Základná škola s materskou školou - Alapiskola és Óvoda


Prijaté faktúryDátumCena s DPH [EUR]DodávateľPopis
DF2017/1
Typ dokumentu:Prijatá faktúra
Číslo/názov dokumentu:DF2017/1
Popis dokumentu:za zemný plyn
Meno dodávateľa:innogy Slovensko
Adresa dodávateľa: , Košice,
IČO partnera:44291809
Cena s DPH:1299 €
Dátum vystavenia fakt.:
Dátum splatnosti fakt.:
Dátum doručenia faktúry:13.01.2017
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
13.01.20171299€innogy Slovenskoza zemný plyn
DF2017/2
Typ dokumentu:Prijatá faktúra
Číslo/názov dokumentu:DF2017/2
Popis dokumentu:za bielu mikrovlnku
Meno dodávateľa:NAY a.s.
Adresa dodávateľa: , Bratislava,
IČO partnera:35739487
Cena s DPH:49,9 €
Dátum vystavenia fakt.:
Dátum splatnosti fakt.:
Dátum doručenia faktúry:13.01.2017
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
13.01.201749,9€NAY a.s.za bielu mikrovlnku
DF2017/3
Typ dokumentu:Prijatá faktúra
Číslo/názov dokumentu:DF2017/3
Popis dokumentu:za ochranu objektov
Meno dodávateľa:Krajske riad.Pol. zboru/ochrana objektov
Adresa dodávateľa: , Kosice, 04001
IČO partnera:735868
Cena s DPH:16,12 €
Dátum vystavenia fakt.:
Dátum splatnosti fakt.:
Dátum doručenia faktúry:10.01.2017
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
10.01.201716,12€Krajske riad.Pol. zboru/ochrana objektovza ochranu objektov
DF2017/4
Typ dokumentu:Prijatá faktúra
Číslo/názov dokumentu:DF2017/4
Popis dokumentu:za ochranu objektov
Meno dodávateľa:Krajske riad.Pol. zboru/ochrana objektov
Adresa dodávateľa: , Kosice, 04001
IČO partnera:735868
Cena s DPH:8,29 €
Dátum vystavenia fakt.:
Dátum splatnosti fakt.:
Dátum doručenia faktúry:10.01.2017
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
10.01.20178,29€Krajske riad.Pol. zboru/ochrana objektovza ochranu objektov
DF2017/5
Typ dokumentu:Prijatá faktúra
Číslo/názov dokumentu:DF2017/5
Popis dokumentu:za audit 2016
Meno dodávateľa:GemerAudit
Adresa dodávateľa: , Rožňava,
IČO partnera:31681301
Cena s DPH:360 €
Dátum vystavenia fakt.:
Dátum splatnosti fakt.:
Dátum doručenia faktúry:24.01.2017
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
24.01.2017360€GemerAuditza audit 2016
DF2017/6
Typ dokumentu:Prijatá faktúra
Číslo/názov dokumentu:DF2017/6
Popis dokumentu:za náradie
Meno dodávateľa:EVMOS L. Szappanos
Adresa dodávateľa: , Rožňava, 048 01
IČO partnera:17128340
Cena s DPH:379,03 €
Dátum vystavenia fakt.:
Dátum splatnosti fakt.:
Dátum doručenia faktúry:24.01.2017
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
24.01.2017379,03€EVMOS L. Szappanosza náradie
DF2017/7
Typ dokumentu:Prijatá faktúra
Číslo/názov dokumentu:DF2017/7
Popis dokumentu:za časopisy-predšk. výchova
Meno dodávateľa:ARES s.r.o
Adresa dodávateľa: , Bratislava,
IČO partnera:31363822
Cena s DPH:21,6 €
Dátum vystavenia fakt.:
Dátum splatnosti fakt.:
Dátum doručenia faktúry:18.01.2017
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
18.01.201721,6€ARES s.r.oza časopisy-predšk. výchova
DF2017/8
Typ dokumentu:Prijatá faktúra
Číslo/názov dokumentu:DF2017/8
Popis dokumentu:za tel.hovory
Meno dodávateľa:T/COM/Slovak Telekom
Adresa dodávateľa: , Bratislava, 82513
IČO partnera:35763469
Cena s DPH:29,64 €
Dátum vystavenia fakt.:
Dátum splatnosti fakt.:
Dátum doručenia faktúry:09.01.2017
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
09.01.201729,64€T/COM/Slovak Telekomza tel.hovory
DF2017/9
Typ dokumentu:Prijatá faktúra
Číslo/názov dokumentu:DF2017/9
Popis dokumentu:za tel.hovory ZS
Meno dodávateľa:ORANGE SLOVENSKO
Adresa dodávateľa: , Bratislava, 82109
IČO partnera:35697270
Cena s DPH:19,92 €
Dátum vystavenia fakt.:
Dátum splatnosti fakt.:
Dátum doručenia faktúry:18.01.2017
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
18.01.201719,92€ORANGE SLOVENSKOza tel.hovory ZS
DF2017/10
Typ dokumentu:Prijatá faktúra
Číslo/názov dokumentu:DF2017/10
Popis dokumentu:za BOZaPO
Meno dodávateľa:GEKOS J.Rochfalusi
Adresa dodávateľa: , Roznava, 04801
IČO partnera:10755462
Cena s DPH:49,79 €
Dátum vystavenia fakt.:
Dátum splatnosti fakt.:
Dátum doručenia faktúry:04.01.2017
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
04.01.201749,79€GEKOS J.Rochfalusiza BOZaPO
DF2017/11
Typ dokumentu:Prijatá faktúra
Číslo/názov dokumentu:DF2017/11
Popis dokumentu:poistné
Meno dodávateľa:Prvá komunálna finančná a.s
Adresa dodávateľa: , Nitra, 949 01
IČO partnera:36557129
Cena s DPH:22,56 €
Dátum vystavenia fakt.:
Dátum splatnosti fakt.:
Dátum doručenia faktúry:26.01.2017
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
26.01.201722,56€Prvá komunálna finančná a.spoistné
DF2017/12
Typ dokumentu:Prijatá faktúra
Číslo/názov dokumentu:DF2017/12
Popis dokumentu:za časopis škola 2017
Meno dodávateľa:JurisDAT - Medlen Redakcia Škola-MEL
Adresa dodávateľa: , Bratislava, 82108
IČO partnera:11821973
Cena s DPH:25 €
Dátum vystavenia fakt.:
Dátum splatnosti fakt.:
Dátum doručenia faktúry:27.01.2017
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
27.01.201725€JurisDAT - Medlen Redakcia Škola-MELza časopis škola 2017
DF2017/13
Typ dokumentu:Prijatá faktúra
Číslo/názov dokumentu:DF2017/13
Popis dokumentu:tabuľa ker. magnetická
Meno dodávateľa:MB TECH BB
Adresa dodávateľa: , Banská Bystrica, 974 01
IČO partnera:36622524
Cena s DPH:61,1 €
Dátum vystavenia fakt.:
Dátum splatnosti fakt.:
Dátum doručenia faktúry:27.01.2017
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
27.01.201761,1€MB TECH BBtabuľa ker. magnetická
DF2017/14
Typ dokumentu:Prijatá faktúra
Číslo/názov dokumentu:DF2017/14
Popis dokumentu:za didakt.pomôcka
Meno dodávateľa:Kotulič Peter
Adresa dodávateľa: , Koprivnice,
IČO partnera:66925797
Cena s DPH:80 €
Dátum vystavenia fakt.:
Dátum splatnosti fakt.:
Dátum doručenia faktúry:27.01.2017
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
27.01.201780€Kotulič Peterza didakt.pomôcka
DF2017/15
Typ dokumentu:Prijatá faktúra
Číslo/názov dokumentu:DF2017/15
Popis dokumentu:vodné, stočné
Meno dodávateľa:Vsl.vod.spolocnost
Adresa dodávateľa: , Kosice, 04248
IČO partnera:36570460
Cena s DPH:134,51 €
Dátum vystavenia fakt.:
Dátum splatnosti fakt.:
Dátum doručenia faktúry:03.02.2017
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
03.02.2017134,51€Vsl.vod.spolocnostvodné, stočné
DF2017/16
Typ dokumentu:Prijatá faktúra
Číslo/názov dokumentu:DF2017/16
Popis dokumentu:za BOZaPO
Meno dodávateľa:GEKOS J.Rochfalusi
Adresa dodávateľa: , Roznava, 04801
IČO partnera:10755462
Cena s DPH:49,79 €
Dátum vystavenia fakt.:
Dátum splatnosti fakt.:
Dátum doručenia faktúry:03.02.2017
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
03.02.201749,79€GEKOS J.Rochfalusiza BOZaPO
DF2017/17
Typ dokumentu:Prijatá faktúra
Číslo/názov dokumentu:DF2017/17
Popis dokumentu:za plyn
Meno dodávateľa:innogy Slovensko
Adresa dodávateľa: , Košice,
IČO partnera:44291809
Cena s DPH:1299 €
Dátum vystavenia fakt.:
Dátum splatnosti fakt.:
Dátum doručenia faktúry:03.02.2017
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
03.02.20171299€innogy Slovenskoza plyn
DF2017/18
Typ dokumentu:Prijatá faktúra
Číslo/názov dokumentu:DF2017/18
Popis dokumentu:za elektrinu
Meno dodávateľa:Vsl.energetika
Adresa dodávateľa: , Kosice, 04291
IČO partnera:44483767
Cena s DPH:1088 €
Dátum vystavenia fakt.:
Dátum splatnosti fakt.:
Dátum doručenia faktúry:03.02.2017
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
03.02.20171088€Vsl.energetikaza elektrinu
DF2017/19
Typ dokumentu:Prijatá faktúra
Číslo/názov dokumentu:DF2017/19
Popis dokumentu:za tel.hovory
Meno dodávateľa:ORANGE SLOVENSKO
Adresa dodávateľa: , Bratislava, 82109
IČO partnera:35697270
Cena s DPH:13,65 €
Dátum vystavenia fakt.:
Dátum splatnosti fakt.:
Dátum doručenia faktúry:13.02.2017
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
13.02.201713,65€ORANGE SLOVENSKOza tel.hovory
DF2017/20
Typ dokumentu:Prijatá faktúra
Číslo/názov dokumentu:DF2017/20
Popis dokumentu:revízia plyn.zariadení
Meno dodávateľa:PRESSURE GAS,M.Sčipak
Adresa dodávateľa: , Rožňava,
IČO partnera:10745181
Cena s DPH:857 €
Dátum vystavenia fakt.:
Dátum splatnosti fakt.:
Dátum doručenia faktúry:10.02.2017
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
10.02.2017857€PRESSURE GAS,M.Sčipakrevízia plyn.zariadení
DF2017/21
Typ dokumentu:Prijatá faktúra
Číslo/názov dokumentu:DF2017/21
Popis dokumentu:za sign.zariadenie
Meno dodávateľa:Krajske riad.Pol. zboru/ochrana objektov
Adresa dodávateľa: , Kosice, 04001
IČO partnera:735868
Cena s DPH:16,12 €
Dátum vystavenia fakt.:
Dátum splatnosti fakt.:
Dátum doručenia faktúry:09.02.2017
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
09.02.201716,12€Krajske riad.Pol. zboru/ochrana objektovza sign.zariadenie
DF2017/22
Typ dokumentu:Prijatá faktúra
Číslo/názov dokumentu:DF2017/22
Popis dokumentu:za sign.zariadenie
Meno dodávateľa:Krajske riad.Pol. zboru/ochrana objektov
Adresa dodávateľa: , Kosice, 04001
IČO partnera:735868
Cena s DPH:8,29 €
Dátum vystavenia fakt.:
Dátum splatnosti fakt.:
Dátum doručenia faktúry:09.02.2017
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
09.02.20178,29€Krajske riad.Pol. zboru/ochrana objektovza sign.zariadenie
DF2017/23
Typ dokumentu:Prijatá faktúra
Číslo/názov dokumentu:DF2017/23
Popis dokumentu:za internet
Meno dodávateľa:SZarinet KRHP
Adresa dodávateľa: , bRATISLAVA,
IČO partnera:46599509
Cena s DPH:75 €
Dátum vystavenia fakt.:
Dátum splatnosti fakt.:
Dátum doručenia faktúry:09.02.2017
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
09.02.201775€SZarinet KRHPza internet
DF2017/24
Typ dokumentu:Prijatá faktúra
Číslo/názov dokumentu:DF2017/24
Popis dokumentu:za tel.hovory
Meno dodávateľa:T/COM/Slovak Telekom
Adresa dodávateľa: , Bratislava, 82513
IČO partnera:35763469
Cena s DPH:41,8 €
Dátum vystavenia fakt.:
Dátum splatnosti fakt.:
Dátum doručenia faktúry:09.02.2017
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
09.02.201741,8€T/COM/Slovak Telekomza tel.hovory
DF2017/25
Typ dokumentu:Prijatá faktúra
Číslo/názov dokumentu:DF2017/25
Popis dokumentu:revízia hasiac.prístrojov
Meno dodávateľa:Štefan Šmelko
Adresa dodávateľa: , Dobšiná, 04925
IČO partnera:30284597
Cena s DPH:244,44 €
Dátum vystavenia fakt.:
Dátum splatnosti fakt.:
Dátum doručenia faktúry:09.02.2017
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
09.02.2017244,44€Štefan Šmelkorevízia hasiac.prístrojov
DF2017/26
Typ dokumentu:Prijatá faktúra
Číslo/názov dokumentu:DF2017/26
Popis dokumentu:za obedy
Meno dodávateľa:ZŠ -školska jedalen
Adresa dodávateľa: , Krh.Podhradie, 04941
IČO partnera:35543710
Cena s DPH:227,36 €
Dátum vystavenia fakt.:
Dátum splatnosti fakt.:
Dátum doručenia faktúry:07.02.2017
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
07.02.2017227,36€ZŠ -školska jedalenza obedy
DF2017/27
Typ dokumentu:Prijatá faktúra
Číslo/názov dokumentu:DF2017/27
Popis dokumentu:za obedy sf
Meno dodávateľa:ZŠ -školska jedalen
Adresa dodávateľa: , Krh.Podhradie, 04941
IČO partnera:35543710
Cena s DPH:39,2 €
Dátum vystavenia fakt.:
Dátum splatnosti fakt.:
Dátum doručenia faktúry:07.02.2017
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
07.02.201739,2€ZŠ -školska jedalenza obedy sf
DF2017/28
Typ dokumentu:Prijatá faktúra
Číslo/názov dokumentu:DF2017/28
Popis dokumentu:za BOZaPO
Meno dodávateľa:GEKOS J.Rochfalusi
Adresa dodávateľa: , Roznava, 04801
IČO partnera:10755462
Cena s DPH:49,79 €
Dátum vystavenia fakt.:
Dátum splatnosti fakt.:
Dátum doručenia faktúry:03.03.2017
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
03.03.201749,79€GEKOS J.Rochfalusiza BOZaPO
DF2017/29
Typ dokumentu:Prijatá faktúra
Číslo/názov dokumentu:DF2017/29
Popis dokumentu:za sign.zariadenie
Meno dodávateľa:Krajske riad.Pol. zboru/ochrana objektov
Adresa dodávateľa: , Kosice, 04001
IČO partnera:735868
Cena s DPH:8,29 €
Dátum vystavenia fakt.:
Dátum splatnosti fakt.:
Dátum doručenia faktúry:08.03.2017
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
08.03.20178,29€Krajske riad.Pol. zboru/ochrana objektovza sign.zariadenie
DF2017/30
Typ dokumentu:Prijatá faktúra
Číslo/názov dokumentu:DF2017/30
Popis dokumentu:za sign.zariadenie
Meno dodávateľa:Krajske riad.Pol. zboru/ochrana objektov
Adresa dodávateľa: , Kosice, 04001
IČO partnera:735868
Cena s DPH:16,12 €
Dátum vystavenia fakt.:
Dátum splatnosti fakt.:
Dátum doručenia faktúry:08.03.2017
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
08.03.201716,12€Krajske riad.Pol. zboru/ochrana objektovza sign.zariadenie
DF2017/31
Typ dokumentu:Prijatá faktúra
Číslo/názov dokumentu:DF2017/31
Popis dokumentu:za tel.hovory
Meno dodávateľa:ORANGE SLOVENSKO
Adresa dodávateľa: , Bratislava, 82109
IČO partnera:35697270
Cena s DPH:11,28 €
Dátum vystavenia fakt.:
Dátum splatnosti fakt.:
Dátum doručenia faktúry:13.03.2017
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
13.03.201711,28€ORANGE SLOVENSKOza tel.hovory
DF2017/32
Typ dokumentu:Prijatá faktúra
Číslo/názov dokumentu:DF2017/32
Popis dokumentu:za tel.hovory
Meno dodávateľa:T/COM/Slovak Telekom
Adresa dodávateľa: , Bratislava, 82513
IČO partnera:35763469
Cena s DPH:41,41 €
Dátum vystavenia fakt.:
Dátum splatnosti fakt.:
Dátum doručenia faktúry:14.03.2017
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
14.03.201741,41€T/COM/Slovak Telekomza tel.hovory
DF2017/33
Typ dokumentu:Prijatá faktúra
Číslo/názov dokumentu:DF2017/33
Popis dokumentu:za obedy
Meno dodávateľa:ZŠ -školska jedalen
Adresa dodávateľa: , Krh.Podhradie, 04941
IČO partnera:35543710
Cena s DPH:279,56 €
Dátum vystavenia fakt.:
Dátum splatnosti fakt.:
Dátum doručenia faktúry:17.03.2017
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
17.03.2017279,56€ZŠ -školska jedalenza obedy
DF2017/34
Typ dokumentu:Prijatá faktúra
Číslo/názov dokumentu:DF2017/34
Popis dokumentu:montáž, revízie el.inšt.
Meno dodávateľa:Šafár Robert
Adresa dodávateľa: , Rožňava, 048 01
IČO partnera:46188584
Cena s DPH:1450 €
Dátum vystavenia fakt.:
Dátum splatnosti fakt.:
Dátum doručenia faktúry:17.03.2017
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
17.03.20171450€Šafár Robertmontáž, revízie el.inšt.
DF2017/35
Typ dokumentu:Prijatá faktúra
Číslo/názov dokumentu:DF2017/35
Popis dokumentu:poistné
Meno dodávateľa:Prvá komunálna finančná a.s
Adresa dodávateľa: , Nitra, 949 01
IČO partnera:36557129
Cena s DPH:137,64 €
Dátum vystavenia fakt.:
Dátum splatnosti fakt.:
Dátum doručenia faktúry:15.03.2017
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
15.03.2017137,64€Prvá komunálna finančná a.spoistné
DF2017/36
Typ dokumentu:Prijatá faktúra
Číslo/názov dokumentu:DF2017/36
Popis dokumentu:za vodné a stočné
Meno dodávateľa:Vsl.vod.spolocnost
Adresa dodávateľa: , Kosice, 04248
IČO partnera:36570460
Cena s DPH:216,94 €
Dátum vystavenia fakt.:
Dátum splatnosti fakt.:
Dátum doručenia faktúry:13.03.2017
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
13.03.2017216,94€Vsl.vod.spolocnostza vodné a stočné
DF2017/37
Typ dokumentu:Prijatá faktúra
Číslo/názov dokumentu:DF2017/37
Popis dokumentu:za revízie el.inšt.
Meno dodávateľa:Safár Lubomir
Adresa dodávateľa: , Rožňava,
IČO partnera:40415660
Cena s DPH:348,5 €
Dátum vystavenia fakt.:
Dátum splatnosti fakt.:
Dátum doručenia faktúry:17.03.2017
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
17.03.2017348,5€Safár Lubomirza revízie el.inšt.
