresa dodávateľa: , Piešťany, 921 01
IČO partnera:35743565
Cena s DPH:67,97 €
Dátum vystavenia fakt.:
Dátum splatnosti fakt.:
Dátum doručenia faktúry:09.07.2020
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
09.07.202067,97€MAGNA energia a.sza elektrinu
DF2020/127
Typ dokumentu:Prijatá faktúra
Číslo/názov dokumentu:DF2020/127
Popis dokumentu:za elektrinu
Meno dodávateľa:MAGNA energia a.s
Adresa dodávateľa: , Piešťany, 921 01
IČO partnera:35743565
Cena s DPH:101,57 €
Dátum vystavenia fakt.:
Dátum splatnosti fakt.:
Dátum doručenia faktúry:09.07.2020
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
09.07.2020101,57€MAGNA energia a.sza elektrinu
DF2020/128
Typ dokumentu:Prijatá faktúra
Číslo/názov dokumentu:DF2020/128
Popis dokumentu:za plyn
Meno dodávateľa:innogy Slovensko
Adresa dodávateľa: , Košice,
IČO partnera:44291809
Cena s DPH:1491 €
Dátum vystavenia fakt.:
Dátum splatnosti fakt.:
Dátum doručenia faktúry:09.07.2020
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
09.07.20201491€innogy Slovenskoza plyn
DF2020/129
Typ dokumentu:Prijatá faktúra
Číslo/názov dokumentu:DF2020/129
Popis dokumentu:za BOZP
Meno dodávateľa:GEKOS J.Rochfalusi
Adresa dodávateľa: , Roznava, 04801
IČO partnera:10755462
Cena s DPH:49,79 €
Dátum vystavenia fakt.:
Dátum splatnosti fakt.:
Dátum doručenia faktúry:09.07.2020
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
09.07.202049,79€GEKOS J.Rochfalusiza BOZP
DF2020/130
Typ dokumentu:Prijatá faktúra
Číslo/názov dokumentu:DF2020/130
Popis dokumentu:za tel. hovory
Meno dodávateľa:T/COM/Slovak Telekom
Adresa dodávateľa: , Bratislava, 82513
IČO partnera:35763469
Cena s DPH:41,33 €
Dátum vystavenia fakt.:
Dátum splatnosti fakt.:
Dátum doručenia faktúry:14.07.2020
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
14.07.202041,33€T/COM/Slovak Telekomza tel. hovory
DF2020/131
Typ dokumentu:Prijatá faktúra
Číslo/názov dokumentu:DF2020/131
Popis dokumentu:za ou - jednorázový poplatok
Meno dodávateľa:osobny udaj s.r.o
Adresa dodávateľa: , Košice, 040 01
IČO partnera:50528041
Cena s DPH:144 €
Dátum vystavenia fakt.:
Dátum splatnosti fakt.:
Dátum doručenia faktúry:22.07.2020
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
22.07.2020144€osobny udaj s.r.oza ou - jednorázový poplatok
DF2020/132
Typ dokumentu:Prijatá faktúra
Číslo/názov dokumentu:DF2020/132
Popis dokumentu:za tel. hovory zš
Meno dodávateľa:ORANGE SLOVENSKO
Adresa dodávateľa: , Bratislava, 82109
IČO partnera:35697270
Cena s DPH:22,79 €
Dátum vystavenia fakt.:
Dátum splatnosti fakt.:
Dátum doručenia faktúry:21.07.2020
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
21.07.202022,79€ORANGE SLOVENSKOza tel. hovory zš
DF2020/133
Typ dokumentu:Prijatá faktúra
Číslo/názov dokumentu:DF2020/133
Popis dokumentu:e - tlačivá
Meno dodávateľa:ŠEVT a.s.
Adresa dodávateľa: , Banska Bystrica, 97472
IČO partnera:31331131
Cena s DPH:146 €
Dátum vystavenia fakt.:
Dátum splatnosti fakt.:
Dátum doručenia faktúry:17.07.2020
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
17.07.2020146€ŠEVT a.s.e - tlačivá
DF2020/134
Typ dokumentu:Prijatá faktúra
Číslo/názov dokumentu:DF2020/134
Popis dokumentu:za odbornú publikáciu mš
Meno dodávateľa:COMENIUS/PED.INSTITUT
Adresa dodávateľa: , Komarno, 94501
IČO partnera:37970887
Cena s DPH:20,8 €
Dátum vystavenia fakt.:
Dátum splatnosti fakt.:
Dátum doručenia faktúry:21.07.2020
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
21.07.202020,8€COMENIUS/PED.INSTITUTza odbornú publikáciu mš
DF2020/135
Typ dokumentu:Prijatá faktúra
Číslo/názov dokumentu:DF2020/135
Popis dokumentu:za e-škola
Meno dodávateľa:ŠEVT a.s.
Adresa dodávateľa: , Banska Bystrica, 97472
IČO partnera:31331131
Cena s DPH:78,4 €
Dátum vystavenia fakt.:
Dátum splatnosti fakt.:
Dátum doručenia faktúry:17.07.2020
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
17.07.202078,4€ŠEVT a.s.za e-škola
DF2020/136
Typ dokumentu:Prijatá faktúra
Číslo/názov dokumentu:DF2020/136
Popis dokumentu:za elektrinu
Meno dodávateľa:MAGNA energia a.s
Adresa dodávateľa: , Piešťany, 921 01
IČO partnera:35743565
Cena s DPH:62,18 €
Dátum vystavenia fakt.:
Dátum splatnosti fakt.:
Dátum doručenia faktúry:21.07.2020
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
21.07.202062,18€MAGNA energia a.sza elektrinu
DF2020/137
Typ dokumentu:Prijatá faktúra
Číslo/názov dokumentu:DF2020/137
Popis dokumentu:za duo r.2020
Meno dodávateľa:PORADCA
Adresa dodávateľa: , Zilina,
IČO partnera:36371271
Cena s DPH:40 €
Dátum vystavenia fakt.:
Dátum splatnosti fakt.:
Dátum doručenia faktúry:21.07.2020
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
21.07.202040€PORADCAza duo r.2020
DF2020/138
Typ dokumentu:Prijatá faktúra
Číslo/názov dokumentu:DF2020/138
Popis dokumentu:za ochranu objektov
Meno dodávateľa:Krajske riad.Pol. zboru/ochrana objektov
Adresa dodávateľa: , Kosice, 04001
IČO partnera:735868
Cena s DPH:8,29 €
Dátum vystavenia fakt.:
Dátum splatnosti fakt.:
Dátum doručenia faktúry:03.08.2020
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
03.08.20208,29€Krajske riad.Pol. zboru/ochrana objektovza ochranu objektov
DF2020/139
Typ dokumentu:Prijatá faktúra
Číslo/názov dokumentu:DF2020/139
Popis dokumentu:za ochranu objektov
Meno dodávateľa:Krajske riad.Pol. zboru/ochrana objektov
Adresa dodávateľa: , Kosice, 04001
IČO partnera:735868
Cena s DPH:16,12 €
Dátum vystavenia fakt.:
Dátum splatnosti fakt.:
Dátum doručenia faktúry:03.08.2020
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
03.08.202016,12€Krajske riad.Pol. zboru/ochrana objektovza ochranu objektov
DF2020/140
Typ dokumentu:Prijatá faktúra
Číslo/názov dokumentu:DF2020/140
Popis dokumentu:za výkon zodp. osoby 08/2020
Meno dodávateľa:osobny udaj s.r.o
Adresa dodávateľa: , Košice, 040 01
IČO partnera:50528041
Cena s DPH:24 €
Dátum vystavenia fakt.:
Dátum splatnosti fakt.:
Dátum doručenia faktúry:03.08.2020
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
03.08.202024€osobny udaj s.r.oza výkon zodp. osoby 08/2020
DF2020/141
Typ dokumentu:Prijatá faktúra
Číslo/názov dokumentu:DF2020/141
Popis dokumentu:za syst. podporu urbis
Meno dodávateľa:MADE spol.s r.o.
