Základná škola s materskou školou - Alapiskola és Óvoda


Prijaté faktúryDátumCena s DPH [EUR]DodávateľPopis
DF2019/1
Typ dokumentu:Prijatá faktúra
Číslo/názov dokumentu:DF2019/1
Popis dokumentu:za ochranu objektov
Meno dodávateľa:Krajske riad.Pol. zboru/ochrana objektov
Adresa dodávateľa: , Kosice, 04001
IČO partnera:735868
Cena s DPH:8,29 €
Dátum vystavenia fakt.:
Dátum splatnosti fakt.:
Dátum doručenia faktúry:08.01.2019
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
08.01.20198,29€Krajske riad.Pol. zboru/ochrana objektovza ochranu objektov
DF2019/2
Typ dokumentu:Prijatá faktúra
Číslo/názov dokumentu:DF2019/2
Popis dokumentu:za ochranu objektov
Meno dodávateľa:Krajske riad.Pol. zboru/ochrana objektov
Adresa dodávateľa: , Kosice, 04001
IČO partnera:735868
Cena s DPH:16,12 €
Dátum vystavenia fakt.:
Dátum splatnosti fakt.:
Dátum doručenia faktúry:08.01.2019
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
08.01.201916,12€Krajske riad.Pol. zboru/ochrana objektovza ochranu objektov
DF2019/3
Typ dokumentu:Prijatá faktúra
Číslo/názov dokumentu:DF2019/3
Popis dokumentu:ochrana os.údajov
Meno dodávateľa:osobny udaj s.r.o
Adresa dodávateľa: , Košice, 040 01
IČO partnera:50528041
Cena s DPH:24 €
Dátum vystavenia fakt.:
Dátum splatnosti fakt.:
Dátum doručenia faktúry:08.01.2019
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
08.01.201924€osobny udaj s.r.oochrana os.údajov
DF2019/4
Typ dokumentu:Prijatá faktúra
Číslo/názov dokumentu:DF2019/4
Popis dokumentu:za poistenie majetku
Meno dodávateľa:Prvá komunálna finančná a.s
Adresa dodávateľa: , Nitra, 949 01
IČO partnera:36557129
Cena s DPH:137,64 €
Dátum vystavenia fakt.:
Dátum splatnosti fakt.:
Dátum doručenia faktúry:03.01.2019
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
03.01.2019137,64€Prvá komunálna finančná a.sza poistenie majetku
DF2019/5
Typ dokumentu:Prijatá faktúra
Číslo/názov dokumentu:DF2019/5
Popis dokumentu:za elektrinu
Meno dodávateľa:MAGNA energia a.s
Adresa dodávateľa: , Piešťany, 921 01
IČO partnera:35743565
Cena s DPH:80,41 €
Dátum vystavenia fakt.:
Dátum splatnosti fakt.:
Dátum doručenia faktúry:08.01.2019
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
08.01.201980,41€MAGNA energia a.sza elektrinu
DF2019/6
Typ dokumentu:Prijatá faktúra
Číslo/názov dokumentu:DF2019/6
Popis dokumentu:za elektrinu
Meno dodávateľa:MAGNA energia a.s
Adresa dodávateľa: , Piešťany, 921 01
IČO partnera:35743565
Cena s DPH:49,52 €
Dátum vystavenia fakt.:
Dátum splatnosti fakt.:
Dátum doručenia faktúry:08.01.2019
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
08.01.201949,52€MAGNA energia a.sza elektrinu
DF2019/7
Typ dokumentu:Prijatá faktúra
Číslo/názov dokumentu:DF2019/7
Popis dokumentu:za tel. hovory
Meno dodávateľa:T/COM/Slovak Telekom
Adresa dodávateľa: , Bratislava, 82513
IČO partnera:35763469
Cena s DPH:41,64 €
Dátum vystavenia fakt.:
Dátum splatnosti fakt.:
Dátum doručenia faktúry:09.01.2019
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
09.01.201941,64€T/COM/Slovak Telekomza tel. hovory
DF2019/8
Typ dokumentu:Prijatá faktúra
Číslo/názov dokumentu:DF2019/8
Popis dokumentu:za elektrinu
Meno dodávateľa:MAGNA energia a.s
Adresa dodávateľa: , Piešťany, 921 01
IČO partnera:35743565
Cena s DPH:82,96 €
Dátum vystavenia fakt.:
Dátum splatnosti fakt.:
Dátum doručenia faktúry:14.01.2019
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
14.01.201982,96€MAGNA energia a.sza elektrinu
DF2019/9
Typ dokumentu:Prijatá faktúra
Číslo/názov dokumentu:DF2019/9
Popis dokumentu:za elektrinu
Meno dodávateľa:MAGNA energia a.s
Adresa dodávateľa: , Piešťany, 921 01
IČO partnera:35743565
Cena s DPH:2,19 €
Dátum vystavenia fakt.:
Dátum splatnosti fakt.:
Dátum doručenia faktúry:14.01.2019
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
14.01.20192,19€MAGNA energia a.sza elektrinu
DF2019/10
Typ dokumentu:Prijatá faktúra
Číslo/názov dokumentu:DF2019/10
Popis dokumentu:za tel.hovory
Meno dodávateľa:ORANGE SLOVENSKO
Adresa dodávateľa: , Bratislava, 82109
IČO partnera:35697270
Cena s DPH:10,37 €
Dátum vystavenia fakt.:
Dátum splatnosti fakt.:
Dátum doručenia faktúry:11.01.2019
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
11.01.201910,37€ORANGE SLOVENSKOza tel.hovory
DF2019/11
Typ dokumentu:Prijatá faktúra
Číslo/názov dokumentu:DF2019/11
Popis dokumentu:za VO
Meno dodávateľa:Komunál - Servis s.r.o
Adresa dodávateľa:Hlavná 3, Prešov, 080 01
IČO partnera:51115026
Cena s DPH:50 €
Dátum vystavenia fakt.:
Dátum splatnosti fakt.:
Dátum doručenia faktúry:24.01.2019
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
24.01.201950€Komunál - Servis s.r.oza VO
DF2019/12
Typ dokumentu:Prijatá faktúra
Číslo/názov dokumentu:DF2019/12
Popis dokumentu:za VO
Meno dodávateľa:Komunál - Servis s.r.o
Adresa dodávateľa:Hlavná 3, Prešov, 080 01
IČO partnera:51115026
Cena s DPH:50 €
Dátum vystavenia fakt.:
Dátum splatnosti fakt.:
Dátum doručenia faktúry:24.01.2019
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
24.01.201950€Komunál - Servis s.r.oza VO
DF2019/13
Typ dokumentu:Prijatá faktúra
Číslo/názov dokumentu:DF2019/13
Popis dokumentu:za revíziu plyn. zariadení
Meno dodávateľa:PRESSURE GAS,M.Sčipak
Adresa dodávateľa: , Rožňava,
IČO partnera:10745181
Cena s DPH:857 €
Dátum vystavenia fakt.:
Dátum splatnosti fakt.:
Dátum doručenia faktúry:23.01.2019
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
23.01.2019857€PRESSURE GAS,M.Sčipakza revíziu plyn. zariadení
DF2019/14
Typ dokumentu:Prijatá faktúra
Číslo/názov dokumentu:DF2019/14
Popis dokumentu:za adm. materiáll
Meno dodávateľa:LAAX Velkoobchod s papierom
Adresa dodávateľa: , Rsoznava,
IČO partnera:10746811
Cena s DPH:30,18 €
Dátum vystavenia fakt.:
Dátum splatnosti fakt.:
Dátum doručenia faktúry:16.01.2019
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
16.01.201930,18€LAAX Velkoobchod s papieromza adm. materiáll
DF2019/15
Typ dokumentu:Prijatá faktúra
Číslo/názov dokumentu:DF2019/15
Popis dokumentu:za BOZP
Meno dodávateľa:GEKOS J.Rochfalusi
Adresa dodávateľa: , Roznava, 04801
IČO partnera:10755462
Cena s DPH:49,79 €
Dátum vystavenia fakt.:
Dátum splatnosti fakt.:
Dátum doručenia faktúry:08.01.2019
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
08.01.201949,79€GEKOS J.Rochfalusiza BOZP
DF2019/16
Typ dokumentu:Prijatá faktúra
Číslo/názov dokumentu:DF2019/16
Popis dokumentu:za časopis škola 2019
Meno dodávateľa:JurisDAT - Medlen Redakcia Škola-MEL
Adresa dodávateľa: , Bratislava, 82108
IČO partnera:11821973
Cena s DPH:25 €
Dátum vystavenia fakt.:
Dátum splatnosti fakt.:
Dátum doručenia faktúry:28.01.2019
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
28.01.201925€JurisDAT - Medlen Redakcia Škola-MELza časopis škola 2019
DF2019/17
Typ dokumentu:Prijatá faktúra
Číslo/názov dokumentu:DF2019/17
Popis dokumentu:za vodné
Meno dodávateľa:Vsl.vod.spolocnost
Adresa dodávateľa: , Kosice, 04248
IČO partnera:36570460
Cena s DPH:234,18 €
Dátum vystavenia fakt.:
Dátum splatnosti fakt.:
Dátum doručenia faktúry:28.01.2019
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
28.01.2019234,18€Vsl.vod.spolocnostza vodné
DF2019/18
Typ dokumentu:Prijatá faktúra
Číslo/názov dokumentu:DF2019/18
Popis dokumentu:za rev. hasiacich prístrojov
Meno dodávateľa:ALTAIR - Šmelková Janka
Adresa dodávateľa: , Dobšiná, 049 25
IČO partnera:33449341
Cena s DPH:238,68 €
Dátum vystavenia fakt.:
Dátum splatnosti fakt.:
Dátum doručenia faktúry:06.02.2019
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
06.02.2019238,68€ALTAIR - Šmelková Jankaza rev. hasiacich prístrojov
DF2019/19
Typ dokumentu:Prijatá faktúra
Číslo/názov dokumentu:DF2019/19
Popis dokumentu:za ma. riadenie mš
Meno dodávateľa:RAABE
Adresa dodávateľa: , Bratislava,
IČO partnera:35908718
Cena s DPH:41 €
Dátum vystavenia fakt.:
Dátum splatnosti fakt.:
Dátum doručenia faktúry:25.02.2019
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
25.02.201941€RAABEza ma. riadenie mš
DF2019/20
Typ dokumentu:Prijatá faktúra
Číslo/názov dokumentu:DF2019/20
Popis dokumentu:za ochranu objektov
Meno dodávateľa:Krajske riad.Pol. zboru/ochrana objektov
Adresa dodávateľa: , Kosice, 04001
IČO partnera:735868
Cena s DPH:16,12 €
Dátum vystavenia fakt.:
Dátum splatnosti fakt.:
Dátum doručenia faktúry:01.02.2019
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
01.02.201916,12€Krajske riad.Pol. zboru/ochrana objektovza ochranu objektov
DF2019/21
Typ dokumentu:Prijatá faktúra
Číslo/názov dokumentu:DF2019/21
Popis dokumentu:za ochranu objektov
Meno dodávateľa:Krajske riad.Pol. zboru/ochrana objektov
Adresa dodávateľa: , Kosice, 04001
IČO partnera:735868
Cena s DPH:8,29 €
Dátum vystavenia fakt.:
Dátum splatnosti fakt.:
Dátum doručenia faktúry:01.02.2019
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
01.02.20198,29€Krajske riad.Pol. zboru/ochrana objektovza ochranu objektov
DF2019/22
Typ dokumentu:Prijatá faktúra
Číslo/názov dokumentu:DF2019/22
Popis dokumentu:za výkon zodp. osoby
Meno dodávateľa:osobny udaj s.r.o
Adresa dodávateľa: , Košice, 040 01
IČO partnera:50528041
Cena s DPH:24 €
Dátum vystavenia fakt.:
Dátum splatnosti fakt.:
Dátum doručenia faktúry:01.02.2019
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
01.02.201924€osobny udaj s.r.oza výkon zodp. osoby
DF2019/23
Typ dokumentu:Prijatá faktúra
Číslo/názov dokumentu:DF2019/23
Popis dokumentu:za plyn
Meno dodávateľa:innogy Slovensko
Adresa dodávateľa: , Košice,
IČO partnera:44291809
Cena s DPH:1659,6 €
Dátum vystavenia fakt.:
Dátum splatnosti fakt.:
Dátum doručenia faktúry:11.02.2019
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
11.02.20191659,6€innogy Slovenskoza plyn
DF2019/24
Typ dokumentu:Prijatá faktúra
Číslo/názov dokumentu:DF2019/24
Popis dokumentu:za elektrinu
Meno dodávateľa:MAGNA energia a.s
Adresa dodávateľa: , Piešťany, 921 01
IČO partnera:35743565
Cena s DPH:81,73 €
Dátum vystavenia fakt.:
Dátum splatnosti fakt.:
Dátum doručenia faktúry:06.02.2019
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
06.02.201981,73€MAGNA energia a.sza elektrinu
DF2019/25
Typ dokumentu:Prijatá faktúra
Číslo/názov dokumentu:DF2019/25
Popis dokumentu:za elektrinu
Meno dodávateľa:MAGNA energia a.s
Adresa dodávateľa: , Piešťany, 921 01
IČO partnera:35743565
Cena s DPH:52,5 €
Dátum vystavenia fakt.:
Dátum splatnosti fakt.:
Dátum doručenia faktúry:06.02.2019
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
06.02.201952,5€MAGNA energia a.sza elektrinu
DF2019/26
Typ dokumentu:Prijatá faktúra
Číslo/názov dokumentu:DF2019/26
Popis dokumentu:za BOZP
Meno dodávateľa:GEKOS J.Rochfalusi
Adresa dodávateľa: , Roznava, 04801
IČO partnera:10755462
Cena s DPH:49,79 €
Dátum vystavenia fakt.:
Dátum splatnosti fakt.:
Dátum doručenia faktúry:06.02.2019
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
06.02.201949,79€GEKOS J.Rochfalusiza BOZP
DF2019/27
Typ dokumentu:Prijatá faktúra
Číslo/názov dokumentu:DF2019/27
Popis dokumentu:za tel. hovory
Meno dodávateľa:T/COM/Slovak Telekom
Adresa dodávateľa: , Bratislava, 82513
IČO partnera:35763469
Cena s DPH:41,2 €
Dátum vystavenia fakt.:
Dátum splatnosti fakt.:
Dátum doručenia faktúry:06.02.2019
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
06.02.201941,2€T/COM/Slovak Telekomza tel. hovory
DF2019/28
Typ dokumentu:Prijatá faktúra
Číslo/názov dokumentu:DF2019/28
Popis dokumentu:za stravovanie
Meno dodávateľa:ZŠ -školska jedalen
Adresa dodávateľa: , Krh.Podhradie, 04941
IČO partnera:35543710
Cena s DPH:261 €
Dátum vystavenia fakt.:
Dátum splatnosti fakt.:
Dátum doručenia faktúry:12.02.2019
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
12.02.2019261€ZŠ -školska jedalenza stravovanie
DF2019/29
Typ dokumentu:Prijatá faktúra
Číslo/názov dokumentu:DF2019/29
Popis dokumentu:za stravovanie
Meno dodávateľa:ZŠ -školska jedalen
Adresa dodávateľa: , Krh.Podhradie, 04941
IČO partnera:35543710
Cena s DPH:377 €
Dátum vystavenia fakt.:
Dátum splatnosti fakt.:
Dátum doručenia faktúry:12.02.2019
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
12.02.2019377€ZŠ -školska jedalenza stravovanie
DF2019/30
Typ dokumentu:Prijatá faktúra
Číslo/názov dokumentu:DF2019/30
Popis dokumentu:za stravovanie
Meno dodávateľa:ZŠ -školska jedalen
Adresa dodávateľa: , Krh.Podhradie, 04941
IČO partnera:35543710
Cena s DPH:339,88 €
Dátum vystavenia fakt.:
Dátum splatnosti fakt.:
Dátum doručenia faktúry:12.02.2019
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
12.02.2019339,88€ZŠ -školska jedalenza stravovanie
DF2019/31
Typ dokumentu:Prijatá faktúra
Číslo/názov dokumentu:DF2019/31
Popis dokumentu:za stravu - dopl.