DF2017/38
Typ dokumentu:Prijatá faktúra
Číslo/názov dokumentu:DF2017/38
Popis dokumentu:ozvučenie zs
Meno dodávateľa:Jantulík Peter
Adresa dodávateľa: , Čadca, 022 01
IČO partnera:34595686
Cena s DPH:460,9 €
Dátum vystavenia fakt.:
Dátum splatnosti fakt.:
Dátum doručenia faktúry:21.03.2017
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
21.03.2017460,9€Jantulík Peterozvučenie zs
DF2017/39
Typ dokumentu:Prijatá faktúra
Číslo/názov dokumentu:DF2017/39
Popis dokumentu:za tepovač
Meno dodávateľa:ENEFTECH s.r.o
Adresa dodávateľa: , Ráztočno, 972 31
IČO partnera:36320625
Cena s DPH:442 €
Dátum vystavenia fakt.:
Dátum splatnosti fakt.:
Dátum doručenia faktúry:22.03.2017
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
22.03.2017442€ENEFTECH s.r.oza tepovač
DF2017/40
Typ dokumentu:Prijatá faktúra
Číslo/názov dokumentu:DF2017/40
Popis dokumentu:za notebook
Meno dodávateľa:Szari Solutions s.r.o
Adresa dodávateľa: , Krh.Podhradie,
IČO partnera:43997619
Cena s DPH:669 €
Dátum vystavenia fakt.:
Dátum splatnosti fakt.:
Dátum doručenia faktúry:27.03.2017
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
27.03.2017669€Szari Solutions s.r.oza notebook
DF2017/41
Typ dokumentu:Prijatá faktúra
Číslo/názov dokumentu:DF2017/41
Popis dokumentu:vysávač Zelmer
Meno dodávateľa:Elektronics Slovakia s.r.o
Adresa dodávateľa: , Kosihovce, 991 25
IČO partnera:50060261
Cena s DPH:67,99 €
Dátum vystavenia fakt.:
Dátum splatnosti fakt.:
Dátum doručenia faktúry:28.03.2017
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
28.03.201767,99€Elektronics Slovakia s.r.ovysávač Zelmer
DF2017/42
Typ dokumentu:Prijatá faktúra
Číslo/názov dokumentu:DF2017/42
Popis dokumentu:za čistiace potreby
Meno dodávateľa:BEFORA
Adresa dodávateľa: , Rožňava,
IČO partnera:31667104
Cena s DPH:997,28 €
Dátum vystavenia fakt.:
Dátum splatnosti fakt.:
Dátum doručenia faktúry:30.03.2017
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
30.03.2017997,28€BEFORAza čistiace potreby
DF2017/43
Typ dokumentu:Prijatá faktúra
Číslo/názov dokumentu:DF2017/43
Popis dokumentu:za plyn
Meno dodávateľa:innogy Slovensko
Adresa dodávateľa: , Košice,
IČO partnera:44291809
Cena s DPH:1319,8 €
Dátum vystavenia fakt.:
Dátum splatnosti fakt.:
Dátum doručenia faktúry:28.03.2017
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
28.03.20171319,8€innogy Slovenskoza plyn
DF2017/44
Typ dokumentu:Prijatá faktúra
Číslo/názov dokumentu:DF2017/44
Popis dokumentu:za obedy sf
Meno dodávateľa:ZŠ -školska jedalen
Adresa dodávateľa: , Krh.Podhradie, 04941
IČO partnera:35543710
Cena s DPH:48,2 €
Dátum vystavenia fakt.:
Dátum splatnosti fakt.:
Dátum doručenia faktúry:17.03.2017
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
17.03.201748,2€ZŠ -školska jedalenza obedy sf
DF2017/45
Typ dokumentu:Prijatá faktúra
Číslo/názov dokumentu:DF2017/45
Popis dokumentu:za slávnostné obedy
Meno dodávateľa:Mária Katonová,centrum
Adresa dodávateľa: , Krh.Podhradie,
IČO partnera:33009741
Cena s DPH:206,35 €
Dátum vystavenia fakt.:
Dátum splatnosti fakt.:
Dátum doručenia faktúry:10.04.2017
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
10.04.2017206,35€Mária Katonová,centrumza slávnostné obedy
DF2017/46
Typ dokumentu:Prijatá faktúra
Číslo/názov dokumentu:DF2017/46
Popis dokumentu:obedy sf - doplatok
Meno dodávateľa:ZŠ -školska jedalen
Adresa dodávateľa: , Krh.Podhradie, 04941
IČO partnera:35543710
Cena s DPH:48,2 €
Dátum vystavenia fakt.:
Dátum splatnosti fakt.:
Dátum doručenia faktúry:10.04.2017
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
10.04.201748,2€ZŠ -školska jedalenobedy sf - doplatok
DF2017/47
Typ dokumentu:Prijatá faktúra
Číslo/názov dokumentu:DF2017/47
Popis dokumentu:za zemný plyn
Meno dodávateľa:innogy Slovensko
Adresa dodávateľa: , Košice,
IČO partnera:44291809
Cena s DPH:1329 €
Dátum vystavenia fakt.:
Dátum splatnosti fakt.:
Dátum doručenia faktúry:10.04.2017
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
10.04.20171329€innogy Slovenskoza zemný plyn
DF2017/48
Typ dokumentu:Prijatá faktúra
Číslo/názov dokumentu:DF2017/48
Popis dokumentu:ochrana objektov
Meno dodávateľa:Krajske riad.Pol. zboru/ochrana objektov
Adresa dodávateľa: , Kosice, 04001
IČO partnera:735868
Cena s DPH:16,12 €
Dátum vystavenia fakt.:
Dátum splatnosti fakt.:
Dátum doručenia faktúry:07.04.2017
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
07.04.201716,12€Krajske riad.Pol. zboru/ochrana objektovochrana objektov
DF2017/49
Typ dokumentu:Prijatá faktúra
Číslo/názov dokumentu:DF2017/49
Popis dokumentu:ochrana objektov
Meno dodávateľa:Krajske riad.Pol. zboru/ochrana objektov
Adresa dodávateľa: , Kosice, 04001
IČO partnera:735868
Cena s DPH:8,29 €
Dátum vystavenia fakt.:
Dátum splatnosti fakt.:
Dátum doručenia faktúry:07.04.2017
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
07.04.20178,29€Krajske riad.Pol. zboru/ochrana objektovochrana objektov
DF2017/50
Typ dokumentu:Prijatá faktúra
Číslo/názov dokumentu:DF2017/50
Popis dokumentu:za BOZP
Meno dodávateľa:GEKOS J.Rochfalusi
Adresa dodávateľa: , Roznava, 04801
IČO partnera:10755462
Cena s DPH:49,79 €
Dátum vystavenia fakt.:
Dátum splatnosti fakt.:
Dátum doručenia faktúry:06.04.2017
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
06.04.201749,79€GEKOS J.Rochfalusiza BOZP
DF2017/51
Typ dokumentu:Prijatá faktúra
Číslo/názov dokumentu:DF2017/51
Popis dokumentu:za tel.hovory
Meno dodávateľa:T/COM/Slovak Telekom
Adresa dodávateľa: , Bratislava, 82513
IČO partnera:35763469
Cena s DPH:41,16 €
Dátum vystavenia fakt.:
Dátum splatnosti fakt.:
Dátum doručenia faktúry:06.04.2017
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
06.04.201741,16€T/COM/Slovak Telekomza tel.hovory
DF2017/52
Typ dokumentu:Prijatá faktúra
Číslo/názov dokumentu:DF2017/52
Popis dokumentu:za vodné, stočné
Meno dodávateľa:Vsl.vod.spolocnost
Adresa dodávateľa: , Kosice, 04248
IČO partnera:36570460
Cena s DPH:0,68 €
Dátum vystavenia fakt.:
Dátum splatnosti fakt.:
Dátum doručenia faktúry:06.04.2017
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
06.04.20170,68€Vsl.vod.spolocnostza vodné, stočné
DF2017/53
Typ dokumentu:Prijatá faktúra
Číslo/názov dokumentu:DF2017/53
Popis dokumentu:za stravu zamestnancov
Meno dodávateľa:ZŠ -školska jedalen
Adresa dodávateľa: , Krh.Podhradie, 04941
IČO partnera:35543710
Cena s DPH:279,56 €
Dátum vystavenia fakt.:
Dátum splatnosti fakt.:
Dátum doručenia faktúry:06.04.2017
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
06.04.2017279,56€ZŠ -školska jedalenza stravu zamestnancov
DF2017/54
Typ dokumentu:Prijatá faktúra
Číslo/názov dokumentu:DF2017/54
Popis dokumentu:elektrina
Meno dodávateľa:MAGNA energia a.s
Adresa dodávateľa: , Piešťany, 921 01
IČO partnera:35743565
Cena s DPH:249,69 €
Dátum vystavenia fakt.:
Dátum splatnosti fakt.:
Dátum doručenia faktúry:04.04.2017
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
04.04.2017249,69€MAGNA energia a.selektrina
DF2017/55
Typ dokumentu:Prijatá faktúra
Číslo/názov dokumentu:DF2017/55
Popis dokumentu:osvedčenia pre mš
Meno dodávateľa:ŠEVT a.s.
Adresa dodávateľa: , Banska Bystrica, 97472
IČO partnera:31331131
Cena s DPH:37,8 €
Dátum vystavenia fakt.:
Dátum splatnosti fakt.:
Dátum doručenia faktúry:13.04.2017
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
13.04.201737,8€ŠEVT a.s.osvedčenia pre mš
DF2017/56
Typ dokumentu:Prijatá faktúra
Číslo/názov dokumentu:DF2017/56
Popis dokumentu:za tel.hovory
Meno dodávateľa:ORANGE SLOVENSKO
Adresa dodávateľa: , Bratislava, 82109
IČO partnera:35697270
Cena s DPH:13,19 €
Dátum vystavenia fakt.:
Dátum splatnosti fakt.:
Dátum doručenia faktúry:18.04.2017
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
18.04.201713,19€ORANGE SLOVENSKOza tel.hovory
DF2017/57
Typ dokumentu:Prijatá faktúra
Číslo/názov dokumentu:DF2017/57
Popis dokumentu:revizia EZS
Meno dodávateľa:FITTICH RATES spl.s r.o.
Adresa dodávateľa: , Roznava, 04801
IČO partnera:31692656
Cena s DPH:224,1 €
Dátum vystavenia fakt.:
Dátum splatnosti fakt.:
Dátum doručenia faktúry:18.04.2017
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
18.04.2017224,1€FITTICH RATES spl.s r.o.revizia EZS
DF2017/58
Typ dokumentu:Prijatá faktúra
Číslo/názov dokumentu:DF2017/58
Popis dokumentu:za vodné, stočné
Meno dodávateľa:Vsl.vod.spolocnost
Adresa dodávateľa: , Kosice, 04248
IČO partnera:36570460
Cena s DPH:182,35 €
Dátum vystavenia fakt.:
Dátum splatnosti fakt.:
Dátum doručenia faktúry:02.05.2017
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
02.05.2017182,35€Vsl.vod.spolocnostza vodné, stočné
DF2017/59
Typ dokumentu:Prijatá faktúra
Číslo/názov dokumentu:DF2017/59
Popis dokumentu:odmena za spr.služieb
Meno dodávateľa:KOMENSKY s.r.o
Adresa dodávateľa: , Košice,
IČO partnera:43908977
Cena s DPH:9 €
Dátum vystavenia fakt.:
Dátum splatnosti fakt.:
Dátum doručenia faktúry:01.05.2017
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
01.05.20179€KOMENSKY s.r.oodmena za spr.služieb
DF2017/60
Typ dokumentu:Prijatá faktúra
Číslo/názov dokumentu:DF2017/60
Popis dokumentu:za literaturu mš
Meno dodávateľa:RAABE
Adresa dodávateľa: , Bratislava,
IČO partnera:35908718
Cena s DPH:31,16 €
Dátum vystavenia fakt.:
Dátum splatnosti fakt.:
Dátum doručenia faktúry:01.05.2017
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
01.05.201731,16€RAABEza literaturu mš
DF2017/61
Typ dokumentu:Prijatá faktúra
Číslo/názov dokumentu:DF2017/61
Popis dokumentu:elektrina
Meno dodávateľa:MAGNA energia a.s
Adresa dodávateľa: , Piešťany, 921 01
IČO partnera:35743565
Cena s DPH:249,69 €
Dátum vystavenia fakt.:
Dátum splatnosti fakt.:
Dátum doručenia faktúry:03.05.2017
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
03.05.2017249,69€MAGNA energia a.selektrina
DF2017/62
Typ dokumentu:Prijatá faktúra
Číslo/názov dokumentu:DF2017/62
Popis dokumentu:ochrana objektov
Meno dodávateľa:Krajske riad.Pol. zboru/ochrana objektov
Adresa dodávateľa: , Kosice, 04001
IČO partnera:735868
Cena s DPH:16,12 €
Dátum vystavenia fakt.:
Dátum splatnosti fakt.:
Dátum doručenia faktúry:03.05.2017
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
03.05.201716,12€Krajske riad.Pol. zboru/ochrana objektovochrana objektov
DF2017/63
Typ dokumentu:Prijatá faktúra
Číslo/názov dokumentu:DF2017/63
Popis dokumentu:ochrana objektov
Meno dodávateľa:Krajske riad.Pol. zboru/ochrana objektov
Adresa dodávateľa: , Kosice, 04001
IČO partnera:735868
Cena s DPH:8,29 €
Dátum vystavenia fakt.:
Dátum splatnosti fakt.:
Dátum doručenia faktúry:03.05.2017
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
03.05.20178,29€Krajske riad.Pol. zboru/ochrana objektovochrana objektov
DF2017/64
Typ dokumentu:Prijatá faktúra
Číslo/názov dokumentu:DF2017/64
Popis dokumentu:BOZaP
Meno dodávateľa:GEKOS J.Rochfalusi
Adresa dodávateľa: , Roznava, 04801
IČO partnera:10755462
Cena s DPH:49,79 €
Dátum vystavenia fakt.:
Dátum splatnosti fakt.:
Dátum doručenia faktúry:04.05.2017
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
04.05.201749,79€GEKOS J.RochfalusiBOZaP
DF2017/65
Typ dokumentu:Prijatá faktúra
Číslo/názov dokumentu:DF2017/65
Popis dokumentu:za obedy -doplatok
Meno dodávateľa:ZŠ -školska jedalen
Adresa dodávateľa: , Krh.Podhradie, 04941
IČO partnera:35543710
Cena s DPH:37 €
Dátum vystavenia fakt.:
Dátum splatnosti fakt.:
Dátum doručenia faktúry:05.05.2017
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
05.05.201737€ZŠ -školska jedalenza obedy -doplatok
DF2017/66
Typ dokumentu:Prijatá faktúra
Číslo/názov dokumentu:DF2017/66
Popis dokumentu:za obedy
Meno dodávateľa:ZŠ -školska jedalen
Adresa dodávateľa: , Krh.Podhradie, 04941
IČO partnera:35543710
Cena s DPH:214,6 €
Dátum vystavenia fakt.:
Dátum splatnosti fakt.:
Dátum doručenia faktúry:05.05.2017
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
05.05.2017214,6€ZŠ -školska jedalenza obedy
DF2017/67
Typ dokumentu:Prijatá faktúra
Číslo/názov dokumentu:DF2017/67
Popis dokumentu:za tel.hovory
Meno dodávateľa:T/COM/Slovak Telekom
Adresa dodávateľa: , Bratislava, 82513
IČO partnera:35763469
Cena s DPH:41,16 €
Dátum vystavenia fakt.:
Dátum splatnosti fakt.:
Dátum doručenia faktúry:09.05.2017
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
09.05.201741,16€T/COM/Slovak Telekomza tel.hovory
DF2017/68
Typ dokumentu:Prijatá faktúra
Číslo/názov dokumentu:DF2017/68
Popis dokumentu:za zemný plyn
Meno dodávateľa:innogy Slovensko
Adresa dodávateľa: , Košice,
IČO partnera:44291809
Cena s DPH:1329 €
Dátum vystavenia fakt.:
Dátum splatnosti fakt.:
Dátum doručenia faktúry:09.05.2017
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
09.05.20171329€innogy Slovenskoza zemný plyn
DF2017/69
Typ dokumentu:Prijatá faktúra
Číslo/názov dokumentu:DF2017/69
Popis dokumentu:za tonery XEROX
Meno dodávateľa:TOWDY s.r.o
Adresa dodávateľa: , Bratislava, 810 00
IČO partnera:44801777
Cena s DPH:96 €
Dátum vystavenia fakt.:
Dátum splatnosti fakt.:
Dátum doručenia faktúry:10.05.2017
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
10.05.201796€TOWDY s.r.oza tonery XEROX
DF2017/70
Typ dokumentu:Prijatá faktúra
Číslo/názov dokumentu:DF2017/70
Popis dokumentu:za tel.hovory
Meno dodávateľa:ORANGE SLOVENSKO
Adresa dodávateľa: , Bratislava, 82109
IČO partnera:35697270
Cena s DPH:17,89 €
Dátum vystavenia fakt.:
Dátum splatnosti fakt.:
Dátum doručenia faktúry:12.05.2017
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
12.05.201717,89€ORANGE SLOVENSKOza tel.hovory
DF2017/71
Typ dokumentu:Prijatá faktúra
Číslo/názov dokumentu:DF2017/71
Popis dokumentu:za internet
Meno dodávateľa:SZarinet KRHP
Adresa dodávateľa: , bRATISLAVA,
IČO partnera:46599509
Cena s DPH:75 €
Dátum vystavenia fakt.:
Dátum splatnosti fakt.:
Dátum doručenia faktúry:12.05.2017
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
12.05.201775€SZarinet KRHPza internet
DF2017/72
Typ dokumentu:Prijatá faktúra
Číslo/názov dokumentu:DF2017/72
Popis dokumentu:stočné
Meno dodávateľa:Obec Kásnohorské Podhradie
Adresa dodávateľa:156, Krásnohorské Podhradie, 04941
IČO partnera:328421
Cena s DPH:117 €
Dátum vystavenia fakt.:
Dátum splatnosti fakt.:
Dátum doručenia faktúry:19.05.2017
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
19.05.2017117€Obec Kásnohorské Podhradiestočné
DF2017/73
Typ dokumentu:Prijatá faktúra
Číslo/názov dokumentu:DF2017/73
Popis dokumentu:stočné
Meno dodávateľa:Obec Kásnohorské Podhradie
Adresa dodávateľa:156, Krásnohorské Podhradie, 04941
IČO partnera:328421
Cena s DPH:314,6 €
Dátum vystavenia fakt.:
Dátum splatnosti fakt.:
Dátum doručenia faktúry:19.05.2017
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
19.05.2017314,6€Obec Kásnohorské Podhradiestočné
DF2017/74
Typ dokumentu:Prijatá faktúra
Číslo/názov dokumentu:DF2017/74
Popis dokumentu:za darčekové poukážky
Meno dodávateľa:Kaufland
Adresa dodávateľa: , Bratislava,
IČO partnera:35790164
Cena s DPH:300 €
Dátum vystavenia fakt.:
Dátum splatnosti fakt.:
Dátum doručenia faktúry:22.05.2017
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
22.05.2017300€Kauflandza darčekové poukážky
DF2017/75
Typ dokumentu:Prijatá faktúra
Číslo/názov dokumentu:DF2017/75
Popis dokumentu:literatúra
Meno dodávateľa:Babits Slovakia s.r.o
Adresa dodávateľa: , Komárno, 945 01
IČO partnera:34110259
Cena s DPH:36,35 €
Dátum vystavenia fakt.:
Dátum splatnosti fakt.:
Dátum doručenia faktúry:01.06.2017
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
01.06.201736,35€Babits Slovakia s.r.oliteratúra
DF2017/76
Typ dokumentu:Prijatá faktúra
Číslo/názov dokumentu:DF2017/76
Popis dokumentu:poistné
Meno dodávateľa:Prvá komunálna finančná a.s
Adresa dodávateľa: , Nitra, 949 01
IČO partnera:36557129
Cena s DPH:137,64 €
Dátum vystavenia fakt.:
Dátum splatnosti fakt.:
Dátum doručenia faktúry:02.06.2017
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
02.06.2017137,64€Prvá komunálna finančná a.spoistné
DF2017/77
Typ dokumentu:Prijatá faktúra
Číslo/názov dokumentu:DF2017/77
Popis dokumentu:učebné pomôcky
Meno dodávateľa:Zábavné učenie
Adresa dodávateľa: , ,
IČO partnera:292261651
Cena s DPH:656,78 €
Dátum vystavenia fakt.:
Dátum splatnosti fakt.:
Dátum doručenia faktúry:02.06.2017
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
02.06.2017656,78€Zábavné učenieučebné pomôcky
DF2017/78
Typ dokumentu:Prijatá faktúra
Číslo/názov dokumentu:DF2017/78
Popis dokumentu:energia
Meno dodávateľa:MAGNA energia a.s
Adresa dodávateľa: , Piešťany, 921 01
IČO partnera:35743565
Cena s DPH:249,69 €
Dátum vystavenia fakt.:
Dátum splatnosti fakt.:
Dátum doručenia faktúry:02.06.2017
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
02.06.2017249,69€MAGNA energia a.senergia
DF2017/79
Typ dokumentu:Prijatá faktúra
Číslo/názov dokumentu:DF2017/79
Popis dokumentu:ochrana objektov
Meno dodávateľa:Krajske riad.Pol. zboru/ochrana objektov
Adresa dodávateľa: , Kosice, 04001
IČO partnera:735868
Cena s DPH:16,12 €
Dátum vystavenia fakt.:
Dátum splatnosti fakt.:
Dátum doručenia faktúry:05.06.2017
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
05.06.201716,12€Krajske riad.Pol. zboru/ochrana objektovochrana objektov
DF2017/80
Typ dokumentu:Prijatá faktúra
Číslo/názov dokumentu:DF2017/80
Popis dokumentu:ochrana objektov
Meno dodávateľa:Krajske riad.Pol. zboru/ochrana objektov
Adresa dodávateľa: , Kosice, 04001
IČO partnera:735868
Cena s DPH:8,29 €
Dátum vystavenia fakt.:
Dátum splatnosti fakt.:
Dátum doručenia faktúry:06.06.2017
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
06.06.20178,29€Krajske riad.Pol. zboru/ochrana objektovochrana objektov
DF2017/81
Typ dokumentu:Prijatá faktúra
Číslo/názov dokumentu:DF2017/81
Popis dokumentu:za tel.hovory
Meno dodávateľa:ORANGE SLOVENSKO
Adresa dodávateľa: , Bratislava, 82109
IČO partnera:35697270
Cena s DPH:16,89 €
Dátum vystavenia fakt.:
Dátum splatnosti fakt.:
Dátum doručenia faktúry:12.06.2017
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
12.06.201716,89€ORANGE SLOVENSKOza tel.hovory
DF2017/82
Typ dokumentu:Prijatá faktúra
Číslo/názov dokumentu:DF2017/82
Popis dokumentu:za tel.hovory
Meno dodávateľa:T/COM/Slovak Telekom
Adresa dodávateľa: , Bratislava, 82513
IČO partnera:35763469
Cena s DPH:41,16 €
Dátum vystavenia fakt.:
Dátum splatnosti fakt.:
Dátum doručenia faktúry:07.06.2017
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
07.06.201741,16€T/COM/Slovak Telekomza tel.hovory
DF2017/83
Typ dokumentu:Prijatá faktúra
Číslo/názov dokumentu:DF2017/83
Popis dokumentu:za plyn
Meno dodávateľa:innogy Slovensko
Adresa dodávateľa: , Košice,
IČO partnera:44291809
Cena s DPH:1329 €
Dátum vystavenia fakt.:
Dátum splatnosti fakt.:
Dátum doručenia faktúry:07.06.2017
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
07.06.20171329€innogy Slovenskoza plyn
DF2017/84
Typ dokumentu:Prijatá faktúra
Číslo/názov dokumentu:DF2017/84
Popis dokumentu:za BOZP
Meno dodávateľa:GEKOS J.Rochfalusi
Adresa dodávateľa: , Roznava, 04801
IČO partnera:10755462
Cena s DPH:49,79 €
Dátum vystavenia fakt.:
Dátum splatnosti fakt.:
Dátum doručenia faktúry:07.06.2017
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
07.06.201749,79€GEKOS J.Rochfalusiza BOZP
DF2017/85
Typ dokumentu:Prijatá faktúra
Číslo/názov dokumentu:DF2017/85
Popis dokumentu:vodné
Meno dodávateľa:Vsl.vod.spolocnost
Adresa dodávateľa: , Kosice, 04248
IČO partnera:36570460
Cena s DPH:172,92 €
Dátum vystavenia fakt.:
Dátum splatnosti fakt.:
Dátum doručenia faktúry:16.06.2017
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
16.06.2017172,92€Vsl.vod.spolocnostvodné
DF2017/86
Typ dokumentu:Prijatá faktúra
Číslo/názov dokumentu:DF2017/86
Popis dokumentu:za sférické kino
Meno dodávateľa:MB sferinas kinas
Adresa dodávateľa: , Bratislava – mestská časť Rača, 831 06
IČO partnera:50660951
Cena s DPH:112,5 €
Dátum vystavenia fakt.:
Dátum splatnosti fakt.:
Dátum doručenia faktúry:20.06.2017
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
20.06.2017112,5€MB sferinas kinasza sférické kino
DF2017/87
Typ dokumentu:Prijatá faktúra