Adresa dodávateľa: , Banska Bystrica,
IČO partnera:36041688
Cena s DPH:180 €
Dátum vystavenia fakt.:
Dátum splatnosti fakt.:
Dátum doručenia faktúry:03.08.2020
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
03.08.2020180€MADE spol.s r.o.za syst. podporu urbis
DF2020/142
Typ dokumentu:Prijatá faktúra
Číslo/názov dokumentu:DF2020/142
Popis dokumentu:za BOZP
Meno dodávateľa:GEKOS J.Rochfalusi
Adresa dodávateľa: , Roznava, 04801
IČO partnera:10755462
Cena s DPH:49,79 €
Dátum vystavenia fakt.:
Dátum splatnosti fakt.:
Dátum doručenia faktúry:05.08.2020
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
05.08.202049,79€GEKOS J.Rochfalusiza BOZP
DF2020/143
Typ dokumentu:Prijatá faktúra
Číslo/názov dokumentu:DF2020/143
Popis dokumentu:za dokumentácie zš a mš
Meno dodávateľa:ŠEVT a.s.
Adresa dodávateľa: , Banska Bystrica, 97472
IČO partnera:31331131
Cena s DPH:105,68 €
Dátum vystavenia fakt.:
Dátum splatnosti fakt.:
Dátum doručenia faktúry:06.08.2020
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
06.08.2020105,68€ŠEVT a.s.za dokumentácie zš a mš
DF2020/144
Typ dokumentu:Prijatá faktúra
Číslo/názov dokumentu:DF2020/144
Popis dokumentu:za tel. hovory
Meno dodávateľa:T/COM/Slovak Telekom
Adresa dodávateľa: , Bratislava, 82513
IČO partnera:35763469
Cena s DPH:41,16 €
Dátum vystavenia fakt.:
Dátum splatnosti fakt.:
Dátum doručenia faktúry:06.08.2020
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
06.08.202041,16€T/COM/Slovak Telekomza tel. hovory
DF2020/145
Typ dokumentu:Prijatá faktúra
Číslo/názov dokumentu:DF2020/145
Popis dokumentu:za elektrinu
Meno dodávateľa:MAGNA energia a.s
Adresa dodávateľa: , Piešťany, 921 01
IČO partnera:35743565
Cena s DPH:101,57 €
Dátum vystavenia fakt.:
Dátum splatnosti fakt.:
Dátum doručenia faktúry:06.08.2020
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
06.08.2020101,57€MAGNA energia a.sza elektrinu
DF2020/146
Typ dokumentu:Prijatá faktúra
Číslo/názov dokumentu:DF2020/146
Popis dokumentu:za elektrinu
Meno dodávateľa:MAGNA energia a.s
Adresa dodávateľa: , Piešťany, 921 01
IČO partnera:35743565
Cena s DPH:67,97 €
Dátum vystavenia fakt.:
Dátum splatnosti fakt.:
Dátum doručenia faktúry:06.08.2020
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
06.08.202067,97€MAGNA energia a.sza elektrinu
DF2020/147
Typ dokumentu:Prijatá faktúra
Číslo/názov dokumentu:DF2020/147
Popis dokumentu:za internet
Meno dodávateľa:SZarinet KRHP
Adresa dodávateľa: , bRATISLAVA,
IČO partnera:46599509
Cena s DPH:25 €
Dátum vystavenia fakt.:
Dátum splatnosti fakt.:
Dátum doručenia faktúry:11.08.2020
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
11.08.202025€SZarinet KRHPza internet
DF2020/148
Typ dokumentu:Prijatá faktúra
Číslo/názov dokumentu:DF2020/148
Popis dokumentu:za čipovú kartu
Meno dodávateľa:Disig a.s
Adresa dodávateľa: , Bratislava, 810 00
IČO partnera:35975946
Cena s DPH:35 €
Dátum vystavenia fakt.:
Dátum splatnosti fakt.:
Dátum doručenia faktúry:13.08.2020
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
13.08.202035€Disig a.sza čipovú kartu
DF2020/149
Typ dokumentu:Prijatá faktúra
Číslo/názov dokumentu:DF2020/149
Popis dokumentu:za plyn
Meno dodávateľa:innogy Slovensko
Adresa dodávateľa: , Košice,
IČO partnera:44291809
Cena s DPH:1491 €
Dátum vystavenia fakt.:
Dátum splatnosti fakt.:
Dátum doručenia faktúry:17.08.2020
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
17.08.20201491€innogy Slovenskoza plyn
DF2020/150
Typ dokumentu:Prijatá faktúra
Číslo/názov dokumentu:DF2020/150
Popis dokumentu:za tel. hovory
Meno dodávateľa:ORANGE SLOVENSKO
Adresa dodávateľa: , Bratislava, 82109
IČO partnera:35697270
Cena s DPH:20,68 €
Dátum vystavenia fakt.:
Dátum splatnosti fakt.:
Dátum doručenia faktúry:17.08.2020
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
17.08.202020,68€ORANGE SLOVENSKOza tel. hovory
DF2020/151
Typ dokumentu:Prijatá faktúra
Číslo/názov dokumentu:DF2020/151
Popis dokumentu:za rokov. stoličky
Meno dodávateľa:Internet Mall Slovakia
Adresa dodávateľa: , Bratislava,
IČO partnera:35950226
Cena s DPH:112,44 €
Dátum vystavenia fakt.:
Dátum splatnosti fakt.:
Dátum doručenia faktúry:17.08.2020
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
17.08.2020112,44€Internet Mall Slovakiaza rokov. stoličky
DF2020/152
Typ dokumentu:Prijatá faktúra
Číslo/názov dokumentu:DF2020/152
Popis dokumentu:za duo
Meno dodávateľa:PORADCA
Adresa dodávateľa: , Zilina,
IČO partnera:36371271
Cena s DPH:40 €
Dátum vystavenia fakt.:
Dátum splatnosti fakt.:
Dátum doručenia faktúry:19.08.2020
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
19.08.202040€PORADCAza duo
DF2020/153
Typ dokumentu:Prijatá faktúra
Číslo/názov dokumentu:DF2020/153
Popis dokumentu:za vodné, stočné
Meno dodávateľa:Vsl.vod.spolocnost
Adresa dodávateľa: , Kosice, 04248
IČO partnera:36570460
Cena s DPH:369,05 €
Dátum vystavenia fakt.:
Dátum splatnosti fakt.:
Dátum doručenia faktúry:18.08.2020
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
18.08.2020369,05€Vsl.vod.spolocnostza vodné, stočné
DF2020/154
Typ dokumentu:Prijatá faktúra
Číslo/názov dokumentu:DF2020/154
Popis dokumentu:za ochranu objektov
Meno dodávateľa:Krajske riad.Pol. zboru/ochrana objektov
Adresa dodávateľa: , Kosice, 04001
IČO partnera:735868
Cena s DPH:16,12 €
Dátum vystavenia fakt.:
Dátum splatnosti fakt.:
Dátum doručenia faktúry:02.09.2020
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