Meno dodávateľa:ZŠ -školska jedalen
Adresa dodávateľa: , Krh.Podhradie, 04941
IČO partnera:35543710
Cena s DPH:45 €
Dátum vystavenia fakt.:
Dátum splatnosti fakt.:
Dátum doručenia faktúry:12.02.2019
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
12.02.201945€ZŠ -školska jedalenza stravu - dopl.
DF2019/32
Typ dokumentu:Prijatá faktúra
Číslo/názov dokumentu:DF2019/32
Popis dokumentu:za stravu - dopl.
Meno dodávateľa:ZŠ -školska jedalen
Adresa dodávateľa: , Krh.Podhradie, 04941
IČO partnera:35543710
Cena s DPH:58,6 €
Dátum vystavenia fakt.:
Dátum splatnosti fakt.:
Dátum doručenia faktúry:12.02.2019
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
12.02.201958,6€ZŠ -školska jedalenza stravu - dopl.
DF2019/33
Typ dokumentu:Prijatá faktúra
Číslo/názov dokumentu:DF2019/33
Popis dokumentu:za stravu - dopl.
Meno dodávateľa:ZŠ -školska jedalen
Adresa dodávateľa: , Krh.Podhradie, 04941
IČO partnera:35543710
Cena s DPH:65 €
Dátum vystavenia fakt.:
Dátum splatnosti fakt.:
Dátum doručenia faktúry:12.02.2019
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
12.02.201965€ZŠ -školska jedalenza stravu - dopl.
DF2019/34
Typ dokumentu:Prijatá faktúra
Číslo/názov dokumentu:DF2019/34
Popis dokumentu:za internet
Meno dodávateľa:SZarinet KRHP
Adresa dodávateľa: , bRATISLAVA,
IČO partnera:46599509
Cena s DPH:75 €
Dátum vystavenia fakt.:
Dátum splatnosti fakt.:
Dátum doručenia faktúry:20.02.2019
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
20.02.201975€SZarinet KRHPza internet
DF2019/35
Typ dokumentu:Prijatá faktúra
Číslo/názov dokumentu:DF2019/35
Popis dokumentu:za spríst. balíčka škôlka
Meno dodávateľa:KOMENSKY s.r.o
Adresa dodávateľa: , Košice,
IČO partnera:43908977
Cena s DPH:9 €
Dátum vystavenia fakt.:
Dátum splatnosti fakt.:
Dátum doručenia faktúry:18.02.2019
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
18.02.20199€KOMENSKY s.r.oza spríst. balíčka škôlka
DF2019/36
Typ dokumentu:Prijatá faktúra
Číslo/názov dokumentu:DF2019/36
Popis dokumentu:za tlačivá
Meno dodávateľa:ŠEVT a.s.
Adresa dodávateľa: , Banska Bystrica, 97472
IČO partnera:31331131
Cena s DPH:57,05 €
Dátum vystavenia fakt.:
Dátum splatnosti fakt.:
Dátum doručenia faktúry:18.02.2019
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
18.02.201957,05€ŠEVT a.s.za tlačivá
DF2019/37
Typ dokumentu:Prijatá faktúra
Číslo/názov dokumentu:DF2019/37
Popis dokumentu:za elektrinu
Meno dodávateľa:MAGNA energia a.s
Adresa dodávateľa: , Piešťany, 921 01
IČO partnera:35743565
Cena s DPH:96,05 €
Dátum vystavenia fakt.:
Dátum splatnosti fakt.:
Dátum doručenia faktúry:19.02.2019
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
19.02.201996,05€MAGNA energia a.sza elektrinu
DF2019/38
Typ dokumentu:Prijatá faktúra
Číslo/názov dokumentu:DF2019/38
Popis dokumentu:za tel. hovory zš
Meno dodávateľa:ORANGE SLOVENSKO
Adresa dodávateľa: , Bratislava, 82109
IČO partnera:35697270
Cena s DPH:11,34 €
Dátum vystavenia fakt.:
Dátum splatnosti fakt.:
Dátum doručenia faktúry:18.02.2019
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
18.02.201911,34€ORANGE SLOVENSKOza tel. hovory zš
DF2019/39
Typ dokumentu:Prijatá faktúra
Číslo/názov dokumentu:DF2019/39
Popis dokumentu:za svet škôlkára
Meno dodávateľa:RAABE
Adresa dodávateľa: , Bratislava,
IČO partnera:35908718
Cena s DPH:37,2 €
Dátum vystavenia fakt.:
Dátum splatnosti fakt.:
Dátum doručenia faktúry:20.02.2019
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
20.02.201937,2€RAABEza svet škôlkára
DF2019/40
Typ dokumentu:Prijatá faktúra
Číslo/názov dokumentu:DF2019/40
Popis dokumentu:za ochranu objektov
Meno dodávateľa:Krajske riad.Pol. zboru/ochrana objektov
Adresa dodávateľa: , Kosice, 04001
IČO partnera:735868
Cena s DPH:16,12 €
Dátum vystavenia fakt.:
Dátum splatnosti fakt.:
Dátum doručenia faktúry:01.03.2019
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
01.03.201916,12€Krajske riad.Pol. zboru/ochrana objektovza ochranu objektov
DF2019/41
Typ dokumentu:Prijatá faktúra
Číslo/názov dokumentu:DF2019/41
Popis dokumentu:za ochranu objektov
Meno dodávateľa:Krajske riad.Pol. zboru/ochrana objektov
Adresa dodávateľa: , Kosice, 04001
IČO partnera:735868
Cena s DPH:8,29 €
Dátum vystavenia fakt.:
Dátum splatnosti fakt.:
Dátum doručenia faktúry:01.03.2019
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
01.03.20198,29€Krajske riad.Pol. zboru/ochrana objektovza ochranu objektov
DF2019/42
Typ dokumentu:Prijatá faktúra
Číslo/názov dokumentu:DF2019/42
Popis dokumentu:za výkon zodp. osoby
Meno dodávateľa:osobny udaj s.r.o
Adresa dodávateľa: , Košice, 040 01
IČO partnera:50528041
Cena s DPH:24 €
Dátum vystavenia fakt.:
Dátum splatnosti fakt.:
Dátum doručenia faktúry:01.03.2019
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
01.03.201924€osobny udaj s.r.oza výkon zodp. osoby
DF2019/43
Typ dokumentu:Prijatá faktúra
Číslo/názov dokumentu:DF2019/43
Popis dokumentu:za BOZP
Meno dodávateľa:GEKOS J.Rochfalusi
Adresa dodávateľa: , Roznava, 04801
IČO partnera:10755462
Cena s DPH:49,79 €
Dátum vystavenia fakt.:
Dátum splatnosti fakt.:
Dátum doručenia faktúry:05.03.2019
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
05.03.201949,79€GEKOS J.Rochfalusiza BOZP
DF2019/44
Typ dokumentu:Prijatá faktúra
Číslo/názov dokumentu:DF2019/44
Popis dokumentu:za stravovanie
Meno dodávateľa:ZŠ -školska jedalen
Adresa dodávateľa: , Krh.Podhradie, 04941
IČO partnera:35543710
Cena s DPH:142,68 €
Dátum vystavenia fakt.:
Dátum splatnosti fakt.:
Dátum doručenia faktúry:05.03.2019
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
05.03.2019142,68€ZŠ -školska jedalenza stravovanie
DF2019/45
Typ dokumentu:Prijatá faktúra
Číslo/názov dokumentu:DF2019/45
Popis dokumentu:za tel. hovory
Meno dodávateľa:T/COM/Slovak Telekom
Adresa dodávateľa: , Bratislava, 82513
IČO partnera:35763469
Cena s DPH:41,18 €
Dátum vystavenia fakt.:
Dátum splatnosti fakt.:
Dátum doručenia faktúry:08.03.2019
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
08.03.201941,18€T/COM/Slovak Telekomza tel. hovory
DF2019/46
Typ dokumentu:Prijatá faktúra
Číslo/názov dokumentu:DF2019/46
Popis dokumentu:za elektrinu
Meno dodávateľa:MAGNA energia a.s
Adresa dodávateľa: , Piešťany, 921 01
IČO partnera:35743565
Cena s DPH:52,5 €
Dátum vystavenia fakt.:
Dátum splatnosti fakt.:
Dátum doručenia faktúry:08.03.2019
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
08.03.201952,5€MAGNA energia a.sza elektrinu
DF2019/47
Typ dokumentu:Prijatá faktúra
Číslo/názov dokumentu:DF2019/47
Popis dokumentu:za elektrinu
Meno dodávateľa:MAGNA energia a.s
Adresa dodávateľa: , Piešťany, 921 01
IČO partnera:35743565
Cena s DPH:81,73 €
Dátum vystavenia fakt.:
Dátum splatnosti fakt.:
Dátum doručenia faktúry:08.03.2019
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
08.03.201981,73€MAGNA energia a.sza elektrinu
DF2019/48
Typ dokumentu:Prijatá faktúra
Číslo/názov dokumentu:DF2019/48
Popis dokumentu:za plyn
Meno dodávateľa:innogy Slovensko
Adresa dodávateľa: , Košice,
IČO partnera:44291809
Cena s DPH:1659,6 €
Dátum vystavenia fakt.:
Dátum splatnosti fakt.:
Dátum doručenia faktúry:08.03.2019
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
08.03.20191659,6€innogy Slovenskoza plyn
DF2019/49
Typ dokumentu:Prijatá faktúra
Číslo/názov dokumentu:DF2019/49
Popis dokumentu:za stravu - doplatok
Meno dodávateľa:ZŠ -školska jedalen
Adresa dodávateľa: , Krh.Podhradie, 04941
IČO partnera:35543710
Cena s DPH:28,2 €
Dátum vystavenia fakt.:
Dátum splatnosti fakt.:
Dátum doručenia faktúry:05.03.2019
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
05.03.201928,2€ZŠ -školska jedalenza stravu - doplatok
DF2019/50
Typ dokumentu:Prijatá faktúra
Číslo/názov dokumentu:DF2019/50
Popis dokumentu:za tel. hovory
Meno dodávateľa:ORANGE SLOVENSKO
Adresa dodávateľa: , Bratislava, 82109
IČO partnera:35697270
Cena s DPH:13,57 €
Dátum vystavenia fakt.:
Dátum splatnosti fakt.:
Dátum doručenia faktúry:13.03.2019
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
13.03.201913,57€ORANGE SLOVENSKOza tel. hovory
DF2019/51
Typ dokumentu:Prijatá faktúra
Číslo/názov dokumentu:DF2019/51
Popis dokumentu:za elektrinu
Meno dodávateľa:MAGNA energia a.s
Adresa dodávateľa: , Piešťany, 921 01
IČO partnera:35743565
Cena s DPH:42,58 €
Dátum vystavenia fakt.:
Dátum splatnosti fakt.:
Dátum doručenia faktúry:13.03.2019
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
13.03.201942,58€MAGNA energia a.sza elektrinu
DF2019/52
Typ dokumentu:Prijatá faktúra
Číslo/názov dokumentu:DF2019/52
Popis dokumentu:za poistné
Meno dodávateľa:Prvá komunálna finančná a.s
Adresa dodávateľa: , Nitra, 949 01
IČO partnera:36557129
Cena s DPH:137,64 €
Dátum vystavenia fakt.:
Dátum splatnosti fakt.:
Dátum doručenia faktúry:13.03.2019
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
13.03.2019137,64€Prvá komunálna finančná a.sza poistné
DF2019/53
Typ dokumentu:Prijatá faktúra
Číslo/názov dokumentu:DF2019/53
Popis dokumentu:za tonery
Meno dodávateľa:e - shop
Adresa dodávateľa: , Bratislava, 810 00
IČO partnera:00000000
Cena s DPH:348,22 €
Dátum vystavenia fakt.:
Dátum splatnosti fakt.:
Dátum doručenia faktúry:21.03.2019
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
21.03.2019348,22€e - shopza tonery
DF2019/54
Typ dokumentu:Prijatá faktúra
Číslo/názov dokumentu:DF2019/54
Popis dokumentu:za kanc. stoličku
Meno dodávateľa:JYSK s.r.o
Adresa dodávateľa: , Bratislava, 810 00
IČO partnera:35974133
Cena s DPH:79,99 €
Dátum vystavenia fakt.:
Dátum splatnosti fakt.:
Dátum doručenia faktúry:25.03.2019
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
25.03.201979,99€JYSK s.r.oza kanc. stoličku
DF2019/55
Typ dokumentu:Prijatá faktúra
Číslo/názov dokumentu:DF2019/55
Popis dokumentu:za žalúzie
Meno dodávateľa:Bývatmoderne
Adresa dodávateľa: , Bratislava, 810 00
IČO partnera:21185
Cena s DPH:624,62 €
Dátum vystavenia fakt.:
Dátum splatnosti fakt.:
Dátum doručenia faktúry:25.03.2019
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
25.03.2019624,62€Bývatmoderneza žalúzie
DF2019/56
Typ dokumentu:Prijatá faktúra
Číslo/názov dokumentu:DF2019/56
Popis dokumentu:za čistiace potreby
Meno dodávateľa:BEFORA
Adresa dodávateľa: , Rožňava,
IČO partnera:31667104
Cena s DPH:983,93 €
Dátum vystavenia fakt.:
Dátum splatnosti fakt.:
Dátum doručenia faktúry:25.03.2019
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
25.03.2019983,93€BEFORAza čistiace potreby
DF2019/57
Typ dokumentu:Prijatá faktúra
Číslo/názov dokumentu:DF2019/57
Popis dokumentu:za piesok na hranie
Meno dodávateľa:Palivá a stavebniny
Adresa dodávateľa: , Rožňava,
IČO partnera:36187224
Cena s DPH:202,63 €
Dátum vystavenia fakt.:
Dátum splatnosti fakt.:
Dátum doručenia faktúry:28.03.2019
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
28.03.2019202,63€Palivá a stavebninyza piesok na hranie
DF2019/58
Typ dokumentu:Prijatá faktúra
Číslo/názov dokumentu:DF2019/58
Popis dokumentu:za adm. potreby
Meno dodávateľa:LAAX Velkoobchod s papierom
Adresa dodávateľa: , Rsoznava,
IČO partnera:10746811
Cena s DPH:585,45 €
Dátum vystavenia fakt.:
Dátum splatnosti fakt.:
Dátum doručenia faktúry:28.03.2019
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
28.03.2019585,45€LAAX Velkoobchod s papieromza adm. potreby
DF2019/59
Typ dokumentu:Prijatá faktúra
Číslo/názov dokumentu:DF2019/59
Popis dokumentu:za poč. materiál
Meno dodávateľa:Datacomp s.r.o
Adresa dodávateľa: , Košice – mestská časť Lorinčík, 040 11
IČO partnera:36212466
Cena s DPH:1003,92 €
Dátum vystavenia fakt.:
Dátum splatnosti fakt.:
Dátum doručenia faktúry:28.03.2019
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
28.03.20191003,92€Datacomp s.r.oza poč. materiál
DF2019/60
Typ dokumentu:Prijatá faktúra
Číslo/názov dokumentu:DF2019/60
Popis dokumentu:za stravovanie - dopl.