Číslo/názov dokumentu:DF2017/87
Popis dokumentu:výmena osvetlenia zš
Meno dodávateľa:EAST service s.r.o
Adresa dodávateľa: , Dobšiná, 049 25
IČO partnera:47658223
Cena s DPH:1261,3 €
Dátum vystavenia fakt.:
Dátum splatnosti fakt.:
Dátum doručenia faktúry:23.06.2017
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
23.06.20171261,3€EAST service s.r.ovýmena osvetlenia zš
DF2017/88
Typ dokumentu:Prijatá faktúra
Číslo/názov dokumentu:DF2017/88
Popis dokumentu:za obedy sf doplatok
Meno dodávateľa:ZŠ -školska jedalen
Adresa dodávateľa: , Krh.Podhradie, 04941
IČO partnera:35543710
Cena s DPH:55,2 €
Dátum vystavenia fakt.:
Dátum splatnosti fakt.:
Dátum doručenia faktúry:03.07.2017
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
03.07.201755,2€ZŠ -školska jedalenza obedy sf doplatok
DF2017/89
Typ dokumentu:Prijatá faktúra
Číslo/názov dokumentu:DF2017/89
Popis dokumentu:za obedy sf doplatok
Meno dodávateľa:ZŠ -školska jedalen
Adresa dodávateľa: , Krh.Podhradie, 04941
IČO partnera:35543710
Cena s DPH:49,4 €
Dátum vystavenia fakt.:
Dátum splatnosti fakt.:
Dátum doručenia faktúry:03.07.2017
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
03.07.201749,4€ZŠ -školska jedalenza obedy sf doplatok
DF2017/90
Typ dokumentu:Prijatá faktúra
Číslo/názov dokumentu:DF2017/90
Popis dokumentu:za literatúru mš
Meno dodávateľa:RAABE
Adresa dodávateľa: , Bratislava,
IČO partnera:35908718
Cena s DPH:31,16 €
Dátum vystavenia fakt.:
Dátum splatnosti fakt.:
Dátum doručenia faktúry:03.07.2017
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
03.07.201731,16€RAABEza literatúru mš
DF2017/91
Typ dokumentu:Prijatá faktúra
Číslo/názov dokumentu:DF2017/91
Popis dokumentu:za obedy
Meno dodávateľa:ZŠ -školska jedalen
Adresa dodávateľa: , Krh.Podhradie, 04941
IČO partnera:35543710
Cena s DPH:286,52 €
Dátum vystavenia fakt.:
Dátum splatnosti fakt.:
Dátum doručenia faktúry:03.07.2017
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
03.07.2017286,52€ZŠ -školska jedalenza obedy
DF2017/92
Typ dokumentu:Prijatá faktúra
Číslo/názov dokumentu:DF2017/92
Popis dokumentu:za obedy
Meno dodávateľa:ZŠ -školska jedalen
Adresa dodávateľa: , Krh.Podhradie, 04941
IČO partnera:35543710
Cena s DPH:320,16 €
Dátum vystavenia fakt.:
Dátum splatnosti fakt.:
Dátum doručenia faktúry:03.07.2017
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
03.07.2017320,16€ZŠ -školska jedalenza obedy
DF2017/93
Typ dokumentu:Prijatá faktúra
Číslo/názov dokumentu:DF2017/93
Popis dokumentu:za sign. zariadenie
Meno dodávateľa:Krajske riad.Pol. zboru/ochrana objektov
Adresa dodávateľa: , Kosice, 04001
IČO partnera:735868
Cena s DPH:16,12 €
Dátum vystavenia fakt.:
Dátum splatnosti fakt.:
Dátum doručenia faktúry:04.07.2017
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
04.07.201716,12€Krajske riad.Pol. zboru/ochrana objektovza sign. zariadenie
DF2017/94
Typ dokumentu:Prijatá faktúra
Číslo/názov dokumentu:DF2017/94
Popis dokumentu:za sign. zariadenie
Meno dodávateľa:Krajske riad.Pol. zboru/ochrana objektov
Adresa dodávateľa: , Kosice, 04001
IČO partnera:735868
Cena s DPH:8,29 €
Dátum vystavenia fakt.:
Dátum splatnosti fakt.:
Dátum doručenia faktúry:04.07.2017
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
04.07.20178,29€Krajske riad.Pol. zboru/ochrana objektovza sign. zariadenie
DF2017/95
Typ dokumentu:Prijatá faktúra
Číslo/názov dokumentu:DF2017/95
Popis dokumentu:za tel.hovory
Meno dodávateľa:ORANGE SLOVENSKO
Adresa dodávateľa: , Bratislava, 82109
IČO partnera:35697270
Cena s DPH:12,93 €
Dátum vystavenia fakt.:
Dátum splatnosti fakt.:
Dátum doručenia faktúry:13.07.2017
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
13.07.201712,93€ORANGE SLOVENSKOza tel.hovory
DF2017/96
Typ dokumentu:Prijatá faktúra
Číslo/názov dokumentu:DF2017/96
Popis dokumentu:za sl. obedy
Meno dodávateľa:GARANT/MACKO/Mario
Adresa dodávateľa: , Krh.Podhradie,
IČO partnera:35126167
Cena s DPH:196,3 €
Dátum vystavenia fakt.:
Dátum splatnosti fakt.:
Dátum doručenia faktúry:10.07.2017
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
10.07.2017196,3€GARANT/MACKO/Marioza sl. obedy
DF2017/97
Typ dokumentu:Prijatá faktúra
Číslo/názov dokumentu:DF2017/97
Popis dokumentu:za materiál, farby
Meno dodávateľa:Kolor centrum - Kováčová
Adresa dodávateľa: , Rožňava, 048 01
IČO partnera:44731671
Cena s DPH:93,96 €
Dátum vystavenia fakt.:
Dátum splatnosti fakt.:
Dátum doručenia faktúry:12.07.2017
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
12.07.201793,96€Kolor centrum - Kováčováza materiál, farby
DF2017/98
Typ dokumentu:Prijatá faktúra
Číslo/názov dokumentu:DF2017/98
Popis dokumentu:za plyn
Meno dodávateľa:innogy Slovensko
Adresa dodávateľa: , Košice,
IČO partnera:44291809
Cena s DPH:1329 €
Dátum vystavenia fakt.:
Dátum splatnosti fakt.:
Dátum doručenia faktúry:10.07.2017
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
10.07.20171329€innogy Slovenskoza plyn
DF2017/99
Typ dokumentu:Prijatá faktúra
Číslo/názov dokumentu:DF2017/99
Popis dokumentu:za tel.hovory
Meno dodávateľa:T/COM/Slovak Telekom
Adresa dodávateľa: , Bratislava, 82513
IČO partnera:35763469
Cena s DPH:41,16 €
Dátum vystavenia fakt.:
Dátum splatnosti fakt.:
Dátum doručenia faktúry:10.07.2017
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
10.07.201741,16€T/COM/Slovak Telekomza tel.hovory
DF2017/100
Typ dokumentu:Prijatá faktúra
Číslo/názov dokumentu:DF2017/100
Popis dokumentu:za BOZaP
Meno dodávateľa:GEKOS J.Rochfalusi
Adresa dodávateľa: , Roznava, 04801
IČO partnera:10755462
Cena s DPH:49,79 €
Dátum vystavenia fakt.:
Dátum splatnosti fakt.:
Dátum doručenia faktúry:10.07.2017
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
10.07.201749,79€GEKOS J.Rochfalusiza BOZaP
DF2017/101
Typ dokumentu:Prijatá faktúra
Číslo/názov dokumentu:DF2017/101
Popis dokumentu:výmena merania
Meno dodávateľa:MAGNA energia a.s
Adresa dodávateľa: , Piešťany, 921 01
IČO partnera:35743565
Cena s DPH:77,91 €
Dátum vystavenia fakt.:
Dátum splatnosti fakt.:
Dátum doručenia faktúry:04.07.2017
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
04.07.201777,91€MAGNA energia a.svýmena merania
DF2017/102
Typ dokumentu:Prijatá faktúra
Číslo/názov dokumentu:DF2017/102
Popis dokumentu:za elektrinu
Meno dodávateľa:MAGNA energia a.s
Adresa dodávateľa: , Piešťany, 921 01
IČO partnera:35743565
Cena s DPH:249,69 €
Dátum vystavenia fakt.:
Dátum splatnosti fakt.:
Dátum doručenia faktúry:10.07.2017
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
10.07.2017249,69€MAGNA energia a.sza elektrinu
DF2017/103
Typ dokumentu:Prijatá faktúra
Číslo/názov dokumentu:DF2017/103
Popis dokumentu:za materiál, farby
Meno dodávateľa:Kolor centrum - Kováčová
Adresa dodávateľa: , Rožňava, 048 01
IČO partnera:44731671
Cena s DPH:84,28 €
Dátum vystavenia fakt.:
Dátum splatnosti fakt.:
Dátum doručenia faktúry:01.08.2017
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
01.08.201784,28€Kolor centrum - Kováčováza materiál, farby
DF2017/104
Typ dokumentu:Prijatá faktúra
Číslo/názov dokumentu:DF2017/104
Popis dokumentu:vodné
Meno dodávateľa:Vsl.vod.spolocnost
Adresa dodávateľa: , Kosice, 04248
IČO partnera:36570460
Cena s DPH:128,9 €
Dátum vystavenia fakt.:
Dátum splatnosti fakt.:
Dátum doručenia faktúry:01.08.2017
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
01.08.2017128,9€Vsl.vod.spolocnostvodné
DF2017/105
Typ dokumentu:Prijatá faktúra
Číslo/názov dokumentu:DF2017/105
Popis dokumentu:systémová podpora
Meno dodávateľa:MADE spol.s r.o.
Adresa dodávateľa: , Banska Bystrica,
IČO partnera:36041688
Cena s DPH:148 €
Dátum vystavenia fakt.:
Dátum splatnosti fakt.:
Dátum doručenia faktúry:03.08.2017
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
03.08.2017148€MADE spol.s r.o.systémová podpora
DF2017/106
Typ dokumentu:Prijatá faktúra
Číslo/názov dokumentu:DF2017/106
Popis dokumentu:za sign. zariadenie
Meno dodávateľa:Krajske riad.Pol. zboru/ochrana objektov
Adresa dodávateľa: , Kosice, 04001
IČO partnera:735868
Cena s DPH:16,12 €
Dátum vystavenia fakt.:
Dátum splatnosti fakt.:
Dátum doručenia faktúry:03.08.2017
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
03.08.201716,12€Krajske riad.Pol. zboru/ochrana objektovza sign. zariadenie
DF2017/107
Typ dokumentu:Prijatá faktúra
Číslo/názov dokumentu:DF2017/107
Popis dokumentu:za sign. zariadenie
Meno dodávateľa:Krajske riad.Pol. zboru/ochrana objektov
Adresa dodávateľa: , Kosice, 04001
IČO partnera:735868
Cena s DPH:8,29 €
Dátum vystavenia fakt.:
Dátum splatnosti fakt.:
Dátum doručenia faktúry:03.08.2017
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
03.08.20178,29€Krajske riad.Pol. zboru/ochrana objektovza sign. zariadenie
DF2017/108
Typ dokumentu:Prijatá faktúra
Číslo/názov dokumentu:DF2017/108
Popis dokumentu:za BOZaP
Meno dodávateľa:GEKOS J.Rochfalusi
Adresa dodávateľa: , Roznava, 04801
IČO partnera:10755462
Cena s DPH:49,79 €
Dátum vystavenia fakt.:
Dátum splatnosti fakt.:
Dátum doručenia faktúry:04.08.2017
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
04.08.201749,79€GEKOS J.Rochfalusiza BOZaP
DF2017/109
Typ dokumentu:Prijatá faktúra
Číslo/názov dokumentu:DF2017/109
Popis dokumentu:za elektrinu
Meno dodávateľa:MAGNA energia a.s
Adresa dodávateľa: , Piešťany, 921 01
IČO partnera:35743565
Cena s DPH:249,69 €
Dátum vystavenia fakt.:
Dátum splatnosti fakt.:
Dátum doručenia faktúry:04.08.2017
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
04.08.2017249,69€MAGNA energia a.sza elektrinu
DF2017/110
Typ dokumentu:Prijatá faktúra
Číslo/názov dokumentu:DF2017/110
Popis dokumentu:za internet
Meno dodávateľa:SZarinet KRHP
Adresa dodávateľa: , bRATISLAVA,
IČO partnera:46599509
Cena s DPH:75 €
Dátum vystavenia fakt.:
Dátum splatnosti fakt.:
Dátum doručenia faktúry:08.08.2017
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
08.08.201775€SZarinet KRHPza internet
DF2017/111
Typ dokumentu:Prijatá faktúra
Číslo/názov dokumentu:DF2017/111
Popis dokumentu:e tlačivá pre žiakov
Meno dodávateľa:ŠEVT a.s.