02.09.202016,12€Krajske riad.Pol. zboru/ochrana objektovza ochranu objektov
DF2020/155
Typ dokumentu:Prijatá faktúra
Číslo/názov dokumentu:DF2020/155
Popis dokumentu:za ochranu objektov
Meno dodávateľa:Krajske riad.Pol. zboru/ochrana objektov
Adresa dodávateľa: , Kosice, 04001
IČO partnera:735868
Cena s DPH:8,29 €
Dátum vystavenia fakt.:
Dátum splatnosti fakt.:
Dátum doručenia faktúry:02.09.2020
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
02.09.20208,29€Krajske riad.Pol. zboru/ochrana objektovza ochranu objektov
DF2020/156
Typ dokumentu:Prijatá faktúra
Číslo/názov dokumentu:DF2020/156
Popis dokumentu:za internet
Meno dodávateľa:SZarinet KRHP
Adresa dodávateľa: , bRATISLAVA,
IČO partnera:46599509
Cena s DPH:25 €
Dátum vystavenia fakt.:
Dátum splatnosti fakt.:
Dátum doručenia faktúry:08.09.2020
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
08.09.202025€SZarinet KRHPza internet
DF2020/157
Typ dokumentu:Prijatá faktúra
Číslo/názov dokumentu:DF2020/157
Popis dokumentu:za výkon zodp. osoby
Meno dodávateľa:osobny udaj s.r.o
Adresa dodávateľa: , Košice, 040 01
IČO partnera:50528041
Cena s DPH:24 €
Dátum vystavenia fakt.:
Dátum splatnosti fakt.:
Dátum doručenia faktúry:02.09.2020
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
02.09.202024€osobny udaj s.r.oza výkon zodp. osoby
DF2020/158
Typ dokumentu:Prijatá faktúra
Číslo/názov dokumentu:DF2020/158
Popis dokumentu:za plyn
Meno dodávateľa:innogy Slovensko
Adresa dodávateľa: , Košice,
IČO partnera:44291809
Cena s DPH:1491 €
Dátum vystavenia fakt.:
Dátum splatnosti fakt.:
Dátum doručenia faktúry:08.09.2020
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
08.09.20201491€innogy Slovenskoza plyn
DF2020/159
Typ dokumentu:Prijatá faktúra
Číslo/názov dokumentu:DF2020/159
Popis dokumentu:za BOZP
Meno dodávateľa:GEKOS J.Rochfalusi
Adresa dodávateľa: , Roznava, 04801
IČO partnera:10755462
Cena s DPH:49,79 €
Dátum vystavenia fakt.:
Dátum splatnosti fakt.:
Dátum doručenia faktúry:08.09.2020
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
08.09.202049,79€GEKOS J.Rochfalusiza BOZP
DF2020/160
Typ dokumentu:Prijatá faktúra
Číslo/názov dokumentu:DF2020/160
Popis dokumentu:za svet školkára
Meno dodávateľa:RAABE
Adresa dodávateľa: , Bratislava,
IČO partnera:35908718
Cena s DPH:37,5 €
Dátum vystavenia fakt.:
Dátum splatnosti fakt.:
Dátum doručenia faktúry:31.08.2020
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
31.08.202037,5€RAABEza svet školkára
DF2020/161
Typ dokumentu:Prijatá faktúra
Číslo/názov dokumentu:DF2020/161
Popis dokumentu:za svet školkára
Meno dodávateľa:RAABE
Adresa dodávateľa: , Bratislava,
IČO partnera:35908718
Cena s DPH:37,5 €
Dátum vystavenia fakt.:
Dátum splatnosti fakt.:
Dátum doručenia faktúry:31.08.2020
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
31.08.202037,5€RAABEza svet školkára
DF2020/162
Typ dokumentu:Prijatá faktúra
Číslo/názov dokumentu:DF2020/162
Popis dokumentu:za zvýh. pon. balík
Meno dodávateľa:NOMIland s.r.o
Adresa dodávateľa: , Košice,
IČO partnera:36174319
Cena s DPH:6,5 €
Dátum vystavenia fakt.:
Dátum splatnosti fakt.:
Dátum doručenia faktúry:04.09.2020
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
04.09.20206,5€NOMIland s.r.oza zvýh. pon. balík
DF2020/163
Typ dokumentu:Prijatá faktúra
Číslo/názov dokumentu:DF2020/163
Popis dokumentu:za elektrinu
Meno dodávateľa:MAGNA energia a.s
Adresa dodávateľa: , Piešťany, 921 01
IČO partnera:35743565
Cena s DPH:67,97 €
Dátum vystavenia fakt.:
Dátum splatnosti fakt.:
Dátum doručenia faktúry:04.09.2020
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
04.09.202067,97€MAGNA energia a.sza elektrinu
DF2020/164
Typ dokumentu:Prijatá faktúra
Číslo/názov dokumentu:DF2020/164
Popis dokumentu:za elektrinu
Meno dodávateľa:MAGNA energia a.s
Adresa dodávateľa: , Piešťany, 921 01
IČO partnera:35743565
Cena s DPH:101,57 €
Dátum vystavenia fakt.:
Dátum splatnosti fakt.:
Dátum doručenia faktúry:04.09.2020
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
04.09.2020101,57€MAGNA energia a.sza elektrinu
DF2020/165
Typ dokumentu:Prijatá faktúra
Číslo/názov dokumentu:DF2020/165
Popis dokumentu:za počítače mš
Meno dodávateľa:Servis Básthy a Koreň s.r.o
Adresa dodávateľa: , Rožňava, 048 01
IČO partnera:36175447
Cena s DPH:1175,8 €
Dátum vystavenia fakt.:
Dátum splatnosti fakt.:
Dátum doručenia faktúry:11.09.2020
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
11.09.20201175,8€Servis Básthy a Koreň s.r.oza počítače mš
DF2020/166
Typ dokumentu:Prijatá faktúra
Číslo/názov dokumentu:DF2020/166
Popis dokumentu:za tel. hovory
Meno dodávateľa:T/COM/Slovak Telekom
Adresa dodávateľa: , Bratislava, 82513
IČO partnera:35763469
Cena s DPH:41,16 €
Dátum vystavenia fakt.:
Dátum splatnosti fakt.:
Dátum doručenia faktúry:10.09.2020
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
10.09.202041,16€T/COM/Slovak Telekomza tel. hovory
DF2020/167
Typ dokumentu:Prijatá faktúra
Číslo/názov dokumentu:DF2020/167
Popis dokumentu:za tel. hovory
Meno dodávateľa:ORANGE SLOVENSKO
Adresa dodávateľa: , Bratislava, 82109
IČO partnera:35697270
Cena s DPH:20,34 €
Dátum vystavenia fakt.:
Dátum splatnosti fakt.:
Dátum doručenia faktúry:17.09.2020
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
17.09.202020,34€ORANGE SLOVENSKOza tel. hovory
DF2020/168
Typ dokumentu:Prijatá faktúra
Číslo/názov dokumentu:DF2020/168
Popis dokumentu:za odb. prehliadku EZS
Meno dodávateľa:FITTICH RATES spl.s r.o.