Meno dodávateľa:ZŠ -školska jedalen
Adresa dodávateľa: , Krh.Podhradie, 04941
IČO partnera:35543710
Cena s DPH:63,2 €
Dátum vystavenia fakt.:
Dátum splatnosti fakt.:
Dátum doručenia faktúry:02.04.2019
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
02.04.201963,2€ZŠ -školska jedalenza stravovanie - dopl.
DF2019/61
Typ dokumentu:Prijatá faktúra
Číslo/názov dokumentu:DF2019/61
Popis dokumentu:za vodné, stočné
Meno dodávateľa:Vsl.vod.spolocnost
Adresa dodávateľa: , Kosice, 04248
IČO partnera:36570460
Cena s DPH:110,56 €
Dátum vystavenia fakt.:
Dátum splatnosti fakt.:
Dátum doručenia faktúry:29.03.2019
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
29.03.2019110,56€Vsl.vod.spolocnostza vodné, stočné
DF2019/62
Typ dokumentu:Prijatá faktúra
Číslo/názov dokumentu:DF2019/62
Popis dokumentu:za ochranu objektov
Meno dodávateľa:Krajske riad.Pol. zboru/ochrana objektov
Adresa dodávateľa: , Kosice, 04001
IČO partnera:735868
Cena s DPH:16,12 €
Dátum vystavenia fakt.:
Dátum splatnosti fakt.:
Dátum doručenia faktúry:01.04.2019
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
01.04.201916,12€Krajske riad.Pol. zboru/ochrana objektovza ochranu objektov
DF2019/63
Typ dokumentu:Prijatá faktúra
Číslo/názov dokumentu:DF2019/63
Popis dokumentu:za ochranu objektov
Meno dodávateľa:Krajske riad.Pol. zboru/ochrana objektov
Adresa dodávateľa: , Kosice, 04001
IČO partnera:735868
Cena s DPH:8,29 €
Dátum vystavenia fakt.:
Dátum splatnosti fakt.:
Dátum doručenia faktúry:01.04.2019
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
01.04.20198,29€Krajske riad.Pol. zboru/ochrana objektovza ochranu objektov
DF2019/64
Typ dokumentu:Prijatá faktúra
Číslo/názov dokumentu:DF2019/64
Popis dokumentu:za výkon zodp. osoby
Meno dodávateľa:osobny udaj s.r.o
Adresa dodávateľa: , Košice, 040 01
IČO partnera:50528041
Cena s DPH:24 €
Dátum vystavenia fakt.:
Dátum splatnosti fakt.:
Dátum doručenia faktúry:01.04.2019
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
01.04.201924€osobny udaj s.r.oza výkon zodp. osoby
DF2019/65
Typ dokumentu:Prijatá faktúra
Číslo/názov dokumentu:DF2019/65
Popis dokumentu:za stravovanie
Meno dodávateľa:ZŠ -školska jedalen
Adresa dodávateľa: , Krh.Podhradie, 04941
IČO partnera:35543710
Cena s DPH:366,56 €
Dátum vystavenia fakt.:
Dátum splatnosti fakt.:
Dátum doručenia faktúry:02.04.2019
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
02.04.2019366,56€ZŠ -školska jedalenza stravovanie
DF2019/66
Typ dokumentu:Prijatá faktúra
Číslo/názov dokumentu:DF2019/66
Popis dokumentu:za sl. obed
Meno dodávateľa:Mária Katonová,centrum
Adresa dodávateľa: , Krh.Podhradie,
IČO partnera:33009741
Cena s DPH:231 €
Dátum vystavenia fakt.:
Dátum splatnosti fakt.:
Dátum doručenia faktúry:02.04.2019
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
02.04.2019231€Mária Katonová,centrumza sl. obed
DF2019/67
Typ dokumentu:Prijatá faktúra
Číslo/názov dokumentu:DF2019/67
Popis dokumentu:za plyn
Meno dodávateľa:innogy Slovensko
Adresa dodávateľa: , Košice,
IČO partnera:44291809
Cena s DPH:1659,6 €
Dátum vystavenia fakt.:
Dátum splatnosti fakt.:
Dátum doručenia faktúry:05.04.2019
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
05.04.20191659,6€innogy Slovenskoza plyn
DF2019/68
Typ dokumentu:Prijatá faktúra
Číslo/názov dokumentu:DF2019/68
Popis dokumentu:za BOZP
Meno dodávateľa:GEKOS J.Rochfalusi
Adresa dodávateľa: , Roznava, 04801
IČO partnera:10755462
Cena s DPH:49,79 €
Dátum vystavenia fakt.:
Dátum splatnosti fakt.:
Dátum doručenia faktúry:05.04.2019
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
05.04.201949,79€GEKOS J.Rochfalusiza BOZP
DF2019/69
Typ dokumentu:Prijatá faktúra
Číslo/názov dokumentu:DF2019/69
Popis dokumentu:za elektrinu
Meno dodávateľa:MAGNA energia a.s
Adresa dodávateľa: , Piešťany, 921 01
IČO partnera:35743565
Cena s DPH:99,92 €
Dátum vystavenia fakt.:
Dátum splatnosti fakt.:
Dátum doručenia faktúry:05.04.2019
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
05.04.201999,92€MAGNA energia a.sza elektrinu
DF2019/70
Typ dokumentu:Prijatá faktúra
Číslo/názov dokumentu:DF2019/70
Popis dokumentu:za elektrinu
Meno dodávateľa:MAGNA energia a.s
Adresa dodávateľa: , Piešťany, 921 01
IČO partnera:35743565
Cena s DPH:62,93 €
Dátum vystavenia fakt.:
Dátum splatnosti fakt.:
Dátum doručenia faktúry:05.04.2019
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
05.04.201962,93€MAGNA energia a.sza elektrinu
DF2019/71
Typ dokumentu:Prijatá faktúra
Číslo/názov dokumentu:DF2019/71
Popis dokumentu:za tel. hovory
Meno dodávateľa:T/COM/Slovak Telekom
Adresa dodávateľa: , Bratislava, 82513
IČO partnera:35763469
Cena s DPH:51,18 €
Dátum vystavenia fakt.:
Dátum splatnosti fakt.:
Dátum doručenia faktúry:09.04.2019
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
09.04.201951,18€T/COM/Slovak Telekomza tel. hovory
DF2019/72
Typ dokumentu:Prijatá faktúra
Číslo/názov dokumentu:DF2019/72
Popis dokumentu:za kontrolu EZS
Meno dodávateľa:FITTICH RATES spl.s r.o.
Adresa dodávateľa: , Roznava, 04801
IČO partnera:31692656
Cena s DPH:199,2 €
Dátum vystavenia fakt.:
Dátum splatnosti fakt.:
Dátum doručenia faktúry:09.04.2019
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
09.04.2019199,2€FITTICH RATES spl.s r.o.za kontrolu EZS
DF2019/73
Typ dokumentu:Prijatá faktúra
Číslo/názov dokumentu:DF2019/73
Popis dokumentu:za svet školkára
Meno dodávateľa:RAABE
Adresa dodávateľa: , Bratislava,
IČO partnera:35908718
Cena s DPH:70,45 €
Dátum vystavenia fakt.:
Dátum splatnosti fakt.:
Dátum doručenia faktúry:11.04.2019
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
11.04.201970,45€RAABEza svet školkára
DF2019/74
Typ dokumentu:Prijatá faktúra
Číslo/názov dokumentu:DF2019/74
Popis dokumentu:za mat. riadenie mš
Meno dodávateľa:RAABE
Adresa dodávateľa: , Bratislava,
IČO partnera:35908718
Cena s DPH:41 €
Dátum vystavenia fakt.:
Dátum splatnosti fakt.:
Dátum doručenia faktúry:17.04.2019
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
17.04.201941€RAABEza mat. riadenie mš
DF2019/75
Typ dokumentu:Prijatá faktúra
Číslo/názov dokumentu:DF2019/75
Popis dokumentu:za elektrinu
Meno dodávateľa:MAGNA energia a.s
Adresa dodávateľa: , Piešťany, 921 01
IČO partnera:35743565
Cena s DPH:89,03 €
Dátum vystavenia fakt.:
Dátum splatnosti fakt.:
Dátum doručenia faktúry:17.04.2019
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
17.04.201989,03€MAGNA energia a.sza elektrinu
DF2019/76
Typ dokumentu:Prijatá faktúra
Číslo/názov dokumentu:DF2019/76
Popis dokumentu:za tel. hovory
Meno dodávateľa:ORANGE SLOVENSKO
Adresa dodávateľa: , Bratislava, 82109
IČO partnera:35697270
Cena s DPH:15,19 €
Dátum vystavenia fakt.:
Dátum splatnosti fakt.:
Dátum doručenia faktúry:17.04.2019
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
17.04.201915,19€ORANGE SLOVENSKOza tel. hovory
DF2019/77
Typ dokumentu:Prijatá faktúra
Číslo/názov dokumentu:DF2019/77
Popis dokumentu:za ochranu objektov
Meno dodávateľa:Krajske riad.Pol. zboru/ochrana objektov
Adresa dodávateľa: , Kosice, 04001
IČO partnera:735868
Cena s DPH:16,12 €
Dátum vystavenia fakt.:
Dátum splatnosti fakt.:
Dátum doručenia faktúry:02.05.2019
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
02.05.201916,12€Krajske riad.Pol. zboru/ochrana objektovza ochranu objektov
DF2019/78
Typ dokumentu:Prijatá faktúra
Číslo/názov dokumentu:DF2019/78
Popis dokumentu:za ochranu objektov
Meno dodávateľa:Krajske riad.Pol. zboru/ochrana objektov
Adresa dodávateľa: , Kosice, 04001
IČO partnera:735868
Cena s DPH:8,29 €
Dátum vystavenia fakt.:
Dátum splatnosti fakt.:
Dátum doručenia faktúry:02.05.2019
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
02.05.20198,29€Krajske riad.Pol. zboru/ochrana objektovza ochranu objektov
DF2019/79
Typ dokumentu:Prijatá faktúra
Číslo/názov dokumentu:DF2019/79
Popis dokumentu:za výkon zodp. osoby
Meno dodávateľa:osobny udaj s.r.o
Adresa dodávateľa: , Košice, 040 01
IČO partnera:50528041
Cena s DPH:24 €
Dátum vystavenia fakt.:
Dátum splatnosti fakt.:
Dátum doručenia faktúry:02.05.2019
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
02.05.201924€osobny udaj s.r.oza výkon zodp. osoby
DF2019/80
Typ dokumentu:Prijatá faktúra
Číslo/názov dokumentu:DF2019/80
Popis dokumentu:za audit
Meno dodávateľa:GemerAudit
Adresa dodávateľa: , Rožňava,
IČO partnera:31681301
Cena s DPH:408 €
Dátum vystavenia fakt.:
Dátum splatnosti fakt.:
Dátum doručenia faktúry:24.04.2019
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
24.04.2019408€GemerAuditza audit
DF2019/81
Typ dokumentu:Prijatá faktúra
Číslo/názov dokumentu:DF2019/81
Popis dokumentu:za vodné, stočné
Meno dodávateľa:Vsl.vod.spolocnost
Adresa dodávateľa: , Kosice, 04248
IČO partnera:36570460
Cena s DPH:206,3 €
Dátum vystavenia fakt.:
Dátum splatnosti fakt.:
Dátum doručenia faktúry:23.04.2019
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
23.04.2019206,3€Vsl.vod.spolocnostza vodné, stočné
DF2019/82
Typ dokumentu:Prijatá faktúra
Číslo/názov dokumentu:DF2019/82
Popis dokumentu:za elektrinu
Meno dodávateľa:MAGNA energia a.s
Adresa dodávateľa: , Piešťany, 921 01
IČO partnera:35743565
Cena s DPH:99,92 €
Dátum vystavenia fakt.:
Dátum splatnosti fakt.:
Dátum doručenia faktúry:09.05.2019
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
09.05.201999,92€MAGNA energia a.sza elektrinu
DF2019/83
Typ dokumentu:Prijatá faktúra
Číslo/názov dokumentu:DF2019/83
Popis dokumentu:za elektrinu
Meno dodávateľa:MAGNA energia a.s
Adresa dodávateľa: , Piešťany, 921 01
IČO partnera:35743565
Cena s DPH:62,93 €
Dátum vystavenia fakt.:
Dátum splatnosti fakt.:
Dátum doručenia faktúry:09.05.2019
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
09.05.201962,93€MAGNA energia a.sza elektrinu
DF2019/84
Typ dokumentu:Prijatá faktúra
Číslo/názov dokumentu:DF2019/84
Popis dokumentu:za BOZP
Meno dodávateľa:GEKOS J.Rochfalusi
Adresa dodávateľa: , Roznava, 04801
IČO partnera:10755462
Cena s DPH:49,79 €
Dátum vystavenia fakt.:
Dátum splatnosti fakt.:
Dátum doručenia faktúry:09.05.2019
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
09.05.201949,79€GEKOS J.Rochfalusiza BOZP
DF2019/85
Typ dokumentu:Prijatá faktúra
Číslo/názov dokumentu:DF2019/85
Popis dokumentu:za tel. hovory
Meno dodávateľa:T/COM/Slovak Telekom
Adresa dodávateľa: , Bratislava, 82513
IČO partnera:35763469
Cena s DPH:22,48 €
Dátum vystavenia fakt.:
Dátum splatnosti fakt.:
Dátum doručenia faktúry:09.05.2019
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
09.05.201922,48€T/COM/Slovak Telekomza tel. hovory
DF2019/86
Typ dokumentu:Prijatá faktúra
Číslo/názov dokumentu:DF2019/86
Popis dokumentu:za plyn
Meno dodávateľa:innogy Slovensko
Adresa dodávateľa: , Košice,
IČO partnera:44291809
Cena s DPH:1659,6 €
Dátum vystavenia fakt.:
Dátum splatnosti fakt.:
Dátum doručenia faktúry:13.05.2019
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
13.05.20191659,6€innogy Slovenskoza plyn
DF2019/87
Typ dokumentu:Prijatá faktúra
Číslo/názov dokumentu:DF2019/87
Popis dokumentu:za tel. hovory
Meno dodávateľa:ORANGE SLOVENSKO