Adresa dodávateľa: , Banska Bystrica, 97472
IČO partnera:31331131
Cena s DPH:105,66 €
Dátum vystavenia fakt.:
Dátum splatnosti fakt.:
Dátum doručenia faktúry:10.08.2017
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
10.08.2017105,66€ŠEVT a.s.e tlačivá pre žiakov
DF2017/112
Typ dokumentu:Prijatá faktúra
Číslo/názov dokumentu:DF2017/112
Popis dokumentu:e tlačivá pre žiakov
Meno dodávateľa:ŠEVT a.s.
Adresa dodávateľa: , Banska Bystrica, 97472
IČO partnera:31331131
Cena s DPH:31 €
Dátum vystavenia fakt.:
Dátum splatnosti fakt.:
Dátum doručenia faktúry:10.08.2017
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
10.08.201731€ŠEVT a.s.e tlačivá pre žiakov
DF2017/113
Typ dokumentu:Prijatá faktúra
Číslo/názov dokumentu:DF2017/113
Popis dokumentu:za plyn
Meno dodávateľa:innogy Slovensko
Adresa dodávateľa: , Košice,
IČO partnera:44291809
Cena s DPH:1329 €
Dátum vystavenia fakt.:
Dátum splatnosti fakt.:
Dátum doručenia faktúry:10.08.2017
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
10.08.20171329€innogy Slovenskoza plyn
DF2017/114
Typ dokumentu:Prijatá faktúra
Číslo/názov dokumentu:DF2017/114
Popis dokumentu:za tel.hovory
Meno dodávateľa:T/COM/Slovak Telekom
Adresa dodávateľa: , Bratislava, 82513
IČO partnera:35763469
Cena s DPH:41,16 €
Dátum vystavenia fakt.:
Dátum splatnosti fakt.:
Dátum doručenia faktúry:10.08.2017
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
10.08.201741,16€T/COM/Slovak Telekomza tel.hovory
DF2017/115
Typ dokumentu:Prijatá faktúra
Číslo/názov dokumentu:DF2017/115
Popis dokumentu:elektrina doplatok
Meno dodávateľa:MAGNA energia a.s
Adresa dodávateľa: , Piešťany, 921 01
IČO partnera:35743565
Cena s DPH:7,2 €
Dátum vystavenia fakt.:
Dátum splatnosti fakt.:
Dátum doručenia faktúry:16.08.2017
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
16.08.20177,2€MAGNA energia a.selektrina doplatok
DF2017/116
Typ dokumentu:Prijatá faktúra
Číslo/názov dokumentu:DF2017/116
Popis dokumentu:za tel.hovory
Meno dodávateľa:ORANGE SLOVENSKO
Adresa dodávateľa: , Bratislava, 82109
IČO partnera:35697270
Cena s DPH:10,26 €
Dátum vystavenia fakt.:
Dátum splatnosti fakt.:
Dátum doručenia faktúry:16.08.2017
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
16.08.201710,26€ORANGE SLOVENSKOza tel.hovory
DF2017/117
Typ dokumentu:Prijatá faktúra
Číslo/názov dokumentu:DF2017/117
Popis dokumentu:kosačka mš
Meno dodávateľa:VBV Invest s.r.o
Adresa dodávateľa: , Vranov nad Topľou, 093 16
IČO partnera:47485396
Cena s DPH:284,14 €
Dátum vystavenia fakt.:
Dátum splatnosti fakt.:
Dátum doručenia faktúry:16.08.2017
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
16.08.2017284,14€VBV Invest s.r.okosačka mš
DF2017/118
Typ dokumentu:Prijatá faktúra
Číslo/názov dokumentu:DF2017/118
Popis dokumentu:za žalúzie mš
Meno dodávateľa:Bývatmoderne
Adresa dodávateľa: , Bratislava, 810 00
IČO partnera:21185
Cena s DPH:143,36 €
Dátum vystavenia fakt.:
Dátum splatnosti fakt.:
Dátum doručenia faktúry:21.08.2017
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
21.08.2017143,36€Bývatmoderneza žalúzie mš
DF2017/119
Typ dokumentu:Prijatá faktúra
Číslo/názov dokumentu:DF2017/119
Popis dokumentu:objednávka tlačív
Meno dodávateľa:ŠEVT a.s.
Adresa dodávateľa: , Banska Bystrica, 97472
IČO partnera:31331131
Cena s DPH:84,68 €
Dátum vystavenia fakt.:
Dátum splatnosti fakt.:
Dátum doručenia faktúry:30.08.2017
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
30.08.201784,68€ŠEVT a.s.objednávka tlačív
DF2017/120
Typ dokumentu:Prijatá faktúra
Číslo/názov dokumentu:DF2017/120
Popis dokumentu:za elektrinu
Meno dodávateľa:MAGNA energia a.s
Adresa dodávateľa: , Piešťany, 921 01
IČO partnera:35743565
Cena s DPH:38,72 €
Dátum vystavenia fakt.:
Dátum splatnosti fakt.:
Dátum doručenia faktúry:05.09.2017
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
05.09.201738,72€MAGNA energia a.sza elektrinu
DF2017/121
Typ dokumentu:Prijatá faktúra
Číslo/názov dokumentu:DF2017/121
Popis dokumentu:za elektrinu
Meno dodávateľa:MAGNA energia a.s
Adresa dodávateľa: , Piešťany, 921 01
IČO partnera:35743565
Cena s DPH:167,62 €
Dátum vystavenia fakt.:
Dátum splatnosti fakt.:
Dátum doručenia faktúry:05.09.2017
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
05.09.2017167,62€MAGNA energia a.sza elektrinu
DF2017/122
Typ dokumentu:Prijatá faktúra
Číslo/názov dokumentu:DF2017/122
Popis dokumentu:sign. zabezpečenie budov
Meno dodávateľa:Krajske riad.Pol. zboru/ochrana objektov
Adresa dodávateľa: , Kosice, 04001
IČO partnera:735868
Cena s DPH:16,12 €
Dátum vystavenia fakt.:
Dátum splatnosti fakt.:
Dátum doručenia faktúry:05.09.2017
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
05.09.201716,12€Krajske riad.Pol. zboru/ochrana objektovsign. zabezpečenie budov
DF2017/123
Typ dokumentu:Prijatá faktúra
Číslo/názov dokumentu:DF2017/123
Popis dokumentu:sign. zabezpečenie budov
Meno dodávateľa:Krajske riad.Pol. zboru/ochrana objektov
Adresa dodávateľa: , Kosice, 04001
IČO partnera:735868
Cena s DPH:8,29 €
Dátum vystavenia fakt.:
Dátum splatnosti fakt.:
Dátum doručenia faktúry:05.09.2017
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
05.09.20178,29€Krajske riad.Pol. zboru/ochrana objektovsign. zabezpečenie budov
DF2017/124
Typ dokumentu:Prijatá faktúra
Číslo/názov dokumentu:DF2017/124
Popis dokumentu:literatúra mš
Meno dodávateľa:Nomiland toys
Adresa dodávateľa: , Košice,
IČO partnera:46353119
Cena s DPH:6,5 €
Dátum vystavenia fakt.:
Dátum splatnosti fakt.:
Dátum doručenia faktúry:05.09.2017
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
05.09.20176,5€Nomiland toysliteratúra mš
DF2017/125
Typ dokumentu:Prijatá faktúra
Číslo/názov dokumentu:DF2017/125
Popis dokumentu:BOZaP
Meno dodávateľa:GEKOS J.Rochfalusi
Adresa dodávateľa: , Roznava, 04801
IČO partnera:10755462
Cena s DPH:49,79 €
Dátum vystavenia fakt.:
Dátum splatnosti fakt.:
Dátum doručenia faktúry:06.09.2017
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
06.09.201749,79€GEKOS J.RochfalusiBOZaP
DF2017/126
Typ dokumentu:Prijatá faktúra
Číslo/názov dokumentu:DF2017/126
Popis dokumentu:za tel.hovory
Meno dodávateľa:T/COM/Slovak Telekom
Adresa dodávateľa: , Bratislava, 82513
IČO partnera:35763469
Cena s DPH:41,23 €
Dátum vystavenia fakt.:
Dátum splatnosti fakt.:
Dátum doručenia faktúry:06.09.2017
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
06.09.201741,23€T/COM/Slovak Telekomza tel.hovory
DF2017/127
Typ dokumentu:Prijatá faktúra
Číslo/názov dokumentu:DF2017/127
Popis dokumentu:za plyn
Meno dodávateľa:innogy Slovensko
Adresa dodávateľa: , Košice,
IČO partnera:44291809
Cena s DPH:1329 €
Dátum vystavenia fakt.:
Dátum splatnosti fakt.:
Dátum doručenia faktúry:07.09.2017
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
07.09.20171329€innogy Slovenskoza plyn
DF2017/128
Typ dokumentu:Prijatá faktúra
Číslo/názov dokumentu:DF2017/128
Popis dokumentu:poistné
Meno dodávateľa:Prvá komunálna finančná a.s
Adresa dodávateľa: , Nitra, 949 01
IČO partnera:36557129
Cena s DPH:137,64 €
Dátum vystavenia fakt.:
Dátum splatnosti fakt.:
Dátum doručenia faktúry:14.09.2017
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
14.09.2017137,64€Prvá komunálna finančná a.spoistné
DF2017/129
Typ dokumentu:Prijatá faktúra
Číslo/názov dokumentu:DF2017/129
Popis dokumentu:za tel. hovory
Meno dodávateľa:ORANGE SLOVENSKO
Adresa dodávateľa: , Bratislava, 82109
IČO partnera:35697270
Cena s DPH:15,47 €
Dátum vystavenia fakt.:
Dátum splatnosti fakt.:
Dátum doručenia faktúry:14.09.2017
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
14.09.201715,47€ORANGE SLOVENSKOza tel. hovory
DF2017/130
Typ dokumentu:Prijatá faktúra
Číslo/názov dokumentu:DF2017/130
Popis dokumentu:vodné,stočné
Meno dodávateľa:Vsl.vod.spolocnost
Adresa dodávateľa: , Kosice, 04248
IČO partnera:36570460
Cena s DPH:108,47 €
Dátum vystavenia fakt.:
Dátum splatnosti fakt.:
Dátum doručenia faktúry:21.09.2017
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
21.09.2017108,47€Vsl.vod.spolocnostvodné,stočné
DF2017/131
Typ dokumentu:Prijatá faktúra
Číslo/názov dokumentu:DF2017/131
Popis dokumentu:za servisné práce
Meno dodávateľa:Ing.Kovacs Juraj-KOVATS
Adresa dodávateľa: , Nižný Lánec,
IČO partnera:14376563
Cena s DPH:137,29 €
Dátum vystavenia fakt.:
Dátum splatnosti fakt.:
Dátum doručenia faktúry:22.09.2017
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
22.09.2017137,29€Ing.Kovacs Juraj-KOVATSza servisné práce
DF2017/132
Typ dokumentu:Prijatá faktúra
Číslo/názov dokumentu:DF2017/132
Popis dokumentu:za servisné práce
Meno dodávateľa:Konica Minolta
Adresa dodávateľa: , Košice,
IČO partnera:31338551
Cena s DPH:213,86 €
Dátum vystavenia fakt.:
Dátum splatnosti fakt.:
Dátum doručenia faktúry:25.09.2017
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
25.09.2017213,86€Konica Minoltaza servisné práce
DF2017/133
Typ dokumentu:Prijatá faktúra
Číslo/názov dokumentu:DF2017/133
Popis dokumentu:mš učebný materiál
Meno dodávateľa:RAABE
Adresa dodávateľa: , Bratislava,
IČO partnera:35908718