Adresa dodávateľa: , Roznava, 04801
IČO partnera:31692656
Cena s DPH:436,5 €
Dátum vystavenia fakt.:
Dátum splatnosti fakt.:
Dátum doručenia faktúry:17.09.2020
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
17.09.2020436,5€FITTICH RATES spl.s r.o.za odb. prehliadku EZS
DF2020/169
Typ dokumentu:Prijatá faktúra
Číslo/názov dokumentu:DF2020/169
Popis dokumentu:za podpora winpam
Meno dodávateľa:IVES Org.pre informatiku verejnej správy
Adresa dodávateľa: , Košice, 04118
IČO partnera:162957
Cena s DPH:71,7 €
Dátum vystavenia fakt.:
Dátum splatnosti fakt.:
Dátum doručenia faktúry:17.09.2020
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
17.09.202071,7€IVES Org.pre informatiku verejnej správyza podpora winpam
DF2020/170
Typ dokumentu:Prijatá faktúra
Číslo/názov dokumentu:DF2020/170
Popis dokumentu:za poistenie zš
Meno dodávateľa:PKF-Prvá Komunálna Finančná s.r.o
Adresa dodávateľa:Samova 11, Nitra, 949 01
IČO partnera:52329763
Cena s DPH:137,64 €
Dátum vystavenia fakt.:
Dátum splatnosti fakt.:
Dátum doručenia faktúry:17.09.2020
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
17.09.2020137,64€PKF-Prvá Komunálna Finančná s.r.oza poistenie zš
DF2020/171
Typ dokumentu:Prijatá faktúra
Číslo/názov dokumentu:DF2020/171
Popis dokumentu:za vlajky
Meno dodávateľa:Gajdoš Gabriel REPREZENT
Adresa dodávateľa: , Raslavice, 086 41
IČO partnera:14287315
Cena s DPH:41,2 €
Dátum vystavenia fakt.:
Dátum splatnosti fakt.:
Dátum doručenia faktúry:22.09.2020
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
22.09.202041,2€Gajdoš Gabriel REPREZENTza vlajky
DF2020/172
Typ dokumentu:Prijatá faktúra
Číslo/názov dokumentu:DF2020/172
Popis dokumentu:za učebnice SPN
Meno dodávateľa:SPN Mladé letá s.r.o
Adresa dodávateľa: , Bratislava,
IČO partnera:31333176
Cena s DPH:1046,9 €
Dátum vystavenia fakt.:
Dátum splatnosti fakt.:
Dátum doručenia faktúry:22.09.2020
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
22.09.20201046,9€SPN Mladé letá s.r.oza učebnice SPN
DF2020/173
Typ dokumentu:Prijatá faktúra
Číslo/názov dokumentu:DF2020/173
Popis dokumentu:za učebnice
Meno dodávateľa:TERRA vydavateľstvo s.r.o
Adresa dodávateľa: , Bratislava, 810 00
IČO partnera:46351299
Cena s DPH:1157,2 €
Dátum vystavenia fakt.:
Dátum splatnosti fakt.:
Dátum doručenia faktúry:23.09.2020
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
23.09.20201157,2€TERRA vydavateľstvo s.r.oza učebnice
DF2020/174
Typ dokumentu:Prijatá faktúra
Číslo/názov dokumentu:DF2020/174
Popis dokumentu:za riadenie mš
Meno dodávateľa:RAABE
Adresa dodávateľa: , Bratislava,
IČO partnera:35908718
Cena s DPH:41,3 €
Dátum vystavenia fakt.:
Dátum splatnosti fakt.:
Dátum doručenia faktúry:23.09.2020
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
23.09.202041,3€RAABEza riadenie mš
DF2020/175
Typ dokumentu:Prijatá faktúra
Číslo/názov dokumentu:DF2020/175
Popis dokumentu:za vodné, stočné
Meno dodávateľa:Vsl.vod.spolocnost
Adresa dodávateľa: , Kosice, 04248
IČO partnera:36570460
Cena s DPH:384,78 €
Dátum vystavenia fakt.:
Dátum splatnosti fakt.:
Dátum doručenia faktúry:25.09.2020
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
25.09.2020384,78€Vsl.vod.spolocnostza vodné, stočné
DF2020/176
Typ dokumentu:Prijatá faktúra
Číslo/názov dokumentu:DF2020/176
Popis dokumentu:za kalibráciu DUP
Meno dodávateľa:Kovats s.r.o
Adresa dodávateľa: , Buzica, 044 73
IČO partnera:31671063
Cena s DPH:137,29 €
Dátum vystavenia fakt.:
Dátum splatnosti fakt.:
Dátum doručenia faktúry:25.09.2020
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
25.09.2020137,29€Kovats s.r.oza kalibráciu DUP
DF2020/177
Typ dokumentu:Prijatá faktúra
Číslo/názov dokumentu:DF2020/177
Popis dokumentu:za ochranu objektov
Meno dodávateľa:Krajske riad.Pol. zboru/ochrana objektov
Adresa dodávateľa: , Kosice, 04001
IČO partnera:735868
Cena s DPH:16,12 €
Dátum vystavenia fakt.:
Dátum splatnosti fakt.:
Dátum doručenia faktúry:01.10.2020
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
01.10.202016,12€Krajske riad.Pol. zboru/ochrana objektovza ochranu objektov
DF2020/178
Typ dokumentu:Prijatá faktúra
Číslo/názov dokumentu:DF2020/178
Popis dokumentu:za ochranu objektov
Meno dodávateľa:Krajske riad.Pol. zboru/ochrana objektov
Adresa dodávateľa: , Kosice, 04001
IČO partnera:735868
Cena s DPH:8,29 €
Dátum vystavenia fakt.:
Dátum splatnosti fakt.:
Dátum doručenia faktúry:01.10.2020
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
01.10.20208,29€Krajske riad.Pol. zboru/ochrana objektovza ochranu objektov
DF2020/179
Typ dokumentu:Prijatá faktúra
Číslo/názov dokumentu:DF2020/179
Popis dokumentu:za výkon zodp. osoby
Meno dodávateľa:osobny udaj s.r.o
Adresa dodávateľa: , Košice, 040 01
IČO partnera:50528041
Cena s DPH:24 €
Dátum vystavenia fakt.:
Dátum splatnosti fakt.:
Dátum doručenia faktúry:02.10.2020
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
02.10.202024€osobny udaj s.r.oza výkon zodp. osoby
DF2020/180
Typ dokumentu:Prijatá faktúra
Číslo/názov dokumentu:DF2020/180
Popis dokumentu:za bulett kamera
Meno dodávateľa:EDIS s.r.o
Adresa dodávateľa: , Žilina, 010 01
IČO partnera:36408751
Cena s DPH:40,9 €
Dátum vystavenia fakt.:
Dátum splatnosti fakt.:
Dátum doručenia faktúry:30.09.2020
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
30.09.202040,9€EDIS s.r.oza bulett kamera
DF2020/181
Typ dokumentu:Prijatá faktúra
Číslo/názov dokumentu:DF2020/181
Popis dokumentu:za predprim. vzdelávanie
Meno dodávateľa:MEDLEN - Juris Dat
Adresa dodávateľa: , Bratislava – mestská časť Podu, 825 61
IČO partnera:52829821
Cena s DPH:22,9 €
Dátum vystavenia fakt.:
Dátum splatnosti fakt.:
Dátum doručenia faktúry:05.10.2020
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
05.10.202022,9€MEDLEN - Juris Datza predprim. vzdelávanie
DF2020/182
Typ dokumentu:Prijatá faktúra
Číslo/názov dokumentu:DF2020/182
Popis dokumentu:za školenie BOZP
Meno dodávateľa:GEKOS J.Rochfalusi
Adresa dodávateľa: , Roznava, 04801
IČO partnera:10755462
Cena s DPH:285,6 €
Dátum vystavenia fakt.:
Dátum splatnosti fakt.:
Dátum doručenia faktúry:02.10.2020
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
02.10.2020285,6€GEKOS J.Rochfalusiza školenie BOZP
DF2020/183
Typ dokumentu:Prijatá faktúra
Číslo/názov dokumentu:DF2020/183
Popis dokumentu:za BOZP
Meno dodávateľa:GEKOS J.Rochfalusi
Adresa dodávateľa: , Roznava, 04801
IČO partnera:10755462
Cena s DPH:49,79 €
Dátum vystavenia fakt.:
Dátum splatnosti fakt.:
Dátum doručenia faktúry:02.10.2020
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
02.10.202049,79€GEKOS J.Rochfalusiza BOZP
DF2020/184
Typ dokumentu:Prijatá faktúra
Číslo/názov dokumentu:DF2020/184
Popis dokumentu:za dezinfekčný materiál
Meno dodávateľa:BEFORA
Adresa dodávateľa: , Rožňava,
IČO partnera:31667104
Cena s DPH:325,98 €
Dátum vystavenia fakt.:
Dátum splatnosti fakt.:
Dátum doručenia faktúry:07.10.2020
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
07.10.2020325,98€BEFORAza dezinfekčný materiál
DF2020/185
Typ dokumentu:Prijatá faktúra
Číslo/názov dokumentu:DF2020/185
Popis dokumentu:za internet
Meno dodávateľa:SZarinet KRHP
Adresa dodávateľa: , bRATISLAVA,
IČO partnera:46599509
Cena s DPH:25 €
Dátum vystavenia fakt.:
Dátum splatnosti fakt.:
Dátum doručenia faktúry:07.10.2020
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
07.10.202025€SZarinet KRHPza internet
DF2020/186
Typ dokumentu:Prijatá faktúra
Číslo/názov dokumentu:DF2020/186
Popis dokumentu:za elektrinu
Meno dodávateľa:MAGNA energia a.s
Adresa dodávateľa: , Piešťany, 921 01
IČO partnera:35743565
Cena s DPH:101,57 €
Dátum vystavenia fakt.:
Dátum splatnosti fakt.:
Dátum doručenia faktúry:07.10.2020
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
07.10.2020101,57€MAGNA energia a.sza elektrinu
DF2020/187
Typ dokumentu:Prijatá faktúra
Číslo/názov dokumentu:DF2020/187
Popis dokumentu:za elektrinu
Meno dodávateľa:MAGNA energia a.s
Adresa dodávateľa: , Piešťany, 921 01
IČO partnera:35743565
Cena s DPH:67,97 €
Dátum vystavenia fakt.:
Dátum splatnosti fakt.:
Dátum doručenia faktúry:07.10.2020
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
07.10.202067,97€MAGNA energia a.sza elektrinu
DF2020/188
Typ dokumentu:Prijatá faktúra
Číslo/názov dokumentu:DF2020/188
Popis dokumentu:za plyn
Meno dodávateľa:innogy Slovensko
Adresa dodávateľa: , Košice,
IČO partnera:44291809
Cena s DPH:1491 €
Dátum vystavenia fakt.:
Dátum splatnosti fakt.:
Dátum doručenia faktúry:09.10.2020
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
09.10.20201491€innogy Slovenskoza plyn
DF2020/189
Typ dokumentu:Prijatá faktúra
Číslo/názov dokumentu:DF2020/189
Popis dokumentu:za elektrinu
Meno dodávateľa:MAGNA energia a.s
Adresa dodávateľa: , Piešťany, 921 01
IČO partnera:35743565
Cena s DPH:55,75 €
Dátum vystavenia fakt.:
Dátum splatnosti fakt.:
Dátum doručenia faktúry:09.10.2020
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
09.10.202055,75€MAGNA energia a.sza elektrinu
DF2020/190
Typ dokumentu:Prijatá faktúra
Číslo/názov dokumentu:DF2020/190
Popis dokumentu:za tel. hovory
Meno dodávateľa:T/COM/Slovak Telekom
Adresa dodávateľa: , Bratislava, 82513
IČO partnera:35763469
Cena s DPH:41,16 €
Dátum vystavenia fakt.:
Dátum splatnosti fakt.:
Dátum doručenia faktúry:09.10.2020
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
09.10.202041,16€T/COM/Slovak Telekomza tel. hovory
DF2020/191
Typ dokumentu:Prijatá faktúra
Číslo/názov dokumentu:DF2020/191
Popis dokumentu:za sololit do zš
Meno dodávateľa:Drevomax-Oravcova
Adresa dodávateľa: , Rožňava,
IČO partnera:37339699
Cena s DPH:58,48 €
Dátum vystavenia fakt.:
Dátum splatnosti fakt.:
Dátum doručenia faktúry:09.10.2020
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
09.10.202058,48€Drevomax-Oravcovaza sololit do zš
DF2020/192
Typ dokumentu:Prijatá faktúra
Číslo/názov dokumentu:DF2020/192
Popis dokumentu:za stravu - doplatok
Meno dodávateľa:ZŠ -školska jedalen
Adresa dodávateľa: , Krh.Podhradie, 04941
IČO partnera:35543710
Cena s DPH:85,2 €
Dátum vystavenia fakt.:
Dátum splatnosti fakt.:
Dátum doručenia faktúry:14.10.2020
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
14.10.202085,2€ZŠ -školska jedalenza stravu - doplatok
DF2020/193
Typ dokumentu:Prijatá faktúra
Číslo/názov dokumentu:DF2020/193
Popis dokumentu:za stravovanie
Meno dodávateľa:ZŠ -školska jedalen
Adresa dodávateľa: , Krh.Podhradie, 04941
IČO partnera:35543710
Cena s DPH:352,16 €
Dátum vystavenia fakt.:
Dátum splatnosti fakt.:
Dátum doručenia faktúry:14.10.2020
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
14.10.2020352,16€ZŠ -školska jedalenza stravovanie
DF2020/194
Typ dokumentu:Prijatá faktúra
Číslo/názov dokumentu:DF2020/194
Popis dokumentu:za tel. hovory
Meno dodávateľa:ORANGE SLOVENSKO
Adresa dodávateľa: , Bratislava, 82109
IČO partnera:35697270
Cena s DPH:17,36 €
Dátum vystavenia fakt.:
Dátum splatnosti fakt.:
Dátum doručenia faktúry:16.10.2020
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
16.10.202017,36€ORANGE SLOVENSKOza tel. hovory
DF2020/195
Typ dokumentu:Prijatá faktúra
Číslo/názov dokumentu:DF2020/195
Popis dokumentu:za techniku-reproduktory, USB kľúče
Meno dodávateľa:Alza .sk s.ro
Adresa dodávateľa: , Bratislava, 810 00