Adresa dodávateľa: , Bratislava, 82109
IČO partnera:35697270
Cena s DPH:11,45 €
Dátum vystavenia fakt.:
Dátum splatnosti fakt.:
Dátum doručenia faktúry:15.05.2019
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
15.05.201911,45€ORANGE SLOVENSKOza tel. hovory
DF2019/88
Typ dokumentu:Prijatá faktúra
Číslo/názov dokumentu:DF2019/88
Popis dokumentu:za elektrinu
Meno dodávateľa:MAGNA energia a.s
Adresa dodávateľa: , Piešťany, 921 01
IČO partnera:35743565
Cena s DPH:77,93 €
Dátum vystavenia fakt.:
Dátum splatnosti fakt.:
Dátum doručenia faktúry:15.05.2019
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
15.05.201977,93€MAGNA energia a.sza elektrinu
DF2019/89
Typ dokumentu:Prijatá faktúra
Číslo/názov dokumentu:DF2019/89
Popis dokumentu:za výkresy
Meno dodávateľa:HATOPtrend s.r.o
Adresa dodávateľa: , Zemplínska Teplica, 076 64
IČO partnera:51172585
Cena s DPH:57 €
Dátum vystavenia fakt.:
Dátum splatnosti fakt.:
Dátum doručenia faktúry:14.05.2019
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
14.05.201957€HATOPtrend s.r.oza výkresy
DF2019/90
Typ dokumentu:Prijatá faktúra
Číslo/názov dokumentu:DF2019/90
Popis dokumentu:za farby a výkresy mš
Meno dodávateľa:NOMIland s.r.o
Adresa dodávateľa: , Košice,
IČO partnera:36174319
Cena s DPH:32,18 €
Dátum vystavenia fakt.:
Dátum splatnosti fakt.:
Dátum doručenia faktúry:15.05.2019
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
15.05.201932,18€NOMIland s.r.oza farby a výkresy mš
DF2019/91
Typ dokumentu:Prijatá faktúra
Číslo/názov dokumentu:DF2019/91
Popis dokumentu:za internet
Meno dodávateľa:SZarinet KRHP
Adresa dodávateľa: , bRATISLAVA,
IČO partnera:46599509
Cena s DPH:75 €
Dátum vystavenia fakt.:
Dátum splatnosti fakt.:
Dátum doručenia faktúry:16.05.2019
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
16.05.201975€SZarinet KRHPza internet
DF2019/92
Typ dokumentu:Prijatá faktúra
Číslo/názov dokumentu:DF2019/92
Popis dokumentu:za podložky mš
Meno dodávateľa:Pebecon s.r.o
Adresa dodávateľa: , Košice – mestská časť Košická, 040 14
IČO partnera:51796767
Cena s DPH:96 €
Dátum vystavenia fakt.:
Dátum splatnosti fakt.:
Dátum doručenia faktúry:21.05.2019
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
21.05.201996€Pebecon s.r.oza podložky mš
DF2019/93
Typ dokumentu:Prijatá faktúra
Číslo/názov dokumentu:DF2019/93
Popis dokumentu:za servisné práce
Meno dodávateľa:Konica Minolta
Adresa dodávateľa: , Košice,
IČO partnera:31338551
Cena s DPH:399,17 €
Dátum vystavenia fakt.:
Dátum splatnosti fakt.:
Dátum doručenia faktúry:23.05.2019
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
23.05.2019399,17€Konica Minoltaza servisné práce
DF2019/94
Typ dokumentu:Prijatá faktúra
Číslo/názov dokumentu:DF2019/94
Popis dokumentu:za div. predstavenie
Meno dodávateľa:Crocus theatre
Adresa dodávateľa: , Košice – mestská časť Ťahanovc, 040 13
IČO partnera:50525522
Cena s DPH:80 €
Dátum vystavenia fakt.:
Dátum splatnosti fakt.:
Dátum doručenia faktúry:31.05.2019
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
31.05.201980€Crocus theatreza div. predstavenie
DF2019/95
Typ dokumentu:Prijatá faktúra
Číslo/názov dokumentu:DF2019/95
Popis dokumentu:za svet školkara
Meno dodávateľa:RAABE
Adresa dodávateľa: , Bratislava,
IČO partnera:35908718
Cena s DPH:37,2 €
Dátum vystavenia fakt.:
Dátum splatnosti fakt.:
Dátum doručenia faktúry:27.05.2019
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
27.05.201937,2€RAABEza svet školkara
DF2019/96
Typ dokumentu:Prijatá faktúra
Číslo/názov dokumentu:DF2019/96
Popis dokumentu:za výkon zodp. osoby
Meno dodávateľa:osobny udaj s.r.o
Adresa dodávateľa: , Košice, 040 01
IČO partnera:50528041
Cena s DPH:24 €
Dátum vystavenia fakt.:
Dátum splatnosti fakt.:
Dátum doručenia faktúry:01.06.2019
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
01.06.201924€osobny udaj s.r.oza výkon zodp. osoby
DF2019/97
Typ dokumentu:Prijatá faktúra
Číslo/názov dokumentu:DF2019/97
Popis dokumentu:za ochranu objektov
Meno dodávateľa:Krajske riad.Pol. zboru/ochrana objektov
Adresa dodávateľa: , Kosice, 04001
IČO partnera:735868
Cena s DPH:16,12 €
Dátum vystavenia fakt.:
Dátum splatnosti fakt.:
Dátum doručenia faktúry:01.06.2019
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
01.06.201916,12€Krajske riad.Pol. zboru/ochrana objektovza ochranu objektov
DF2019/98
Typ dokumentu:Prijatá faktúra
Číslo/názov dokumentu:DF2019/98
Popis dokumentu:za ochranu objektov
Meno dodávateľa:Krajske riad.Pol. zboru/ochrana objektov
Adresa dodávateľa: , Kosice, 04001
IČO partnera:735868
Cena s DPH:8,29 €
Dátum vystavenia fakt.:
Dátum splatnosti fakt.:
Dátum doručenia faktúry:01.06.2019
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
01.06.20198,29€Krajske riad.Pol. zboru/ochrana objektovza ochranu objektov
DF2019/99
Typ dokumentu:Prijatá faktúra
Číslo/názov dokumentu:DF2019/99
Popis dokumentu:za BOZP
Meno dodávateľa:GEKOS J.Rochfalusi
Adresa dodávateľa: , Roznava, 04801
IČO partnera:10755462
Cena s DPH:49,79 €
Dátum vystavenia fakt.:
Dátum splatnosti fakt.:
Dátum doručenia faktúry:05.06.2019
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
05.06.201949,79€GEKOS J.Rochfalusiza BOZP
DF2019/100
Typ dokumentu:Prijatá faktúra
Číslo/názov dokumentu:DF2019/100
Popis dokumentu:za plyn
Meno dodávateľa:innogy Slovensko
Adresa dodávateľa: , Košice,
IČO partnera:44291809
Cena s DPH:1659,6 €
Dátum vystavenia fakt.:
Dátum splatnosti fakt.:
Dátum doručenia faktúry:06.06.2019
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
06.06.20191659,6€innogy Slovenskoza plyn
DF2019/101
Typ dokumentu:Prijatá faktúra
Číslo/názov dokumentu:DF2019/101
Popis dokumentu:za tel. hovory
Meno dodávateľa:T/COM/Slovak Telekom
Adresa dodávateľa: , Bratislava, 82513
IČO partnera:35763469
Cena s DPH:41,86 €
Dátum vystavenia fakt.:
Dátum splatnosti fakt.:
Dátum doručenia faktúry:07.06.2019
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
07.06.201941,86€T/COM/Slovak Telekomza tel. hovory
DF2019/102
Typ dokumentu:Prijatá faktúra
Číslo/názov dokumentu:DF2019/102
Popis dokumentu:za materiál
Meno dodávateľa:Drevomax-Oravcova
Adresa dodávateľa: , Rožňava,
IČO partnera:37339699
Cena s DPH:106,67 €
Dátum vystavenia fakt.:
Dátum splatnosti fakt.:
Dátum doručenia faktúry:12.06.2019
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
12.06.2019106,67€Drevomax-Oravcovaza materiál
DF2019/103
Typ dokumentu:Prijatá faktúra
Číslo/názov dokumentu:DF2019/103
Popis dokumentu:za elektrinu
Meno dodávateľa:MAGNA energia a.s
Adresa dodávateľa: , Piešťany, 921 01
IČO partnera:35743565
Cena s DPH:62,93 €
Dátum vystavenia fakt.:
Dátum splatnosti fakt.:
Dátum doručenia faktúry:13.06.2019
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
13.06.201962,93€MAGNA energia a.sza elektrinu
DF2019/104
Typ dokumentu:Prijatá faktúra
Číslo/názov dokumentu:DF2019/104
Popis dokumentu:za elektrinu
Meno dodávateľa:MAGNA energia a.s
Adresa dodávateľa: , Piešťany, 921 01
IČO partnera:35743565
Cena s DPH:99,92 €
Dátum vystavenia fakt.:
Dátum splatnosti fakt.:
Dátum doručenia faktúry:13.06.2019
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
13.06.201999,92€MAGNA energia a.sza elektrinu
DF2019/105
Typ dokumentu:Prijatá faktúra
Číslo/názov dokumentu:DF2019/105
Popis dokumentu:za elektrinu
Meno dodávateľa:MAGNA energia a.s
Adresa dodávateľa: , Piešťany, 921 01
IČO partnera:35743565
Cena s DPH:106,67 €
Dátum vystavenia fakt.:
Dátum splatnosti fakt.:
Dátum doručenia faktúry:13.06.2019
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
13.06.2019106,67€MAGNA energia a.sza elektrinu
DF2019/106
Typ dokumentu:Prijatá faktúra
Číslo/názov dokumentu:DF2019/106
Popis dokumentu:za tel. hovory
Meno dodávateľa:ORANGE SLOVENSKO
Adresa dodávateľa: , Bratislava, 82109
IČO partnera:35697270
Cena s DPH:11,65 €
Dátum vystavenia fakt.:
Dátum splatnosti fakt.:
Dátum doručenia faktúry:14.06.2019
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
14.06.201911,65€ORANGE SLOVENSKOza tel. hovory
DF2019/107
Typ dokumentu:Prijatá faktúra
Číslo/názov dokumentu:DF2019/107
Popis dokumentu:za materiál
Meno dodávateľa:Zábavné učenie
Adresa dodávateľa: , ,
IČO partnera:292261651
Cena s DPH:433,64 €
Dátum vystavenia fakt.:
Dátum splatnosti fakt.:
Dátum doručenia faktúry:13.06.2019
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
13.06.2019433,64€Zábavné učenieza materiál
DF2019/108
Typ dokumentu:Prijatá faktúra
Číslo/názov dokumentu:DF2019/108
Popis dokumentu:za mat. riadenie mš
Meno dodávateľa:RAABE
Adresa dodávateľa: , Bratislava,
IČO partnera:35908718
Cena s DPH:41 €
Dátum vystavenia fakt.:
Dátum splatnosti fakt.:
Dátum doručenia faktúry:20.06.2019
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
20.06.201941€RAABEza mat. riadenie mš
DF2019/109
Typ dokumentu:Prijatá faktúra
Číslo/názov dokumentu:DF2019/109
Popis dokumentu:za vodné, stočné
Meno dodávateľa:Vsl.vod.spolocnost
Adresa dodávateľa: , Kosice, 04248
IČO partnera:36570460
Cena s DPH:200,11 €
Dátum vystavenia fakt.:
Dátum splatnosti fakt.:
Dátum doručenia faktúry:20.06.2019
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
20.06.2019200,11€Vsl.vod.spolocnostza vodné, stočné
DF2019/110
Typ dokumentu:Prijatá faktúra
Číslo/názov dokumentu:DF2019/110
Popis dokumentu:za prac. odevy sf
Meno dodávateľa:Janete s.r.ol
Adresa dodávateľa: , Rožňava,
IČO partnera:31688497
Cena s DPH:950 €
Dátum vystavenia fakt.:
Dátum splatnosti fakt.:
Dátum doručenia faktúry:20.06.2019
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
20.06.2019950€Janete s.r.olza prac. odevy sf
DF2019/111
Typ dokumentu:Prijatá faktúra
Číslo/názov dokumentu:DF2019/111
Popis dokumentu:za svet škôlkára
Meno dodávateľa:RAABE
Adresa dodávateľa: , Bratislava,
IČO partnera:35908718
Cena s DPH:31,16 €
Dátum vystavenia fakt.:
Dátum splatnosti fakt.:
Dátum doručenia faktúry:28.06.2019
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
28.06.201931,16€RAABEza svet škôlkára
DF2019/112
Typ dokumentu:Prijatá faktúra
Číslo/názov dokumentu:DF2019/112
Popis dokumentu:za elektrinu
Meno dodávateľa:MAGNA energia a.s
Adresa dodávateľa: , Piešťany, 921 01
IČO partnera:35743565
Cena s DPH:62,93 €
Dátum vystavenia fakt.:
Dátum splatnosti fakt.:
Dátum doručenia faktúry:03.07.2019
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
03.07.201962,93€MAGNA energia a.sza elektrinu
DF2019/113
Typ dokumentu:Prijatá faktúra
Číslo/názov dokumentu:DF2019/113
Popis dokumentu:za elektrinu
Meno dodávateľa:MAGNA energia a.s
Adresa dodávateľa: , Piešťany, 921 01
IČO partnera:35743565
Cena s DPH:99,92 €
Dátum vystavenia fakt.:
Dátum splatnosti fakt.:
Dátum doručenia faktúry:03.07.2019
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
03.07.201999,92€MAGNA energia a.sza elektrinu
DF2019/114
Typ dokumentu:Prijatá faktúra
Číslo/názov dokumentu:DF2019/114
Popis dokumentu:za poistenie
Meno dodávateľa:PKF-Prvá Komunálna Finančná s.r.o
Adresa dodávateľa:Samova 11, Nitra, 949 01
IČO partnera:52329763
Cena s DPH:137,64 €
Dátum vystavenia fakt.:
Dátum splatnosti fakt.:
Dátum doručenia faktúry:10.07.2019
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
10.07.2019137,64€PKF-Prvá Komunálna Finančná s.r.oza poistenie
DF2019/115
Typ dokumentu:Prijatá faktúra
Číslo/názov dokumentu:DF2019/115
Popis dokumentu:za tel. hovory
Meno dodávateľa:T/COM/Slovak Telekom
Adresa dodávateľa: , Bratislava, 82513
IČO partnera:35763469
Cena s DPH:41,16 €
Dátum vystavenia fakt.:
Dátum splatnosti fakt.:
Dátum doručenia faktúry:12.07.2019
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
12.07.201941,16€T/COM/Slovak Telekomza tel. hovory
DF2019/116
Typ dokumentu:Prijatá faktúra
Číslo/názov dokumentu:DF2019/116
Popis dokumentu:za elektrinu
Meno dodávateľa:MAGNA energia a.s
Adresa dodávateľa: , Piešťany, 921 01
IČO partnera:35743565
Cena s DPH:45,99 €
Dátum vystavenia fakt.:
Dátum splatnosti fakt.:
Dátum doručenia faktúry:12.07.2019
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
12.07.201945,99€MAGNA energia a.sza elektrinu
DF2019/117
Typ dokumentu:Prijatá faktúra
Číslo/názov dokumentu:DF2019/117
Popis dokumentu:za tel. hovory
Meno dodávateľa:ORANGE SLOVENSKO
Adresa dodávateľa: , Bratislava, 82109
IČO partnera:35697270
Cena s DPH:10,98 €
Dátum vystavenia fakt.:
Dátum splatnosti fakt.:
Dátum doručenia faktúry:12.07.2019
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
12.07.201910,98€ORANGE SLOVENSKOza tel. hovory
DF2019/118
Typ dokumentu:Prijatá faktúra
Číslo/názov dokumentu:DF2019/118
Popis dokumentu:za stravu - doplatok
Meno dodávateľa:ZŠ -školska jedalen
Adresa dodávateľa: , Krh.Podhradie, 04941
IČO partnera:35543710
Cena s DPH:58,8 €
Dátum vystavenia fakt.:
Dátum splatnosti fakt.:
Dátum doručenia faktúry:01.07.2019
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
01.07.201958,8€ZŠ -školska jedalenza stravu - doplatok
DF2019/119
Typ dokumentu:Prijatá faktúra
Číslo/názov dokumentu:DF2019/119
Popis dokumentu:za ochranu objektov
Meno dodávateľa:Krajske riad.Pol. zboru/ochrana objektov
Adresa dodávateľa: , Kosice, 04001
IČO partnera:735868
Cena s DPH:16,12 €
Dátum vystavenia fakt.:
Dátum splatnosti fakt.:
Dátum doručenia faktúry:01.07.2019
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
01.07.201916,12€Krajske riad.Pol. zboru/ochrana objektovza ochranu objektov
DF2019/120
Typ dokumentu:Prijatá faktúra
Číslo/názov dokumentu:DF2019/120
Popis dokumentu:za ochranu objektov
Meno dodávateľa:Krajske riad.Pol. zboru/ochrana objektov
Adresa dodávateľa: , Kosice, 04001
IČO partnera:735868
Cena s DPH:8,29 €
Dátum vystavenia fakt.:
Dátum splatnosti fakt.:
Dátum doručenia faktúry:01.07.2019
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
01.07.20198,29€Krajske riad.Pol. zboru/ochrana objektovza ochranu objektov
DF2019/121
Typ dokumentu:Prijatá faktúra
Číslo/názov dokumentu:DF2019/121
Popis dokumentu:za výkon zodp. osoby
Meno dodávateľa:osobny udaj s.r.o
Adresa dodávateľa: , Košice, 040 01
IČO partnera:50528041
Cena s DPH:24 €
Dátum vystavenia fakt.:
Dátum splatnosti fakt.:
Dátum doručenia faktúry:01.07.2019
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
01.07.201924€osobny udaj s.r.oza výkon zodp. osoby
DF2019/122
Typ dokumentu:Prijatá faktúra
Číslo/názov dokumentu:DF2019/122
Popis dokumentu:za lit. zábavná slovenčina
Meno dodávateľa:OZ - po slovensky hravo
Adresa dodávateľa:2068/14, Dunajská Streda, 929 01
IČO partnera:42294363
Cena s DPH:35,8 €
Dátum vystavenia fakt.:
Dátum splatnosti fakt.:
Dátum doručenia faktúry:28.06.2019
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
28.06.201935,8€OZ - po slovensky hravoza lit. zábavná slovenčina
DF2019/123
Typ dokumentu:Prijatá faktúra
Číslo/názov dokumentu:DF2019/123
Popis dokumentu:za stravovanie
Meno dodávateľa:ZŠ -školska jedalen
Adresa dodávateľa: , Krh.Podhradie, 04941
IČO partnera:35543710
Cena s DPH:341,04 €
Dátum vystavenia fakt.:
Dátum splatnosti fakt.:
Dátum doručenia faktúry:01.07.2019
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
01.07.2019341,04€ZŠ -školska jedalenza stravovanie
DF2019/124
Typ dokumentu:Prijatá faktúra
Číslo/názov dokumentu:DF2019/124
Popis dokumentu:za sl. obed
Meno dodávateľa:Mária Katonová,centrum
Adresa dodávateľa: , Krh.Podhradie,
IČO partnera:33009741
Cena s DPH:217,87 €
Dátum vystavenia fakt.:
Dátum splatnosti fakt.:
Dátum doručenia faktúry:03.07.2019
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
03.07.2019217,87€Mária Katonová,centrumza sl. obed
DF2019/125
Typ dokumentu:Prijatá faktúra
Číslo/názov dokumentu:DF2019/125
Popis dokumentu:za plyn
Meno dodávateľa:innogy Slovensko
Adresa dodávateľa: , Košice,
IČO partnera:44291809
Cena s DPH:1659,6 €
Dátum vystavenia fakt.:
Dátum splatnosti fakt.:
Dátum doručenia faktúry:03.07.2019
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
03.07.20191659,6€innogy Slovenskoza plyn
DF2019/126
Typ dokumentu:Prijatá faktúra
Číslo/názov dokumentu:DF2019/126
Popis dokumentu:e škola - za poskytnutie licencie
Meno dodávateľa:ŠEVT a.s.
Adresa dodávateľa: , Banska Bystrica, 97472
IČO partnera:31331131
Cena s DPH:31 €
Dátum vystavenia fakt.:
Dátum splatnosti fakt.:
Dátum doručenia faktúry:04.07.2019
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
04.07.201931€ŠEVT a.s.e škola - za poskytnutie licencie
DF2019/127
Typ dokumentu:Prijatá faktúra
Číslo/názov dokumentu:DF2019/127
Popis dokumentu:za BOZP
Meno dodávateľa:GEKOS J.Rochfalusi
Adresa dodávateľa: , Roznava, 04801
IČO partnera:10755462
Cena s DPH:49,79 €
Dátum vystavenia fakt.:
Dátum splatnosti fakt.:
Dátum doručenia faktúry:03.07.2019
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
03.07.201949,79€GEKOS J.Rochfalusiza BOZP
DF2019/128
Typ dokumentu:Prijatá faktúra
Číslo/názov dokumentu:DF2019/128
Popis dokumentu:za e-tlačivá
Meno dodávateľa:ŠEVT a.s.
Adresa dodávateľa: , Banska Bystrica, 97472
IČO partnera:31331131
Cena s DPH:105,66 €
Dátum vystavenia fakt.:
Dátum splatnosti fakt.:
Dátum doručenia faktúry:04.07.2019
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
04.07.2019105,66€ŠEVT a.s.za e-tlačivá
DF2019/129
Typ dokumentu:Prijatá faktúra
Číslo/názov dokumentu:DF2019/129
Popis dokumentu:za ochranu objektov
Meno dodávateľa:Krajske riad.Pol. zboru/ochrana objektov
Adresa dodávateľa: , Kosice, 04001
IČO partnera:735868
Cena s DPH:16,12 €
Dátum vystavenia fakt.:
Dátum splatnosti fakt.:
Dátum doručenia faktúry:01.08.2019
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
01.08.201916,12€Krajske riad.Pol. zboru/ochrana objektovza ochranu objektov
DF2019/130
Typ dokumentu:Prijatá faktúra
Číslo/názov dokumentu:DF2019/130
Popis dokumentu:za ochranu objektov
Meno dodávateľa:Krajske riad.Pol. zboru/ochrana objektov
Adresa dodávateľa: , Kosice, 04001
IČO partnera:735868
Cena s DPH:8,29 €
Dátum vystavenia fakt.:
Dátum splatnosti fakt.:
Dátum doručenia faktúry:01.08.2019
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
01.08.20198,29€Krajske riad.Pol. zboru/ochrana objektovza ochranu objektov
DF2019/131
Typ dokumentu:Prijatá faktúra
Číslo/názov dokumentu:DF2019/131
Popis dokumentu:za výkon zodp. osoby
Meno dodávateľa:osobny udaj s.r.o
Adresa dodávateľa: , Košice, 040 01
IČO partnera:50528041
Cena s DPH:24 €
Dátum vystavenia fakt.:
Dátum splatnosti fakt.:
Dátum doručenia faktúry:01.08.2019
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
01.08.201924€osobny udaj s.r.oza výkon zodp. osoby
DF2019/132
Typ dokumentu:Prijatá faktúra
Číslo/názov dokumentu:DF2019/132
Popis dokumentu:za vodné, stočné
Meno dodávateľa:Vsl.vod.spolocnost
Adresa dodávateľa: , Kosice, 04248
IČO partnera:36570460
Cena s DPH:301,09 €
Dátum vystavenia fakt.:
Dátum splatnosti fakt.:
Dátum doručenia faktúry:02.08.2019
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
02.08.2019301,09€Vsl.vod.spolocnostza vodné, stočné
DF2019/133
Typ dokumentu:Prijatá faktúra
Číslo/názov dokumentu:DF2019/133
Popis dokumentu:za plyn
Meno dodávateľa:innogy Slovensko
Adresa dodávateľa: , Košice,
IČO partnera:44291809
Cena s DPH:1659,6 €
Dátum vystavenia fakt.:
Dátum splatnosti fakt.:
Dátum doručenia faktúry:05.08.2019
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
05.08.20191659,6€innogy Slovenskoza plyn
DF2019/134
Typ dokumentu:Prijatá faktúra
Číslo/názov dokumentu:DF2019/134
Popis dokumentu:za elektrinu
Meno dodávateľa:MAGNA energia a.s
Adresa dodávateľa: , Piešťany, 921 01
IČO partnera:35743565
Cena s DPH:99,92 €
Dátum vystavenia fakt.:
Dátum splatnosti fakt.:
Dátum doručenia faktúry:09.08.2019
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
09.08.201999,92€MAGNA energia a.sza elektrinu
DF2019/135
Typ dokumentu:Prijatá faktúra
Číslo/názov dokumentu:DF2019/135
Popis dokumentu:za elektrinu
Meno dodávateľa:MAGNA energia a.s
Adresa dodávateľa: , Piešťany, 921 01
IČO partnera:35743565
Cena s DPH:62,93 €
Dátum vystavenia fakt.:
Dátum splatnosti fakt.:
Dátum doručenia faktúry:09.08.2019
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
09.08.201962,93€MAGNA energia a.sza elektrinu
DF2019/136
Typ dokumentu:Prijatá faktúra
Číslo/názov dokumentu:DF2019/136
Popis dokumentu:za tel. hovory
Meno dodávateľa:ORANGE SLOVENSKO
Adresa dodávateľa: , Bratislava, 82109
IČO partnera:35697270
Cena s DPH:10 €
Dátum vystavenia fakt.:
Dátum splatnosti fakt.:
Dátum doručenia faktúry:15.08.2019
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
15.08.201910€ORANGE SLOVENSKOza tel. hovory
DF2019/137
Typ dokumentu:Prijatá faktúra
Číslo/názov dokumentu:DF2019/137
Popis dokumentu:za BOZP
Meno dodávateľa:GEKOS J.Rochfalusi
Adresa dodávateľa: , Roznava, 04801
IČO partnera:10755462
Cena s DPH:49,79 €
Dátum vystavenia fakt.:
Dátum splatnosti fakt.:
Dátum doručenia faktúry:12.08.2019
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
12.08.201949,79€GEKOS J.Rochfalusiza BOZP
DF2019/138
Typ dokumentu:Prijatá faktúra
Číslo/názov dokumentu:DF2019/138
Popis dokumentu:za tel. hovory
Meno dodávateľa:T/COM/Slovak Telekom
Adresa dodávateľa: , Bratislava, 82513
IČO partnera:35763469
Cena s DPH:41,16 €
Dátum vystavenia fakt.:
Dátum splatnosti fakt.:
Dátum doručenia faktúry:21.08.2019
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
21.08.201941,16€T/COM/Slovak Telekomza tel. hovory
DF2019/139
Typ dokumentu:Prijatá faktúra
Číslo/názov dokumentu:DF2019/139
Popis dokumentu:za internet
Meno dodávateľa:SZarinet KRHP
Adresa dodávateľa: , bRATISLAVA,
IČO partnera:46599509
Cena s DPH:75 €
Dátum vystavenia fakt.:
Dátum splatnosti fakt.:
Dátum doručenia faktúry:21.08.2019
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
21.08.201975€SZarinet KRHPza internet
DF2019/140
Typ dokumentu:Prijatá faktúra
Číslo/názov dokumentu:DF2019/140
Popis dokumentu:za svet škôlkára
Meno dodávateľa:RAABE
Adresa dodávateľa: , Bratislava,
IČO partnera:35908718
Cena s DPH:37,5 €
Dátum vystavenia fakt.:
Dátum splatnosti fakt.:
Dátum doručenia faktúry:21.08.2019
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
21.08.201937,5€RAABEza svet škôlkára
DF2019/141
Typ dokumentu:Prijatá faktúra
Číslo/názov dokumentu:DF2019/141
Popis dokumentu:za tlačivá
Meno dodávateľa:ŠEVT a.s.