Cena s DPH:31,16 €
Dátum vystavenia fakt.:
Dátum splatnosti fakt.:
Dátum doručenia faktúry:26.09.2017
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
26.09.201731,16€RAABEmš učebný materiál
DF2017/134
Typ dokumentu:Prijatá faktúra
Číslo/názov dokumentu:DF2017/134
Popis dokumentu:revízia plyn.kotlov
Meno dodávateľa:EMGAS Plynoservis
Adresa dodávateľa: , Gem.Poloma,
IČO partnera:33009848
Cena s DPH:73 €
Dátum vystavenia fakt.:
Dátum splatnosti fakt.:
Dátum doručenia faktúry:27.09.2017
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
27.09.201773€EMGAS Plynoservisrevízia plyn.kotlov
DF2017/135
Typ dokumentu:Prijatá faktúra
Číslo/názov dokumentu:DF2017/135
Popis dokumentu:služby stp
Meno dodávateľa:IVES Org.pre informatiku verejnej správy
Adresa dodávateľa: , Košice, 04118
IČO partnera:162957
Cena s DPH:71,7 €
Dátum vystavenia fakt.:
Dátum splatnosti fakt.:
Dátum doručenia faktúry:02.10.2017
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
02.10.201771,7€IVES Org.pre informatiku verejnej správyslužby stp
DF2017/136
Typ dokumentu:Prijatá faktúra
Číslo/názov dokumentu:DF2017/136
Popis dokumentu:za elektrinu
Meno dodávateľa:MAGNA energia a.s
Adresa dodávateľa: , Piešťany, 921 01
IČO partnera:35743565
Cena s DPH:38,72 €
Dátum vystavenia fakt.:
Dátum splatnosti fakt.:
Dátum doručenia faktúry:02.10.2017
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
02.10.201738,72€MAGNA energia a.sza elektrinu
DF2017/137
Typ dokumentu:Prijatá faktúra
Číslo/názov dokumentu:DF2017/137
Popis dokumentu:za elektrinu
Meno dodávateľa:MAGNA energia a.s
Adresa dodávateľa: , Piešťany, 921 01
IČO partnera:35743565
Cena s DPH:167,62 €
Dátum vystavenia fakt.:
Dátum splatnosti fakt.:
Dátum doručenia faktúry:02.10.2017
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
02.10.2017167,62€MAGNA energia a.sza elektrinu
DF2017/138
Typ dokumentu:Prijatá faktúra
Číslo/názov dokumentu:DF2017/138
Popis dokumentu:za sign.zabezpečenie
Meno dodávateľa:Krajske riad.Pol. zboru/ochrana objektov
Adresa dodávateľa: , Kosice, 04001
IČO partnera:735868
Cena s DPH:16,12 €
Dátum vystavenia fakt.:
Dátum splatnosti fakt.:
Dátum doručenia faktúry:02.10.2017
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
02.10.201716,12€Krajske riad.Pol. zboru/ochrana objektovza sign.zabezpečenie
DF2017/139
Typ dokumentu:Prijatá faktúra
Číslo/názov dokumentu:DF2017/139
Popis dokumentu:za sign.zabezpečenie
Meno dodávateľa:Krajske riad.Pol. zboru/ochrana objektov
Adresa dodávateľa: , Kosice, 04001
IČO partnera:735868
Cena s DPH:8,29 €
Dátum vystavenia fakt.:
Dátum splatnosti fakt.:
Dátum doručenia faktúry:02.10.2017
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
02.10.20178,29€Krajske riad.Pol. zboru/ochrana objektovza sign.zabezpečenie
DF2017/140
Typ dokumentu:Prijatá faktúra
Číslo/názov dokumentu:DF2017/140
Popis dokumentu:predprimárne vzdelávanie
Meno dodávateľa:JurisDAT - Medlen Redakcia Škola-MEL
Adresa dodávateľa: , Bratislava, 82108
IČO partnera:11821973
Cena s DPH:16,7 €
Dátum vystavenia fakt.:
Dátum splatnosti fakt.:
Dátum doručenia faktúry:02.10.2017
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
02.10.201716,7€JurisDAT - Medlen Redakcia Škola-MELpredprimárne vzdelávanie
DF2017/141
Typ dokumentu:Prijatá faktúra
Číslo/názov dokumentu:DF2017/141
Popis dokumentu:revízia zabezpeč. zariadenia
Meno dodávateľa:FITTICH RATES spl.s r.o.
Adresa dodávateľa: , Roznava, 04801
IČO partnera:31692656
Cena s DPH:344,4 €
Dátum vystavenia fakt.:
Dátum splatnosti fakt.:
Dátum doručenia faktúry:02.10.2017
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
02.10.2017344,4€FITTICH RATES spl.s r.o.revízia zabezpeč. zariadenia
DF2017/142
Typ dokumentu:Prijatá faktúra
Číslo/názov dokumentu:DF2017/142
Popis dokumentu:za elektrinu
Meno dodávateľa:MAGNA energia a.s
Adresa dodávateľa: , Piešťany, 921 01
IČO partnera:35743565
Cena s DPH:23,94 €
Dátum vystavenia fakt.:
Dátum splatnosti fakt.:
Dátum doručenia faktúry:10.10.2017
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
10.10.201723,94€MAGNA energia a.sza elektrinu
DF2017/143
Typ dokumentu:Prijatá faktúra
Číslo/názov dokumentu:DF2017/143
Popis dokumentu:za plyn
Meno dodávateľa:innogy Slovensko
Adresa dodávateľa: , Košice,
IČO partnera:44291809
Cena s DPH:1329 €
Dátum vystavenia fakt.:
Dátum splatnosti fakt.:
Dátum doručenia faktúry:09.10.2017
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
09.10.20171329€innogy Slovenskoza plyn
DF2017/144
Typ dokumentu:Prijatá faktúra
Číslo/názov dokumentu:DF2017/144
Popis dokumentu:za tel. hovory
Meno dodávateľa:T/COM/Slovak Telekom
Adresa dodávateľa: , Bratislava, 82513
IČO partnera:35763469
Cena s DPH:41,16 €
Dátum vystavenia fakt.:
Dátum splatnosti fakt.:
Dátum doručenia faktúry:09.10.2017
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
09.10.201741,16€T/COM/Slovak Telekomza tel. hovory
DF2017/145
Typ dokumentu:Prijatá faktúra
Číslo/názov dokumentu:DF2017/145
Popis dokumentu:BOZ a P
Meno dodávateľa:GEKOS J.Rochfalusi
Adresa dodávateľa: , Roznava, 04801
IČO partnera:10755462
Cena s DPH:49,79 €
Dátum vystavenia fakt.:
Dátum splatnosti fakt.:
Dátum doručenia faktúry:09.10.2017
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
09.10.201749,79€GEKOS J.RochfalusiBOZ a P
DF2017/146
Typ dokumentu:Prijatá faktúra
Číslo/názov dokumentu:DF2017/146
Popis dokumentu:za obedy
Meno dodávateľa:ZŠ -školska jedalen
Adresa dodávateľa: , Krh.Podhradie, 04941
IČO partnera:35543710
Cena s DPH:238,96 €
Dátum vystavenia fakt.:
Dátum splatnosti fakt.:
Dátum doručenia faktúry:10.10.2017
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
10.10.2017238,96€ZŠ -školska jedalenza obedy
DF2017/147
Typ dokumentu:Prijatá faktúra
Číslo/názov dokumentu:DF2017/147
Popis dokumentu:za tel.hovory
Meno dodávateľa:ORANGE SLOVENSKO
Adresa dodávateľa: , Bratislava, 82109
IČO partnera:35697270
Cena s DPH:33 €
Dátum vystavenia fakt.:
Dátum splatnosti fakt.:
Dátum doručenia faktúry:13.10.2017
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
13.10.201733€ORANGE SLOVENSKOza tel.hovory
DF2017/148
Typ dokumentu:Prijatá faktúra
Číslo/názov dokumentu:DF2017/148
Popis dokumentu:za obedy - doplatok
Meno dodávateľa:ZŠ -školska jedalen
Adresa dodávateľa: , Krh.Podhradie, 04941
IČO partnera:35543710
Cena s DPH:41,2 €
Dátum vystavenia fakt.:
Dátum splatnosti fakt.:
Dátum doručenia faktúry:13.10.2017
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
13.10.201741,2€ZŠ -školska jedalenza obedy - doplatok
DF2017/149
Typ dokumentu:Prijatá faktúra
Číslo/názov dokumentu:DF2017/149
Popis dokumentu:za učebnice 2. ročník prvouka
Meno dodávateľa:SPN Mladé letá s.r.o
Adresa dodávateľa: , Bratislava,
IČO partnera:31333176
Cena s DPH:50 €
Dátum vystavenia fakt.:
Dátum splatnosti fakt.:
Dátum doručenia faktúry:16.10.2017
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
16.10.201750€SPN Mladé letá s.r.oza učebnice 2. ročník prvouka
DF2017/150
Typ dokumentu:Prijatá faktúra
Číslo/názov dokumentu:DF2017/150
Popis dokumentu:za vodné a stočné
Meno dodávateľa:Vsl.vod.spolocnost
Adresa dodávateľa: , Kosice, 04248
IČO partnera:36570460
Cena s DPH:132,05 €
Dátum vystavenia fakt.:
Dátum splatnosti fakt.:
Dátum doručenia faktúry:18.10.2017
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
18.10.2017132,05€Vsl.vod.spolocnostza vodné a stočné
DF2017/151
Typ dokumentu:Prijatá faktúra
Číslo/názov dokumentu:DF2017/151
Popis dokumentu:za elektrinu
Meno dodávateľa:MAGNA energia a.s
Adresa dodávateľa: , Piešťany, 921 01
IČO partnera:35743565
Cena s DPH:167,62 €
Dátum vystavenia fakt.:
Dátum splatnosti fakt.:
Dátum doručenia faktúry:06.11.2017
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
06.11.2017167,62€MAGNA energia a.sza elektrinu
DF2017/152
Typ dokumentu:Prijatá faktúra
Číslo/názov dokumentu:DF2017/152
Popis dokumentu:za elektrinu mš
Meno dodávateľa:MAGNA energia a.s
Adresa dodávateľa: , Piešťany, 921 01
IČO partnera:35743565
Cena s DPH:38,72 €
Dátum vystavenia fakt.:
Dátum splatnosti fakt.:
Dátum doručenia faktúry:06.11.2017
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
06.11.201738,72€MAGNA energia a.sza elektrinu mš
DF2017/153
Typ dokumentu:Prijatá faktúra
Číslo/názov dokumentu:DF2017/153
Popis dokumentu:za obedy
Meno dodávateľa:ZŠ -školska jedalen
Adresa dodávateľa: , Krh.Podhradie, 04941
IČO partnera:35543710
Cena s DPH:232 €
Dátum vystavenia fakt.:
Dátum splatnosti fakt.:
Dátum doručenia faktúry:03.11.2017
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
03.11.2017232€ZŠ -školska jedalenza obedy
DF2017/154
Typ dokumentu:Prijatá faktúra
Číslo/názov dokumentu:DF2017/154
Popis dokumentu:BOZaP
Meno dodávateľa:GEKOS J.Rochfalusi
Adresa dodávateľa: , Roznava, 04801
IČO partnera:10755462
Cena s DPH:49,79 €
Dátum vystavenia fakt.:
Dátum splatnosti fakt.:
Dátum doručenia faktúry:06.11.2017
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
06.11.201749,79€GEKOS J.RochfalusiBOZaP
DF2017/155
Typ dokumentu:Prijatá faktúra
Číslo/názov dokumentu:DF2017/155
Popis dokumentu:za kominárske práce /služby