IČO partnera:36562939
Cena s DPH:100,78 €
Dátum vystavenia fakt.:
Dátum splatnosti fakt.:
Dátum doručenia faktúry:21.10.2020
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
21.10.2020100,78€Alza .sk s.roza techniku-reproduktory, USB kľúče
DF2020/196
Typ dokumentu:Prijatá faktúra
Číslo/názov dokumentu:DF2020/196
Popis dokumentu:za ochranu objektov
Meno dodávateľa:Krajske riad.Pol. zboru/ochrana objektov
Adresa dodávateľa: , Kosice, 04001
IČO partnera:735868
Cena s DPH:16,12 €
Dátum vystavenia fakt.:
Dátum splatnosti fakt.:
Dátum doručenia faktúry:02.11.2020
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
02.11.202016,12€Krajske riad.Pol. zboru/ochrana objektovza ochranu objektov
DF2020/197
Typ dokumentu:Prijatá faktúra
Číslo/názov dokumentu:DF2020/197
Popis dokumentu:za ochranu objektov
Meno dodávateľa:Krajske riad.Pol. zboru/ochrana objektov
Adresa dodávateľa: , Kosice, 04001
IČO partnera:735868
Cena s DPH:8,29 €
Dátum vystavenia fakt.:
Dátum splatnosti fakt.:
Dátum doručenia faktúry:02.11.2020
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
02.11.20208,29€Krajske riad.Pol. zboru/ochrana objektovza ochranu objektov
DF2020/198
Typ dokumentu:Prijatá faktúra
Číslo/názov dokumentu:DF2020/198
Popis dokumentu:za výkon zodp. osoby
Meno dodávateľa:osobny udaj s.r.o
Adresa dodávateľa: , Košice, 040 01
IČO partnera:50528041
Cena s DPH:24 €
Dátum vystavenia fakt.:
Dátum splatnosti fakt.:
Dátum doručenia faktúry:02.11.2020
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
02.11.202024€osobny udaj s.r.oza výkon zodp. osoby
DF2020/199
Typ dokumentu:Prijatá faktúra
Číslo/názov dokumentu:DF2020/199
Popis dokumentu:za plyn
Meno dodávateľa:innogy Slovensko
Adresa dodávateľa: , Košice,
IČO partnera:44291809
Cena s DPH:1491 €
Dátum vystavenia fakt.:
Dátum splatnosti fakt.:
Dátum doručenia faktúry:06.11.2020
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
06.11.20201491€innogy Slovenskoza plyn
DF2020/200
Typ dokumentu:Prijatá faktúra
Číslo/názov dokumentu:DF2020/200
Popis dokumentu:za internet
Meno dodávateľa:SZarinet KRHP
Adresa dodávateľa: , bRATISLAVA,
IČO partnera:46599509
Cena s DPH:25 €
Dátum vystavenia fakt.:
Dátum splatnosti fakt.:
Dátum doručenia faktúry:06.11.2020
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
06.11.202025€SZarinet KRHPza internet
DF2020/201
Typ dokumentu:Prijatá faktúra
Číslo/názov dokumentu:DF2020/201
Popis dokumentu:za BOZP
Meno dodávateľa:GEKOS J.Rochfalusi
Adresa dodávateľa: , Roznava, 04801
IČO partnera:10755462
Cena s DPH:49,79 €
Dátum vystavenia fakt.:
Dátum splatnosti fakt.:
Dátum doručenia faktúry:06.11.2020
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
06.11.202049,79€GEKOS J.Rochfalusiza BOZP
DF2020/202
Typ dokumentu:Prijatá faktúra
Číslo/názov dokumentu:DF2020/202
Popis dokumentu:za elektrinu
Meno dodávateľa:MAGNA energia a.s
Adresa dodávateľa: , Piešťany, 921 01
IČO partnera:35743565
Cena s DPH:101,57 €
Dátum vystavenia fakt.:
Dátum splatnosti fakt.:
Dátum doručenia faktúry:06.11.2020
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
06.11.2020101,57€MAGNA energia a.sza elektrinu
DF2020/203
Typ dokumentu:Prijatá faktúra
Číslo/názov dokumentu:DF2020/203
Popis dokumentu:za elektrinu
Meno dodávateľa:MAGNA energia a.s
Adresa dodávateľa: , Piešťany, 921 01
IČO partnera:35743565
Cena s DPH:67,97 €
Dátum vystavenia fakt.:
Dátum splatnosti fakt.:
Dátum doručenia faktúry:06.11.2020
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
06.11.202067,97€MAGNA energia a.sza elektrinu
DF2020/204
Typ dokumentu:Prijatá faktúra
Číslo/názov dokumentu:DF2020/204
Popis dokumentu:za tel. hovory
Meno dodávateľa:T/COM/Slovak Telekom
Adresa dodávateľa: , Bratislava, 82513
IČO partnera:35763469
Cena s DPH:41,16 €
Dátum vystavenia fakt.:
Dátum splatnosti fakt.:
Dátum doručenia faktúry:06.11.2020
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
06.11.202041,16€T/COM/Slovak Telekomza tel. hovory
DF2020/205
Typ dokumentu:Prijatá faktúra
Číslo/názov dokumentu:DF2020/205
Popis dokumentu:za elektrinu
Meno dodávateľa:MAGNA energia a.s
Adresa dodávateľa: , Piešťany, 921 01
IČO partnera:35743565
Cena s DPH:108,23 €
Dátum vystavenia fakt.:
Dátum splatnosti fakt.:
Dátum doručenia faktúry:10.11.2020
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
10.11.2020108,23€MAGNA energia a.sza elektrinu
DF2020/206
Typ dokumentu:Prijatá faktúra
Číslo/názov dokumentu:DF2020/206
Popis dokumentu:za služby virtuálnej knižnice
Meno dodávateľa:KOMENSKY s.r.o
Adresa dodávateľa: , Košice,
IČO partnera:43908977
Cena s DPH:79,63 €
Dátum vystavenia fakt.:
Dátum splatnosti fakt.:
Dátum doručenia faktúry:11.11.2020
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
11.11.202079,63€KOMENSKY s.r.oza služby virtuálnej knižnice
DF2020/207
Typ dokumentu:Prijatá faktúra
Číslo/názov dokumentu:DF2020/207
Popis dokumentu:za tel. hovory
Meno dodávateľa:ORANGE SLOVENSKO
Adresa dodávateľa: , Bratislava, 82109
IČO partnera:35697270
Cena s DPH:16,9 €
Dátum vystavenia fakt.:
Dátum splatnosti fakt.:
Dátum doručenia faktúry:12.11.2020
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
12.11.202016,9€ORANGE SLOVENSKOza tel. hovory
DF2020/208
Typ dokumentu:Prijatá faktúra
Číslo/názov dokumentu:DF2020/208
Popis dokumentu:za svet škôlkára
Meno dodávateľa:RAABE
Adresa dodávateľa: , Bratislava,
IČO partnera:35908718
Cena s DPH:37,5 €
Dátum vystavenia fakt.:
Dátum splatnosti fakt.:
Dátum doručenia faktúry:17.11.2020
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
17.11.202037,5€RAABEza svet škôlkára
DF2020/209
Typ dokumentu:Prijatá faktúra