Adresa dodávateľa: , Banska Bystrica, 97472
IČO partnera:31331131
Cena s DPH:129,12 €
Dátum vystavenia fakt.:
Dátum splatnosti fakt.:
Dátum doručenia faktúry:21.08.2019
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
21.08.2019129,12€ŠEVT a.s.za tlačivá
DF2019/142
Typ dokumentu:Prijatá faktúra
Číslo/názov dokumentu:DF2019/142
Popis dokumentu:za urbis služby
Meno dodávateľa:MADE spol.s r.o.
Adresa dodávateľa: , Banska Bystrica,
IČO partnera:36041688
Cena s DPH:180 €
Dátum vystavenia fakt.:
Dátum splatnosti fakt.:
Dátum doručenia faktúry:03.09.2019
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
03.09.2019180€MADE spol.s r.o.za urbis služby
DF2019/143
Typ dokumentu:Prijatá faktúra
Číslo/názov dokumentu:DF2019/143
Popis dokumentu:ooú - jednorázový poplatok
Meno dodávateľa:osobny udaj s.r.o
Adresa dodávateľa: , Košice, 040 01
IČO partnera:50528041
Cena s DPH:144 €
Dátum vystavenia fakt.:
Dátum splatnosti fakt.:
Dátum doručenia faktúry:03.09.2019
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
03.09.2019144€osobny udaj s.r.oooú - jednorázový poplatok
DF2019/144
Typ dokumentu:Prijatá faktúra
Číslo/názov dokumentu:DF2019/144
Popis dokumentu:za zvýh. balík 2019
Meno dodávateľa:NOMIland s.r.o
Adresa dodávateľa: , Košice,
IČO partnera:36174319
Cena s DPH:6,5 €
Dátum vystavenia fakt.:
Dátum splatnosti fakt.:
Dátum doručenia faktúry:23.08.2019
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
23.08.20196,5€NOMIland s.r.oza zvýh. balík 2019
DF2019/145
Typ dokumentu:Prijatá faktúra
Číslo/názov dokumentu:DF2019/145
Popis dokumentu:za výkon zodp. osoby
Meno dodávateľa:osobny udaj s.r.o
Adresa dodávateľa: , Košice, 040 01
IČO partnera:50528041
Cena s DPH:24 €
Dátum vystavenia fakt.:
Dátum splatnosti fakt.:
Dátum doručenia faktúry:02.09.2019
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
02.09.201924€osobny udaj s.r.oza výkon zodp. osoby
DF2019/146
Typ dokumentu:Prijatá faktúra
Číslo/názov dokumentu:DF2019/146
Popis dokumentu:za ochranu objektov
Meno dodávateľa:Krajske riad.Pol. zboru/ochrana objektov
Adresa dodávateľa: , Kosice, 04001
IČO partnera:735868
Cena s DPH:16,12 €
Dátum vystavenia fakt.:
Dátum splatnosti fakt.:
Dátum doručenia faktúry:02.09.2019
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
02.09.201916,12€Krajske riad.Pol. zboru/ochrana objektovza ochranu objektov
DF2019/147
Typ dokumentu:Prijatá faktúra
Číslo/názov dokumentu:DF2019/147
Popis dokumentu:za ochranu objektov
Meno dodávateľa:Krajske riad.Pol. zboru/ochrana objektov
Adresa dodávateľa: , Kosice, 04001
IČO partnera:735868
Cena s DPH:8,29 €
Dátum vystavenia fakt.:
Dátum splatnosti fakt.:
Dátum doručenia faktúry:02.09.2019
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
02.09.20198,29€Krajske riad.Pol. zboru/ochrana objektovza ochranu objektov
DF2019/148
Typ dokumentu:Prijatá faktúra
Číslo/názov dokumentu:DF2019/148
Popis dokumentu:za učebnice
Meno dodávateľa:Distribučná agentura AD REM
Adresa dodávateľa: , B ratislava,
IČO partnera:11782889
Cena s DPH:220 €
Dátum vystavenia fakt.:
Dátum splatnosti fakt.:
Dátum doručenia faktúry:03.09.2019
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
03.09.2019220€Distribučná agentura AD REMza učebnice
DF2019/149
Typ dokumentu:Prijatá faktúra
Číslo/názov dokumentu:DF2019/149
Popis dokumentu:za predš. výchovu
Meno dodávateľa:ARES s.r.o
Adresa dodávateľa: , Bratislava,
IČO partnera:31363822
Cena s DPH:10,8 €
Dátum vystavenia fakt.:
Dátum splatnosti fakt.:
Dátum doručenia faktúry:05.09.2019
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
05.09.201910,8€ARES s.r.oza predš. výchovu
DF2019/150
Typ dokumentu:Prijatá faktúra
Číslo/názov dokumentu:DF2019/150
Popis dokumentu:za elektrinu
Meno dodávateľa:MAGNA energia a.s
Adresa dodávateľa: , Piešťany, 921 01
IČO partnera:35743565
Cena s DPH:99,92 €
Dátum vystavenia fakt.:
Dátum splatnosti fakt.:
Dátum doručenia faktúry:05.09.2019
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
05.09.201999,92€MAGNA energia a.sza elektrinu
DF2019/151
Typ dokumentu:Prijatá faktúra
Číslo/názov dokumentu:DF2019/151
Popis dokumentu:za elektrinu
Meno dodávateľa:MAGNA energia a.s
Adresa dodávateľa: , Piešťany, 921 01
IČO partnera:35743565
Cena s DPH:62,93 €
Dátum vystavenia fakt.:
Dátum splatnosti fakt.:
Dátum doručenia faktúry:05.09.2019
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
05.09.201962,93€MAGNA energia a.sza elektrinu
DF2019/152
Typ dokumentu:Prijatá faktúra
Číslo/názov dokumentu:DF2019/152
Popis dokumentu:za plyn
Meno dodávateľa:innogy Slovensko
Adresa dodávateľa: , Košice,
IČO partnera:44291809
Cena s DPH:1659,6 €
Dátum vystavenia fakt.:
Dátum splatnosti fakt.:
Dátum doručenia faktúry:09.09.2019
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
09.09.20191659,6€innogy Slovenskoza plyn
DF2019/153
Typ dokumentu:Prijatá faktúra
Číslo/názov dokumentu:DF2019/153
Popis dokumentu:za BOZP
Meno dodávateľa:GEKOS J.Rochfalusi
Adresa dodávateľa: , Roznava, 04801
IČO partnera:10755462
Cena s DPH:49,79 €
Dátum vystavenia fakt.:
Dátum splatnosti fakt.:
Dátum doručenia faktúry:09.09.2019
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
09.09.201949,79€GEKOS J.Rochfalusiza BOZP
DF2019/154
Typ dokumentu:Prijatá faktúra
Číslo/názov dokumentu:DF2019/154
Popis dokumentu:za predprim. vzdelávanie
Meno dodávateľa:JurisDAT - Medlen Redakcia Škola-MEL
Adresa dodávateľa: , Bratislava, 82108
IČO partnera:11821973
Cena s DPH:19,8 €
Dátum vystavenia fakt.:
Dátum splatnosti fakt.:
Dátum doručenia faktúry:08.09.2019
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
08.09.201919,8€JurisDAT - Medlen Redakcia Škola-MELza predprim. vzdelávanie
DF2019/155
Typ dokumentu:Prijatá faktúra
Číslo/názov dokumentu:DF2019/155
Popis dokumentu:za tel. hovory
Meno dodávateľa:T/COM/Slovak Telekom
Adresa dodávateľa: , Bratislava, 82513
IČO partnera:35763469
Cena s DPH:41,16 €
Dátum vystavenia fakt.:
Dátum splatnosti fakt.:
Dátum doručenia faktúry:16.09.2019
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
16.09.201941,16€T/COM/Slovak Telekomza tel. hovory
DF2019/156
Typ dokumentu:Prijatá faktúra
Číslo/názov dokumentu:DF2019/156
Popis dokumentu:za poistenie
Meno dodávateľa:PKF-Prvá Komunálna Finančná s.r.o
Adresa dodávateľa:Samova 11, Nitra, 949 01
IČO partnera:52329763
Cena s DPH:137,64 €
Dátum vystavenia fakt.:
Dátum splatnosti fakt.:
Dátum doručenia faktúry:16.09.2019
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
16.09.2019137,64€PKF-Prvá Komunálna Finančná s.r.oza poistenie
DF2019/157
Typ dokumentu:Prijatá faktúra
Číslo/názov dokumentu:DF2019/157
Popis dokumentu:za podporu winpam
Meno dodávateľa:IVES Org.pre informatiku verejnej správy
Adresa dodávateľa: , Košice, 04118
IČO partnera:162957
Cena s DPH:71,7 €
Dátum vystavenia fakt.:
Dátum splatnosti fakt.:
Dátum doručenia faktúry:16.09.2019
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
16.09.201971,7€IVES Org.pre informatiku verejnej správyza podporu winpam
DF2019/158
Typ dokumentu:Prijatá faktúra
Číslo/názov dokumentu:DF2019/158
Popis dokumentu:za tel.hovory
Meno dodávateľa:ORANGE SLOVENSKO
Adresa dodávateľa: , Bratislava, 82109
IČO partnera:35697270
Cena s DPH:10,07 €
Dátum vystavenia fakt.:
Dátum splatnosti fakt.:
Dátum doručenia faktúry:17.09.2019
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
17.09.201910,07€ORANGE SLOVENSKOza tel.hovory
DF2019/159
Typ dokumentu:Prijatá faktúra
Číslo/názov dokumentu:DF2019/159
Popis dokumentu:za vodné, stočné
Meno dodávateľa:Vsl.vod.spolocnost
Adresa dodávateľa: , Kosice, 04248
IČO partnera:36570460
Cena s DPH:185,05 €
Dátum vystavenia fakt.:
Dátum splatnosti fakt.:
Dátum doručenia faktúry:18.09.2019
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
18.09.2019185,05€Vsl.vod.spolocnostza vodné, stočné
DF2019/160
Typ dokumentu:Prijatá faktúra
Číslo/názov dokumentu:DF2019/160
Popis dokumentu:za učebnice 2.ročník
Meno dodávateľa:SPN Mladé letá s.r.o
Adresa dodávateľa: , Bratislava,
IČO partnera:31333176
Cena s DPH:55 €
Dátum vystavenia fakt.:
Dátum splatnosti fakt.:
Dátum doručenia faktúry:19.09.2019
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
19.09.201955€SPN Mladé letá s.r.oza učebnice 2.ročník
DF2019/161
Typ dokumentu:Prijatá faktúra
Číslo/názov dokumentu:DF2019/161
Popis dokumentu:za kalibrácie DUP
Meno dodávateľa:Kovats s.r.o
Adresa dodávateľa: , Buzica, 044 73
IČO partnera:31671063
Cena s DPH:137,29 €
Dátum vystavenia fakt.:
Dátum splatnosti fakt.:
Dátum doručenia faktúry:19.09.2019
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
19.09.2019137,29€Kovats s.r.oza kalibrácie DUP
DF2019/162
Typ dokumentu:Prijatá faktúra
Číslo/názov dokumentu:DF2019/162
Popis dokumentu:za ochranu objektov
Meno dodávateľa:Krajske riad.Pol. zboru/ochrana objektov
Adresa dodávateľa: , Kosice, 04001
IČO partnera:735868
Cena s DPH:16,12 €
Dátum vystavenia fakt.:
Dátum splatnosti fakt.:
Dátum doručenia faktúry:01.10.2019
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
01.10.201916,12€Krajske riad.Pol. zboru/ochrana objektovza ochranu objektov
DF2019/163
Typ dokumentu:Prijatá faktúra
Číslo/názov dokumentu:DF2019/163
Popis dokumentu:za ochranu objektov
Meno dodávateľa:Krajske riad.Pol. zboru/ochrana objektov
Adresa dodávateľa: , Kosice, 04001
IČO partnera:735868
Cena s DPH:8,29 €
Dátum vystavenia fakt.:
Dátum splatnosti fakt.:
Dátum doručenia faktúry:01.10.2019
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
01.10.20198,29€Krajske riad.Pol. zboru/ochrana objektovza ochranu objektov
DF2019/164
Typ dokumentu:Prijatá faktúra
Číslo/názov dokumentu:DF2019/164
Popis dokumentu:za výkon zodp. osoby 10/2019
Meno dodávateľa:osobny udaj s.r.o
Adresa dodávateľa: , Košice, 040 01
IČO partnera:50528041
Cena s DPH:24 €
Dátum vystavenia fakt.:
Dátum splatnosti fakt.:
Dátum doručenia faktúry:01.10.2019
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
01.10.201924€osobny udaj s.r.oza výkon zodp. osoby 10/2019
DF2019/165
Typ dokumentu:Prijatá faktúra
Číslo/názov dokumentu:DF2019/165
Popis dokumentu:za riad. mš 09/2019
Meno dodávateľa:RAABE
Adresa dodávateľa: , Bratislava,
IČO partnera:35908718
Cena s DPH:41,3 €
Dátum vystavenia fakt.:
Dátum splatnosti fakt.:
Dátum doručenia faktúry:01.10.2019
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
01.10.201941,3€RAABEza riad. mš 09/2019
DF2019/166
Typ dokumentu:Prijatá faktúra
Číslo/názov dokumentu:DF2019/166
Popis dokumentu:za svet škôlkára č.13
Meno dodávateľa:RAABE
Adresa dodávateľa: , Bratislava,
IČO partnera:35908718
Cena s DPH:37,5 €
Dátum vystavenia fakt.:
Dátum splatnosti fakt.:
Dátum doručenia faktúry:03.10.2019
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
03.10.201937,5€RAABEza svet škôlkára č.13
DF2019/167
Typ dokumentu:Prijatá faktúra
Číslo/názov dokumentu:DF2019/167
Popis dokumentu:za revíziu EZS
Meno dodávateľa:FITTICH RATES spl.s r.o.
Adresa dodávateľa: , Roznava, 04801
IČO partnera:31692656
Cena s DPH:393,6 €
Dátum vystavenia fakt.:
Dátum splatnosti fakt.:
Dátum doručenia faktúry:04.10.2019
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
04.10.2019393,6€FITTICH RATES spl.s r.o.za revíziu EZS
DF2019/168
Typ dokumentu:Prijatá faktúra
Číslo/názov dokumentu:DF2019/168
Popis dokumentu:za elektrinu
Meno dodávateľa:MAGNA energia a.s
Adresa dodávateľa: , Piešťany, 921 01
IČO partnera:35743565
Cena s DPH:62,93 €
Dátum vystavenia fakt.:
Dátum splatnosti fakt.:
Dátum doručenia faktúry:08.10.2019
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
08.10.201962,93€MAGNA energia a.sza elektrinu
DF2019/169
Typ dokumentu:Prijatá faktúra
Číslo/názov dokumentu:DF2019/169
Popis dokumentu:za elektrinu
Meno dodávateľa:MAGNA energia a.s
Adresa dodávateľa: , Piešťany, 921 01
IČO partnera:35743565
Cena s DPH:99,92 €
Dátum vystavenia fakt.:
Dátum splatnosti fakt.:
Dátum doručenia faktúry:08.10.2019
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
08.10.201999,92€MAGNA energia a.sza elektrinu
DF2019/170
Typ dokumentu:Prijatá faktúra
Číslo/názov dokumentu:DF2019/170
Popis dokumentu:za plyn
Meno dodávateľa:innogy Slovensko
Adresa dodávateľa: , Košice,
IČO partnera:44291809
Cena s DPH:1659,6 €
Dátum vystavenia fakt.:
Dátum splatnosti fakt.:
Dátum doručenia faktúry:08.10.2019
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
08.10.20191659,6€innogy Slovenskoza plyn
DF2019/171
Typ dokumentu:Prijatá faktúra
Číslo/názov dokumentu:DF2019/171
Popis dokumentu:za tel. hovory
Meno dodávateľa:T/COM/Slovak Telekom
Adresa dodávateľa: , Bratislava, 82513
IČO partnera:35763469
Cena s DPH:41,16 €
Dátum vystavenia fakt.:
Dátum splatnosti fakt.:
Dátum doručenia faktúry:08.10.2019
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
08.10.201941,16€T/COM/Slovak Telekomza tel. hovory
DF2019/172
Typ dokumentu:Prijatá faktúra
Číslo/názov dokumentu:DF2019/172
Popis dokumentu:za BOZP
Meno dodávateľa:GEKOS J.Rochfalusi
Adresa dodávateľa: , Roznava, 04801
IČO partnera:10755462
Cena s DPH:49,79 €
Dátum vystavenia fakt.:
Dátum splatnosti fakt.:
Dátum doručenia faktúry:08.10.2019
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
08.10.201949,79€GEKOS J.Rochfalusiza BOZP
DF2019/173
Typ dokumentu:Prijatá faktúra
Číslo/názov dokumentu:DF2019/173
Popis dokumentu:za tel. hovory
Meno dodávateľa:ORANGE SLOVENSKO
Adresa dodávateľa: , Bratislava, 82109
IČO partnera:35697270
Cena s DPH:15,02 €
Dátum vystavenia fakt.:
Dátum splatnosti fakt.:
Dátum doručenia faktúry:14.10.2019
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
14.10.201915,02€ORANGE SLOVENSKOza tel. hovory
DF2019/174
Typ dokumentu:Prijatá faktúra
Číslo/názov dokumentu:DF2019/174
Popis dokumentu:za elektrinu
Meno dodávateľa:MAGNA energia a.s
Adresa dodávateľa: , Piešťany, 921 01
IČO partnera:35743565
Cena s DPH:55,62 €
Dátum vystavenia fakt.:
Dátum splatnosti fakt.:
Dátum doručenia faktúry:11.10.2019
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
11.10.201955,62€MAGNA energia a.sza elektrinu
DF2019/175
Typ dokumentu:Prijatá faktúra
Číslo/názov dokumentu:DF2019/175
Popis dokumentu:za servisnú prehl. plynových kotlov
Meno dodávateľa:Cseh Július
Adresa dodávateľa: , Silická Jablonica, 049 43
IČO partnera:33009457
Cena s DPH:150 €
Dátum vystavenia fakt.:
Dátum splatnosti fakt.:
Dátum doručenia faktúry:29.10.2019
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
29.10.2019150€Cseh Júliusza servisnú prehl. plynových kotlov
DF2019/176
Typ dokumentu:Prijatá faktúra
Číslo/názov dokumentu:DF2019/176
Popis dokumentu:za materiál premium
Meno dodávateľa:PUBLICOM
Adresa dodávateľa: , Prievidza,
IČO partnera:36337897
Cena s DPH:399 €
Dátum vystavenia fakt.:
Dátum splatnosti fakt.:
Dátum doručenia faktúry:29.10.2019
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
29.10.2019399€PUBLICOMza materiál premium
DF2019/177
Typ dokumentu:Prijatá faktúra
Číslo/názov dokumentu:DF2019/177
Popis dokumentu:za výkon zodp. osoby 11/2019
Meno dodávateľa:osobny udaj s.r.o
Adresa dodávateľa: , Košice, 040 01
IČO partnera:50528041
Cena s DPH:24 €
Dátum vystavenia fakt.:
Dátum splatnosti fakt.:
Dátum doručenia faktúry:04.11.2019
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
04.11.201924€osobny udaj s.r.oza výkon zodp. osoby 11/2019
DF2019/178
Typ dokumentu:Prijatá faktúra
Číslo/názov dokumentu:DF2019/178
Popis dokumentu:za sign. zariadenie
Meno dodávateľa:Krajske riad.Pol. zboru/ochrana objektov
Adresa dodávateľa: , Kosice, 04001
IČO partnera:735868
Cena s DPH:16,12 €
Dátum vystavenia fakt.:
Dátum splatnosti fakt.:
Dátum doručenia faktúry:04.11.2019
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
04.11.201916,12€Krajske riad.Pol. zboru/ochrana objektovza sign. zariadenie
DF2019/179
Typ dokumentu:Prijatá faktúra
Číslo/názov dokumentu:DF2019/179
Popis dokumentu:za sign. zariadenie
Meno dodávateľa:Krajske riad.Pol. zboru/ochrana objektov
Adresa dodávateľa: , Kosice, 04001
IČO partnera:735868
Cena s DPH:8,29 €
Dátum vystavenia fakt.:
Dátum splatnosti fakt.:
Dátum doručenia faktúry:04.11.2019
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
04.11.20198,29€Krajske riad.Pol. zboru/ochrana objektovza sign. zariadenie
DF2019/180
Typ dokumentu:Prijatá faktúra
Číslo/názov dokumentu:DF2019/180
Popis dokumentu:za stravu - doplatok
Meno dodávateľa:ZŠ -školska jedalen
Adresa dodávateľa: , Krh.Podhradie, 04941
IČO partnera:35543710
Cena s DPH:82,8 €
Dátum vystavenia fakt.:
Dátum splatnosti fakt.:
Dátum doručenia faktúry:05.11.2019
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
05.11.201982,8€ZŠ -školska jedalenza stravu - doplatok
DF2019/181
Typ dokumentu:Prijatá faktúra
Číslo/názov dokumentu:DF2019/181
Popis dokumentu:za stravu - doplatok
Meno dodávateľa:ZŠ -školska jedalen
Adresa dodávateľa: , Krh.Podhradie, 04941
IČO partnera:35543710
Cena s DPH:94,5 €
Dátum vystavenia fakt.:
Dátum splatnosti fakt.:
Dátum doručenia faktúry:05.11.2019
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
05.11.201994,5€ZŠ -školska jedalenza stravu - doplatok
DF2019/182
Typ dokumentu:Prijatá faktúra
Číslo/názov dokumentu:DF2019/182
Popis dokumentu:za BOZP
Meno dodávateľa:GEKOS J.Rochfalusi
Adresa dodávateľa: , Roznava, 04801
IČO partnera:10755462
Cena s DPH:49,79 €
Dátum vystavenia fakt.:
Dátum splatnosti fakt.:
Dátum doručenia faktúry:04.11.2019
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
04.11.201949,79€GEKOS J.Rochfalusiza BOZP
DF2019/183
Typ dokumentu:Prijatá faktúra
Číslo/názov dokumentu:DF2019/183
Popis dokumentu:za kominárske práce
Meno dodávateľa:DUCK Mare-Kominarstvo
Adresa dodávateľa: , Rožňava,
IČO partnera:35128780
Cena s DPH:88,2 €
Dátum vystavenia fakt.:
Dátum splatnosti fakt.:
Dátum doručenia faktúry:05.11.2019
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
05.11.201988,2€DUCK Mare-Kominarstvoza kominárske práce
DF2019/184
Typ dokumentu:Prijatá faktúra
Číslo/názov dokumentu:DF2019/184
Popis dokumentu:za stravovanie
Meno dodávateľa:ZŠ -školska jedalen
Adresa dodávateľa: , Krh.Podhradie, 04941
IČO partnera:35543710
Cena s DPH:342,24 €
Dátum vystavenia fakt.:
Dátum splatnosti fakt.:
Dátum doručenia faktúry:05.11.2019
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
05.11.2019342,24€ZŠ -školska jedalenza stravovanie
DF2019/185
Typ dokumentu:Prijatá faktúra
Číslo/názov dokumentu:DF2019/185
Popis dokumentu:za stravovanie
Meno dodávateľa:ZŠ -školska jedalen
Adresa dodávateľa: , Krh.Podhradie, 04941
IČO partnera:35543710
Cena s DPH:390,6 €
Dátum vystavenia fakt.:
Dátum splatnosti fakt.:
Dátum doručenia faktúry:05.11.2019
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
05.11.2019390,6€ZŠ -školska jedalenza stravovanie
DF2019/186
Typ dokumentu:Prijatá faktúra
Číslo/názov dokumentu:DF2019/186
Popis dokumentu:za plyn
Meno dodávateľa:innogy Slovensko
Adresa dodávateľa: , Košice,
IČO partnera:44291809
Cena s DPH:1659,6 €
Dátum vystavenia fakt.:
Dátum splatnosti fakt.:
Dátum doručenia faktúry:11.11.2019
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
11.11.20191659,6€innogy Slovenskoza plyn
DF2019/187
Typ dokumentu:Prijatá faktúra
Číslo/názov dokumentu:DF2019/187
Popis dokumentu:za tel. hovory
Meno dodávateľa:T/COM/Slovak Telekom
Adresa dodávateľa: , Bratislava, 82513
IČO partnera:35763469
Cena s DPH:41,16 €
Dátum vystavenia fakt.:
Dátum splatnosti fakt.:
Dátum doručenia faktúry:11.11.2019
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
11.11.201941,16€T/COM/Slovak Telekomza tel. hovory
DF2019/188
Typ dokumentu:Prijatá faktúra
Číslo/názov dokumentu:DF2019/188
Popis dokumentu:za služby - virtuálna knižnica
Meno dodávateľa:KOMENSKY s.r.o
Adresa dodávateľa: , Košice,
IČO partnera:43908977
Cena s DPH:79,63 €
Dátum vystavenia fakt.:
Dátum splatnosti fakt.:
Dátum doručenia faktúry:07.11.2019
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
07.11.201979,63€KOMENSKY s.r.oza služby - virtuálna knižnica
DF2019/189
Typ dokumentu:Prijatá faktúra
Číslo/názov dokumentu:DF2019/189
Popis dokumentu:za elektrinu
Meno dodávateľa:MAGNA energia a.s
Adresa dodávateľa: , Piešťany, 921 01
IČO partnera:35743565
Cena s DPH:99,92 €
Dátum vystavenia fakt.:
Dátum splatnosti fakt.:
Dátum doručenia faktúry:07.11.2019
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
07.11.201999,92€MAGNA energia a.sza elektrinu
DF2019/190
Typ dokumentu:Prijatá faktúra
Číslo/názov dokumentu:DF2019/190
Popis dokumentu:za elektrinu
Meno dodávateľa:MAGNA energia a.s
Adresa dodávateľa: , Piešťany, 921 01
IČO partnera:35743565
Cena s DPH:62,93 €
Dátum vystavenia fakt.:
Dátum splatnosti fakt.:
Dátum doručenia faktúry:07.11.2019
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
07.11.201962,93€MAGNA energia a.sza elektrinu
DF2019/191
Typ dokumentu:Prijatá faktúra
Číslo/názov dokumentu:DF2019/191
Popis dokumentu:za internet
Meno dodávateľa:SZarinet KRHP
Adresa dodávateľa: , bRATISLAVA,
IČO partnera:46599509
Cena s DPH:75 €
Dátum vystavenia fakt.:
Dátum splatnosti fakt.:
Dátum doručenia faktúry:19.11.2019
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
19.11.201975€SZarinet KRHPza internet
DF2019/192
Typ dokumentu:Prijatá faktúra
Číslo/názov dokumentu:DF2019/192
Popis dokumentu:za tel. hovory
Meno dodávateľa:ORANGE SLOVENSKO
Adresa dodávateľa: , Bratislava, 82109
IČO partnera:35697270
Cena s DPH:10,53 €
Dátum vystavenia fakt.:
Dátum splatnosti fakt.:
Dátum doručenia faktúry:19.11.2019
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
19.11.201910,53€ORANGE SLOVENSKOza tel. hovory
DF2019/193
Typ dokumentu:Prijatá faktúra
Číslo/názov dokumentu:DF2019/193
Popis dokumentu:za elektrinu