Číslo/názov dokumentu:DF2020/209
Popis dokumentu:za kominárske práce
Meno dodávateľa:DUCK Mare-Kominarstvo
Adresa dodávateľa: , Rožňava,
IČO partnera:35128780
Cena s DPH:100,3 €
Dátum vystavenia fakt.:
Dátum splatnosti fakt.:
Dátum doručenia faktúry:23.11.2020
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
23.11.2020100,3€DUCK Mare-Kominarstvoza kominárske práce
DF2020/210
Typ dokumentu:Prijatá faktúra
Číslo/názov dokumentu:DF2020/210
Popis dokumentu:za poistenie
Meno dodávateľa:PKF-Prvá Komunálna Finančná s.r.o
Adresa dodávateľa:Samova 11, Nitra, 949 01
IČO partnera:52329763
Cena s DPH:137,64 €
Dátum vystavenia fakt.:
Dátum splatnosti fakt.:
Dátum doručenia faktúry:24.11.2020
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
24.11.2020137,64€PKF-Prvá Komunálna Finančná s.r.oza poistenie
DF2020/211
Typ dokumentu:Prijatá faktúra
Číslo/názov dokumentu:DF2020/211
Popis dokumentu:za stravovanie
Meno dodávateľa:ZŠ -školska jedalen
Adresa dodávateľa: , Krh.Podhradie, 04941
IČO partnera:35543710
Cena s DPH:435,24 €
Dátum vystavenia fakt.:
Dátum splatnosti fakt.:
Dátum doručenia faktúry:23.11.2020
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
23.11.2020435,24€ZŠ -školska jedalenza stravovanie
DF2020/212
Typ dokumentu:Prijatá faktúra
Číslo/názov dokumentu:DF2020/212
Popis dokumentu:za stravu - doplatok
Meno dodávateľa:ZŠ -školska jedalen
Adresa dodávateľa: , Krh.Podhradie, 04941
IČO partnera:35543710
Cena s DPH:105,3 €
Dátum vystavenia fakt.:
Dátum splatnosti fakt.:
Dátum doručenia faktúry:23.11.2020
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
23.11.2020105,3€ZŠ -školska jedalenza stravu - doplatok
DF2020/213
Typ dokumentu:Prijatá faktúra
Číslo/názov dokumentu:DF2020/213
Popis dokumentu:za riadenie mš
Meno dodávateľa:RAABE
Adresa dodávateľa: , Bratislava,
IČO partnera:35908718
Cena s DPH:41,3 €
Dátum vystavenia fakt.:
Dátum splatnosti fakt.:
Dátum doručenia faktúry:25.11.2020
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
25.11.202041,3€RAABEza riadenie mš
DF2020/214
Typ dokumentu:Prijatá faktúra
Číslo/názov dokumentu:DF2020/214
Popis dokumentu:za ochranu objektov
Meno dodávateľa:Krajske riad.Pol. zboru/ochrana objektov
Adresa dodávateľa: , Kosice, 04001
IČO partnera:735868
Cena s DPH:8,29 €
Dátum vystavenia fakt.:
Dátum splatnosti fakt.:
Dátum doručenia faktúry:01.12.2020
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
01.12.20208,29€Krajske riad.Pol. zboru/ochrana objektovza ochranu objektov
DF2020/215
Typ dokumentu:Prijatá faktúra
Číslo/názov dokumentu:DF2020/215
Popis dokumentu:za ochranu objektov
Meno dodávateľa:Krajske riad.Pol. zboru/ochrana objektov
Adresa dodávateľa: , Kosice, 04001
IČO partnera:735868
Cena s DPH:16,12 €
Dátum vystavenia fakt.:
Dátum splatnosti fakt.:
Dátum doručenia faktúry:01.12.2020
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
01.12.202016,12€Krajske riad.Pol. zboru/ochrana objektovza ochranu objektov
DF2020/216
Typ dokumentu:Prijatá faktúra
Číslo/názov dokumentu:DF2020/216
Popis dokumentu:za výkon zodp. osoby
Meno dodávateľa:osobny udaj s.r.o
Adresa dodávateľa: , Košice, 040 01
IČO partnera:50528041
Cena s DPH:24 €
Dátum vystavenia fakt.:
Dátum splatnosti fakt.:
Dátum doručenia faktúry:01.12.2020
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
01.12.202024€osobny udaj s.r.oza výkon zodp. osoby
DF2020/217
Typ dokumentu:Prijatá faktúra
Číslo/názov dokumentu:DF2020/217
Popis dokumentu:za rev.prehliadka plyn. kotlov
Meno dodávateľa:Cseh Július
Adresa dodávateľa: , Silická Jablonica, 049 43
IČO partnera:33009457
Cena s DPH:150 €
Dátum vystavenia fakt.:
Dátum splatnosti fakt.:
Dátum doručenia faktúry:02.12.2020
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
02.12.2020150€Cseh Júliusza rev.prehliadka plyn. kotlov
DF2020/218
Typ dokumentu:Prijatá faktúra
Číslo/názov dokumentu:DF2020/218
Popis dokumentu:za internet
Meno dodávateľa:SZarinet KRHP
Adresa dodávateľa: , bRATISLAVA,
IČO partnera:46599509
Cena s DPH:25 €
Dátum vystavenia fakt.:
Dátum splatnosti fakt.:
Dátum doručenia faktúry:04.12.2020
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
04.12.202025€SZarinet KRHPza internet
DF2020/219
Typ dokumentu:Prijatá faktúra
Číslo/názov dokumentu:DF2020/219
Popis dokumentu:za svet škôlkára
Meno dodávateľa:RAABE
Adresa dodávateľa: , Bratislava,
IČO partnera:35908718
Cena s DPH:37,5 €
Dátum vystavenia fakt.:
Dátum splatnosti fakt.:
Dátum doručenia faktúry:07.12.2020
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
07.12.202037,5€RAABEza svet škôlkára
DF2020/220
Typ dokumentu:Prijatá faktúra
Číslo/názov dokumentu:DF2020/220
Popis dokumentu:za elektrinu
Meno dodávateľa:MAGNA energia a.s
Adresa dodávateľa: , Piešťany, 921 01
IČO partnera:35743565
Cena s DPH:101,57 €
Dátum vystavenia fakt.:
Dátum splatnosti fakt.:
Dátum doručenia faktúry:07.12.2020
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
07.12.2020101,57€MAGNA energia a.sza elektrinu
DF2020/221
Typ dokumentu:Prijatá faktúra
Číslo/názov dokumentu:DF2020/221
Popis dokumentu:za elektrinu
Meno dodávateľa:MAGNA energia a.s
Adresa dodávateľa: , Piešťany, 921 01
IČO partnera:35743565
Cena s DPH:67,97 €
Dátum vystavenia fakt.:
Dátum splatnosti fakt.:
Dátum doručenia faktúry:07.12.2020
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
07.12.202067,97€MAGNA energia a.sza elektrinu
DF2020/222
Typ dokumentu:Prijatá faktúra
Číslo/názov dokumentu:DF2020/222
Popis dokumentu:za plyn
Meno dodávateľa:innogy Slovensko
Adresa dodávateľa: , Košice,
IČO partnera:44291809
Cena s DPH:1491 €
Dátum vystavenia fakt.:
Dátum splatnosti fakt.:
Dátum doručenia faktúry:10.12.2020
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
10.12.20201491€innogy Slovenskoza plyn
DF2020/223
Typ dokumentu:Prijatá faktúra
Číslo/názov dokumentu:DF2020/223
Popis dokumentu:za BOZP
Meno dodávateľa:GEKOS J.Rochfalusi
Adresa dodávateľa: , Roznava, 04801
IČO partnera:10755462
Cena s DPH:49,79 €
Dátum vystavenia fakt.:
Dátum splatnosti fakt.:
Dátum doručenia faktúry:10.12.2020
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
10.12.202049,79€GEKOS J.Rochfalusiza BOZP
DF2020/224
Typ dokumentu:Prijatá faktúra
Číslo/názov dokumentu:DF2020/224
Popis dokumentu:za elektrinu
Meno dodávateľa:MAGNA energia a.s
Adresa dodávateľa: , Piešťany, 921 01
IČO partnera:35743565
Cena s DPH:100,37 €
Dátum vystavenia fakt.:
Dátum splatnosti fakt.:
Dátum doručenia faktúry:10.12.2020
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
10.12.2020100,37€MAGNA energia a.sza elektrinu
DF2020/225
Typ dokumentu:Prijatá faktúra
Číslo/názov dokumentu:DF2020/225
Popis dokumentu:za tel. hovory
Meno dodávateľa:T/COM/Slovak Telekom
Adresa dodávateľa: , Bratislava, 82513
IČO partnera:35763469
Cena s DPH:41,16 €
Dátum vystavenia fakt.:
Dátum splatnosti fakt.:
Dátum doručenia faktúry:10.12.2020
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
10.12.202041,16€T/COM/Slovak Telekomza tel. hovory
DF2020/226
Typ dokumentu:Prijatá faktúra
Číslo/názov dokumentu:DF2020/226
Popis dokumentu:za dištančné pomôcky
Meno dodávateľa:Szari Solutions s.r.o
Adresa dodávateľa: , Krh.Podhradie,
IČO partnera:43997619
Cena s DPH:500 €
Dátum vystavenia fakt.:
Dátum splatnosti fakt.:
Dátum doručenia faktúry:11.12.2020
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
11.12.2020500€Szari Solutions s.r.oza dištančné pomôcky
DF2020/227
Typ dokumentu:Prijatá faktúra
Číslo/názov dokumentu:DF2020/227
Popis dokumentu:za tel. hovory
Meno dodávateľa:ORANGE SLOVENSKO
Adresa dodávateľa: , Bratislava, 82109
IČO partnera:35697270
Cena s DPH:16,82 €
Dátum vystavenia fakt.:
Dátum splatnosti fakt.:
Dátum doručenia faktúry:15.12.2020
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
15.12.202016,82€ORANGE SLOVENSKOza tel. hovory
DF2020/228
Typ dokumentu:Prijatá faktúra
Číslo/názov dokumentu:DF2020/228
Popis dokumentu:za stravovanie
Meno dodávateľa:ZŠ -školska jedalen
Adresa dodávateľa: , Krh.Podhradie, 04941
IČO partnera:35543710
Cena s DPH:327,36 €
Dátum vystavenia fakt.:
Dátum splatnosti fakt.:
Dátum doručenia faktúry:16.12.2020
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
16.12.2020327,36€ZŠ -školska jedalenza stravovanie
DF2020/229
Typ dokumentu:Prijatá faktúra
Číslo/názov dokumentu:DF2020/229
Popis dokumentu:za stravu - doplatok
Meno dodávateľa:ZŠ -školska jedalen
Adresa dodávateľa: , Krh.Podhradie, 04941
IČO partnera:35543710
Cena s DPH:79,2 €
Dátum vystavenia fakt.:
Dátum splatnosti fakt.:
Dátum doručenia faktúry:16.12.2020
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
16.12.202079,2€ZŠ -školska jedalenza stravu - doplatok
DF2020/230
Typ dokumentu:Prijatá faktúra
Číslo/názov dokumentu:DF2020/230
Popis dokumentu:za výmenu okien
Meno dodávateľa:Jozef Drobňák - JML - D
Adresa dodávateľa: , Rožňava, 048 01
IČO partnera:33009198
Cena s DPH:19995,73 €
Dátum vystavenia fakt.:
Dátum splatnosti fakt.:
Dátum doručenia faktúry:11.12.2020
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
11.12.202019995,73€Jozef Drobňák - JML - Dza výmenu okien
DF2020/231
Typ dokumentu:Prijatá faktúra
Číslo/názov dokumentu:DF2020/231
Popis dokumentu:za pracovné zošity
Meno dodávateľa:Distribučná agentura AD REM
Adresa dodávateľa: , B ratislava,
IČO partnera:11782889
Cena s DPH:79,72 €
Dátum vystavenia fakt.:
Dátum splatnosti fakt.:
Dátum doručenia faktúry:16.12.2020
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
16.12.202079,72€Distribučná agentura AD REMza pracovné zošity
DF2020/232
Typ dokumentu:Prijatá faktúra
Číslo/názov dokumentu:DF2020/232
Popis dokumentu:za techniku
Meno dodávateľa:Szari Solutions s.r.o
Adresa dodávateľa: , Krh.Podhradie,
IČO partnera:43997619
Cena s DPH:700 €
Dátum vystavenia fakt.:
Dátum splatnosti fakt.:
Dátum doručenia faktúry:28.12.2020
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
28.12.2020700€Szari Solutions s.r.oza techniku
DF2020/233
Typ dokumentu:Prijatá faktúra
Číslo/názov dokumentu:DF2020/233
Popis dokumentu:za techniku
Meno dodávateľa:Szari Solutions s.r.o
Adresa dodávateľa: , Krh.Podhradie,
IČO partnera:43997619
Cena s DPH:1000 €
Dátum vystavenia fakt.:
Dátum splatnosti fakt.:
Dátum doručenia faktúry:28.12.2020
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
28.12.20201000€Szari Solutions s.r.oza techniku
DF2020/234
Typ dokumentu:Prijatá faktúra
Číslo/názov dokumentu:DF2020/234
Popis dokumentu:za techniku
Meno dodávateľa:Szari Solutions s.r.o
Adresa dodávateľa: , Krh.Podhradie,
IČO partnera:43997619
Cena s DPH:1300 €
Dátum vystavenia fakt.:
Dátum splatnosti fakt.:
Dátum doručenia faktúry:28.12.2020
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
28.12.20201300€Szari Solutions s.r.oza techniku
DF2020/235
Typ dokumentu:Prijatá faktúra
Číslo/názov dokumentu:DF2020/235
Popis dokumentu:za techniku
Meno dodávateľa:Szari Solutions s.r.o
Adresa dodávateľa: , Krh.Podhradie,
IČO partnera:43997619
Cena s DPH:1500 €
Dátum vystavenia fakt.:
Dátum splatnosti fakt.:
Dátum doručenia faktúry:28.12.2020
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
28.12.20201500€Szari Solutions s.r.oza techniku

Copyright © 2023 Základná škola s materskou školou - Alapiskola és Óvoda  Rights Reserved.