Meno dodávateľa:MAGNA energia a.s
Adresa dodávateľa: , Piešťany, 921 01
IČO partnera:35743565
Cena s DPH:89,42 €
Dátum vystavenia fakt.:
Dátum splatnosti fakt.:
Dátum doručenia faktúry:19.11.2019
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
19.11.201989,42€MAGNA energia a.sza elektrinu
DF2019/194
Typ dokumentu:Prijatá faktúra
Číslo/názov dokumentu:DF2019/194
Popis dokumentu:za ochranu objektov
Meno dodávateľa:Krajske riad.Pol. zboru/ochrana objektov
Adresa dodávateľa: , Kosice, 04001
IČO partnera:735868
Cena s DPH:8,29 €
Dátum vystavenia fakt.:
Dátum splatnosti fakt.:
Dátum doručenia faktúry:02.12.2019
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
02.12.20198,29€Krajske riad.Pol. zboru/ochrana objektovza ochranu objektov
DF2019/195
Typ dokumentu:Prijatá faktúra
Číslo/názov dokumentu:DF2019/195
Popis dokumentu:za ochranu objektov
Meno dodávateľa:Krajske riad.Pol. zboru/ochrana objektov
Adresa dodávateľa: , Kosice, 04001
IČO partnera:735868
Cena s DPH:16,12 €
Dátum vystavenia fakt.:
Dátum splatnosti fakt.:
Dátum doručenia faktúry:02.12.2019
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
02.12.201916,12€Krajske riad.Pol. zboru/ochrana objektovza ochranu objektov
DF2019/196
Typ dokumentu:Prijatá faktúra
Číslo/názov dokumentu:DF2019/196
Popis dokumentu:za výkon zodp. osoby 12/2019
Meno dodávateľa:osobny udaj s.r.o
Adresa dodávateľa: , Košice, 040 01
IČO partnera:50528041
Cena s DPH:24 €
Dátum vystavenia fakt.:
Dátum splatnosti fakt.:
Dátum doručenia faktúry:02.12.2019
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
02.12.201924€osobny udaj s.r.oza výkon zodp. osoby 12/2019
DF2019/197
Typ dokumentu:Prijatá faktúra
Číslo/názov dokumentu:DF2019/197
Popis dokumentu:za stravovanie - doplatok
Meno dodávateľa:ZŠ -školska jedalen
Adresa dodávateľa: , Krh.Podhradie, 04941
IČO partnera:35543710
Cena s DPH:86,4 €
Dátum vystavenia fakt.:
Dátum splatnosti fakt.:
Dátum doručenia faktúry:05.12.2019
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
05.12.201986,4€ZŠ -školska jedalenza stravovanie - doplatok
DF2019/198
Typ dokumentu:Prijatá faktúra
Číslo/názov dokumentu:DF2019/198
Popis dokumentu:za plyn
Meno dodávateľa:innogy Slovensko
Adresa dodávateľa: , Košice,
IČO partnera:44291809
Cena s DPH:1659,6 €
Dátum vystavenia fakt.:
Dátum splatnosti fakt.:
Dátum doručenia faktúry:09.12.2019
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
09.12.20191659,6€innogy Slovenskoza plyn
DF2019/199
Typ dokumentu:Prijatá faktúra
Číslo/názov dokumentu:DF2019/199
Popis dokumentu:za stravovanie
Meno dodávateľa:ZŠ -školska jedalen
Adresa dodávateľa: , Krh.Podhradie, 04941
IČO partnera:35543710
Cena s DPH:357,12 €
Dátum vystavenia fakt.:
Dátum splatnosti fakt.:
Dátum doručenia faktúry:05.12.2019
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
05.12.2019357,12€ZŠ -školska jedalenza stravovanie
DF2019/200
Typ dokumentu:Prijatá faktúra
Číslo/názov dokumentu:DF2019/200
Popis dokumentu:za elektrinu
Meno dodávateľa:MAGNA energia a.s
Adresa dodávateľa: , Piešťany, 921 01
IČO partnera:35743565
Cena s DPH:62,93 €
Dátum vystavenia fakt.:
Dátum splatnosti fakt.:
Dátum doručenia faktúry:05.12.2019
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
05.12.201962,93€MAGNA energia a.sza elektrinu
DF2019/201
Typ dokumentu:Prijatá faktúra
Číslo/názov dokumentu:DF2019/201
Popis dokumentu:za elektrinu
Meno dodávateľa:MAGNA energia a.s
Adresa dodávateľa: , Piešťany, 921 01
IČO partnera:35743565
Cena s DPH:99,92 €
Dátum vystavenia fakt.:
Dátum splatnosti fakt.:
Dátum doručenia faktúry:05.12.2019
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
05.12.201999,92€MAGNA energia a.sza elektrinu
DF2019/202
Typ dokumentu:Prijatá faktúra
Číslo/názov dokumentu:DF2019/202
Popis dokumentu:za BOZP
Meno dodávateľa:GEKOS J.Rochfalusi
Adresa dodávateľa: , Roznava, 04801
IČO partnera:10755462
Cena s DPH:49,79 €
Dátum vystavenia fakt.:
Dátum splatnosti fakt.:
Dátum doručenia faktúry:05.12.2019
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
05.12.201949,79€GEKOS J.Rochfalusiza BOZP
DF2019/203
Typ dokumentu:Prijatá faktúra
Číslo/názov dokumentu:DF2019/203
Popis dokumentu:za svet školkára
Meno dodávateľa:RAABE
Adresa dodávateľa: , Bratislava,
IČO partnera:35908718
Cena s DPH:37,5 €
Dátum vystavenia fakt.:
Dátum splatnosti fakt.:
Dátum doručenia faktúry:05.12.2019
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
05.12.201937,5€RAABEza svet školkára
DF2019/204
Typ dokumentu:Prijatá faktúra
Číslo/názov dokumentu:DF2019/204
Popis dokumentu:za elektrinu
Meno dodávateľa:MAGNA energia a.s
Adresa dodávateľa: , Piešťany, 921 01
IČO partnera:35743565
Cena s DPH:107,49 €
Dátum vystavenia fakt.:
Dátum splatnosti fakt.:
Dátum doručenia faktúry:16.12.2019
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
16.12.2019107,49€MAGNA energia a.sza elektrinu
DF2019/205
Typ dokumentu:Prijatá faktúra
Číslo/názov dokumentu:DF2019/205
Popis dokumentu:za tel. hovory
Meno dodávateľa:T/COM/Slovak Telekom
Adresa dodávateľa: , Bratislava, 82513
IČO partnera:35763469
Cena s DPH:41,16 €
Dátum vystavenia fakt.:
Dátum splatnosti fakt.:
Dátum doručenia faktúry:16.12.2019
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
16.12.201941,16€T/COM/Slovak Telekomza tel. hovory
DF2019/206
Typ dokumentu:Prijatá faktúra
Číslo/názov dokumentu:DF2019/206
Popis dokumentu:za materiál
Meno dodávateľa:LAAX Velkoobchod s papierom
Adresa dodávateľa: , Rsoznava,
IČO partnera:10746811
Cena s DPH:3572,76 €
Dátum vystavenia fakt.:
Dátum splatnosti fakt.:
Dátum doručenia faktúry:18.12.2019
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
18.12.20193572,76€LAAX Velkoobchod s papieromza materiál
DF2019/207
Typ dokumentu:Prijatá faktúra
Číslo/názov dokumentu:DF2019/207
Popis dokumentu:za materiál zš
Meno dodávateľa:MB TECH BB
Adresa dodávateľa: , Banská Bystrica, 974 01
IČO partnera:36622524
Cena s DPH:2265 €
Dátum vystavenia fakt.:
Dátum splatnosti fakt.:
Dátum doručenia faktúry:19.12.2019
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
19.12.20192265€MB TECH BBza materiál zš
DF2019/208
Typ dokumentu:Prijatá faktúra
Číslo/názov dokumentu:DF2019/208
Popis dokumentu:za poistenie zš
Meno dodávateľa:PKF-Prvá Komunálna Finančná s.r.o
Adresa dodávateľa:Samova 11, Nitra, 949 01
IČO partnera:52329763
Cena s DPH:137,64 €
Dátum vystavenia fakt.:
Dátum splatnosti fakt.:
Dátum doručenia faktúry:19.12.2019
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
19.12.2019137,64€PKF-Prvá Komunálna Finančná s.r.oza poistenie zš
DF2019/209
Typ dokumentu:Prijatá faktúra
Číslo/názov dokumentu:DF2019/209
Popis dokumentu:za led žiarovky
Meno dodávateľa:N- Terr s.r.o
Adresa dodávateľa: , Snina, 069 01
IČO partnera:46808876
Cena s DPH:72,4 €
Dátum vystavenia fakt.:
Dátum splatnosti fakt.:
Dátum doručenia faktúry:19.12.2019
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
19.12.201972,4€N- Terr s.r.oza led žiarovky
DF2019/210
Typ dokumentu:Prijatá faktúra
Číslo/názov dokumentu:DF2019/210
Popis dokumentu:za pomôcky
Meno dodávateľa:Daffer s-r-o
Adresa dodávateľa: , Prievidza,
IČO partnera:36320439
Cena s DPH:406 €
Dátum vystavenia fakt.:
Dátum splatnosti fakt.:
Dátum doručenia faktúry:20.12.2019
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
20.12.2019406€Daffer s-r-oza pomôcky
DF2019/211
Typ dokumentu:Prijatá faktúra
Číslo/názov dokumentu:DF2019/211
Popis dokumentu:za materiál
Meno dodávateľa:Daffer s-r-o
Adresa dodávateľa: , Prievidza,
IČO partnera:36320439
Cena s DPH:1422,2 €
Dátum vystavenia fakt.:
Dátum splatnosti fakt.:
Dátum doručenia faktúry:23.12.2019
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
23.12.20191422,2€Daffer s-r-oza materiál
DF2019/212
Typ dokumentu:Prijatá faktúra
Číslo/názov dokumentu:DF2019/212
Popis dokumentu:za materiál
Meno dodávateľa:Školex, spol. s.r.o
Adresa dodávateľa: , Bratislava – mestská časť Vrak, 822 02
IČO partnera:31396763
Cena s DPH:623,87 €
Dátum vystavenia fakt.:
Dátum splatnosti fakt.:
Dátum doručenia faktúry:20.12.2019
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
20.12.2019623,87€Školex, spol. s.r.oza materiál
DF2019/213
Typ dokumentu:Prijatá faktúra
Číslo/názov dokumentu:DF2019/213
Popis dokumentu:za materiál
Meno dodávateľa:Alza .sk s.ro
Adresa dodávateľa: , Bratislava, 810 00
IČO partnera:36562939
Cena s DPH:2879,45 €
Dátum vystavenia fakt.:
Dátum splatnosti fakt.:
Dátum doručenia faktúry:23.12.2019
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
23.12.20192879,45€Alza .sk s.roza materiál
DF2019/214
Typ dokumentu:Prijatá faktúra
Číslo/názov dokumentu:DF2019/214
Popis dokumentu:za svet škôlkára
Meno dodávateľa:RAABE
Adresa dodávateľa: , Bratislava,
IČO partnera:35908718
Cena s DPH:37,5 €
Dátum vystavenia fakt.:
Dátum splatnosti fakt.:
Dátum doručenia faktúry:16.12.2019
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
16.12.201937,5€RAABEza svet škôlkára
DF2019/215
Typ dokumentu:Prijatá faktúra
Číslo/názov dokumentu:DF2019/215
Popis dokumentu:za materiál mš
Meno dodávateľa:Garant spol. s.r.o
Adresa dodávateľa: , Rožňava, 048 01
IČO partnera:36592293
Cena s DPH:798,5 €
Dátum vystavenia fakt.:
Dátum splatnosti fakt.:
Dátum doručenia faktúry:20.12.2019
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
20.12.2019798,5€Garant spol. s.r.oza materiál mš
DF2019/216
Typ dokumentu:Prijatá faktúra
Číslo/názov dokumentu:DF2019/216
Popis dokumentu:za hyg. potreby
Meno dodávateľa:Lekáreň Dr. Max 704 s.r.o
Adresa dodávateľa: , Rožňava, 048 01
IČO partnera:46910115
Cena s DPH:1287,95 €
Dátum vystavenia fakt.:
Dátum splatnosti fakt.:
Dátum doručenia faktúry:23.12.2019
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
23.12.20191287,95€Lekáreň Dr. Max 704 s.r.oza hyg. potreby
DF2019/217
Typ dokumentu:Prijatá faktúra
Číslo/názov dokumentu:DF2019/217
Popis dokumentu:za tel. hovory
Meno dodávateľa:ORANGE SLOVENSKO
Adresa dodávateľa: , Bratislava, 82109
IČO partnera:35697270
Cena s DPH:10,67 €
Dátum vystavenia fakt.:
Dátum splatnosti fakt.:
Dátum doručenia faktúry:17.12.2019
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
17.12.201910,67€ORANGE SLOVENSKOza tel. hovory
DF2019/218
Typ dokumentu:Prijatá faktúra
Číslo/názov dokumentu:DF2019/218
Popis dokumentu:za sl. obedy
Meno dodávateľa:Mária Katonová,centrum
Adresa dodávateľa: , Krh.Podhradie,
IČO partnera:33009741
Cena s DPH:270 €
Dátum vystavenia fakt.:
Dátum splatnosti fakt.:
Dátum doručenia faktúry:23.12.2019
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
23.12.2019270€Mária Katonová,centrumza sl. obedy

Copyright © 2023 Základná škola s materskou školou - Alapiskola és Óvoda  Rights Reserved.