Meno dodávateľa:DUCK Mare-Kominarstvo
Adresa dodávateľa: , Rožňava,
IČO partnera:35128780
Cena s DPH:88,12 €
Dátum vystavenia fakt.:
Dátum splatnosti fakt.:
Dátum doručenia faktúry:06.11.2017
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
06.11.201788,12€DUCK Mare-Kominarstvoza kominárske práce /služby
DF2017/156
Typ dokumentu:Prijatá faktúra
Číslo/názov dokumentu:DF2017/156
Popis dokumentu:za bezpečnostné zariadenie
Meno dodávateľa:Krajske riad.Pol. zboru/ochrana objektov
Adresa dodávateľa: , Kosice, 04001
IČO partnera:735868
Cena s DPH:16,12 €
Dátum vystavenia fakt.:
Dátum splatnosti fakt.:
Dátum doručenia faktúry:06.11.2017
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
06.11.201716,12€Krajske riad.Pol. zboru/ochrana objektovza bezpečnostné zariadenie
DF2017/157
Typ dokumentu:Prijatá faktúra
Číslo/názov dokumentu:DF2017/157
Popis dokumentu:za bezpečnostné zariadenie
Meno dodávateľa:Krajske riad.Pol. zboru/ochrana objektov
Adresa dodávateľa: , Kosice, 04001
IČO partnera:735868
Cena s DPH:8,29 €
Dátum vystavenia fakt.:
Dátum splatnosti fakt.:
Dátum doručenia faktúry:06.11.2017
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
06.11.20178,29€Krajske riad.Pol. zboru/ochrana objektovza bezpečnostné zariadenie
DF2017/158
Typ dokumentu:Prijatá faktúra
Číslo/názov dokumentu:DF2017/158
Popis dokumentu:za obedy doplatok
Meno dodávateľa:ZŠ -školska jedalen
Adresa dodávateľa: , Krh.Podhradie, 04941
IČO partnera:35543710
Cena s DPH:40 €
Dátum vystavenia fakt.:
Dátum splatnosti fakt.:
Dátum doručenia faktúry:03.11.2017
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
03.11.201740€ZŠ -školska jedalenza obedy doplatok
DF2017/159
Typ dokumentu:Prijatá faktúra
Číslo/názov dokumentu:DF2017/159
Popis dokumentu:za plyn
Meno dodávateľa:innogy Slovensko
Adresa dodávateľa: , Košice,
IČO partnera:44291809
Cena s DPH:1329 €
Dátum vystavenia fakt.:
Dátum splatnosti fakt.:
Dátum doručenia faktúry:08.11.2017
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
08.11.20171329€innogy Slovenskoza plyn
DF2017/160
Typ dokumentu:Prijatá faktúra
Číslo/názov dokumentu:DF2017/160
Popis dokumentu:za tel.hovory
Meno dodávateľa:T/COM/Slovak Telekom
Adresa dodávateľa: , Bratislava, 82513
IČO partnera:35763469
Cena s DPH:41,16 €
Dátum vystavenia fakt.:
Dátum splatnosti fakt.:
Dátum doručenia faktúry:09.11.2017
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
09.11.201741,16€T/COM/Slovak Telekomza tel.hovory
DF2017/161
Typ dokumentu:Prijatá faktúra
Číslo/názov dokumentu:DF2017/161
Popis dokumentu:za tel.hovory
Meno dodávateľa:ORANGE SLOVENSKO
Adresa dodávateľa: , Bratislava, 82109
IČO partnera:35697270
Cena s DPH:28,15 €
Dátum vystavenia fakt.:
Dátum splatnosti fakt.:
Dátum doručenia faktúry:13.11.2017
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
13.11.201728,15€ORANGE SLOVENSKOza tel.hovory
DF2017/162
Typ dokumentu:Prijatá faktúra
Číslo/názov dokumentu:DF2017/162
Popis dokumentu:za internet
Meno dodávateľa:SZarinet KRHP
Adresa dodávateľa: , bRATISLAVA,
IČO partnera:46599509
Cena s DPH:75 €
Dátum vystavenia fakt.:
Dátum splatnosti fakt.:
Dátum doručenia faktúry:13.11.2017
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
13.11.201775€SZarinet KRHPza internet
DF2017/163
Typ dokumentu:Prijatá faktúra
Číslo/názov dokumentu:DF2017/163
Popis dokumentu:za elektrinu
Meno dodávateľa:MAGNA energia a.s
Adresa dodávateľa: , Piešťany, 921 01
IČO partnera:35743565
Cena s DPH:44,26 €
Dátum vystavenia fakt.:
Dátum splatnosti fakt.:
Dátum doručenia faktúry:13.11.2017
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
13.11.201744,26€MAGNA energia a.sza elektrinu
DF2017/164
Typ dokumentu:Prijatá faktúra
Číslo/názov dokumentu:DF2017/164
Popis dokumentu:virtuálna knižnica
Meno dodávateľa:KOMENSKY s.r.o
Adresa dodávateľa: , Košice,
IČO partnera:43908977
Cena s DPH:79,63 €
Dátum vystavenia fakt.:
Dátum splatnosti fakt.:
Dátum doručenia faktúry:14.11.2017
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
14.11.201779,63€KOMENSKY s.r.ovirtuálna knižnica
DF2017/165
Typ dokumentu:Prijatá faktúra
Číslo/názov dokumentu:DF2017/165
Popis dokumentu:rádioprijímač
Meno dodávateľa:Elektrosped a.s,
Adresa dodávateľa: , Bratislava,
IČO partnera:35765038
Cena s DPH:157,2 €
Dátum vystavenia fakt.:
Dátum splatnosti fakt.:
Dátum doručenia faktúry:16.11.2017
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
16.11.2017157,2€Elektrosped a.s,rádioprijímač
DF2017/166
Typ dokumentu:Prijatá faktúra
Číslo/názov dokumentu:DF2017/166
Popis dokumentu:divadlo
Meno dodávateľa:Crocus theatre
Adresa dodávateľa: , Košice – mestská časť Ťahanovc, 040 13
IČO partnera:50525522
Cena s DPH:80 €
Dátum vystavenia fakt.:
Dátum splatnosti fakt.:
Dátum doručenia faktúry:22.11.2017
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
22.11.201780€Crocus theatredivadlo
DF2017/167
Typ dokumentu:Prijatá faktúra
Číslo/názov dokumentu:DF2017/167
Popis dokumentu:za čistiace rohože
Meno dodávateľa:Floorwood a.s
Adresa dodávateľa: , Bratislava, 810 00
IČO partnera:1512025191
Cena s DPH:53,22 €
Dátum vystavenia fakt.:
Dátum splatnosti fakt.:
Dátum doručenia faktúry:30.11.2017
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
30.11.201753,22€Floorwood a.sza čistiace rohože
DF2017/168
Typ dokumentu:Prijatá faktúra
Číslo/názov dokumentu:DF2017/168
Popis dokumentu:za BOZaP
Meno dodávateľa:GEKOS J.Rochfalusi
Adresa dodávateľa: , Roznava, 04801
IČO partnera:10755462
Cena s DPH:49,79 €
Dátum vystavenia fakt.:
Dátum splatnosti fakt.:
Dátum doručenia faktúry:04.12.2017
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
04.12.201749,79€GEKOS J.Rochfalusiza BOZaP
DF2017/169
Typ dokumentu:Prijatá faktúra
Číslo/názov dokumentu:DF2017/169
Popis dokumentu:pracovné lekárstvo
Meno dodávateľa:Romed/prac.zdrav.sluzba
Adresa dodávateľa: , Gem.Poloma,
IČO partnera:36589616
Cena s DPH:124,5 €
Dátum vystavenia fakt.:
Dátum splatnosti fakt.:
Dátum doručenia faktúry:04.12.2017
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
04.12.2017124,5€Romed/prac.zdrav.sluzbapracovné lekárstvo
DF2017/170
Typ dokumentu:Prijatá faktúra
Číslo/názov dokumentu:DF2017/170
Popis dokumentu:za sign. zariadenie
Meno dodávateľa:Krajske riad.Pol. zboru/ochrana objektov
Adresa dodávateľa: , Kosice, 04001
IČO partnera:735868
Cena s DPH:16,12 €
Dátum vystavenia fakt.:
Dátum splatnosti fakt.:
Dátum doručenia faktúry:04.12.2017
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
04.12.201716,12€Krajske riad.Pol. zboru/ochrana objektovza sign. zariadenie
DF2017/171
Typ dokumentu:Prijatá faktúra
Číslo/názov dokumentu:DF2017/171
Popis dokumentu:za sign. zariadenie
Meno dodávateľa:Krajske riad.Pol. zboru/ochrana objektov
Adresa dodávateľa: , Kosice, 04001
IČO partnera:735868
Cena s DPH:8,29 €
Dátum vystavenia fakt.:
Dátum splatnosti fakt.:
Dátum doručenia faktúry:04.12.2017
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
04.12.20178,29€Krajske riad.Pol. zboru/ochrana objektovza sign. zariadenie
DF2017/172
Typ dokumentu:Prijatá faktúra
Číslo/názov dokumentu:DF2017/172
Popis dokumentu:za svet školkára
Meno dodávateľa:RAABE
Adresa dodávateľa: , Bratislava,
IČO partnera:35908718
Cena s DPH:31,16 €
Dátum vystavenia fakt.:
Dátum splatnosti fakt.:
Dátum doručenia faktúry:04.12.2017
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
04.12.201731,16€RAABEza svet školkára
DF2017/173
Typ dokumentu:Prijatá faktúra
Číslo/názov dokumentu:DF2017/173
Popis dokumentu:za elektrinu
Meno dodávateľa:MAGNA energia a.s
Adresa dodávateľa: , Piešťany, 921 01
IČO partnera:35743565
Cena s DPH:38,72 €
Dátum vystavenia fakt.:
Dátum splatnosti fakt.:
Dátum doručenia faktúry:04.12.2017
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
04.12.201738,72€MAGNA energia a.sza elektrinu
DF2017/174
Typ dokumentu:Prijatá faktúra
Číslo/názov dokumentu:DF2017/174
Popis dokumentu:za elektrinu
Meno dodávateľa:MAGNA energia a.s
Adresa dodávateľa: , Piešťany, 921 01
IČO partnera:35743565
Cena s DPH:167,62 €
Dátum vystavenia fakt.:
Dátum splatnosti fakt.:
Dátum doručenia faktúry:04.12.2017
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
04.12.2017167,62€MAGNA energia a.sza elektrinu
DF2017/175
Typ dokumentu:Prijatá faktúra
Číslo/názov dokumentu:DF2017/175
Popis dokumentu:za obedy
Meno dodávateľa:ZŠ -školska jedalen
Adresa dodávateľa: , Krh.Podhradie, 04941
IČO partnera:35543710
Cena s DPH:252,88 €
Dátum vystavenia fakt.:
Dátum splatnosti fakt.:
Dátum doručenia faktúry:04.12.2017
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
04.12.2017252,88€ZŠ -školska jedalenza obedy
DF2017/176
Typ dokumentu:Prijatá faktúra
Číslo/názov dokumentu:DF2017/176
Popis dokumentu:za obedy - doplatok
Meno dodávateľa:ZŠ -školska jedalen
Adresa dodávateľa: , Krh.Podhradie, 04941
IČO partnera:35543710
Cena s DPH:43,6 €
Dátum vystavenia fakt.:
Dátum splatnosti fakt.:
Dátum doručenia faktúry:04.12.2017
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
04.12.201743,6€ZŠ -školska jedalenza obedy - doplatok
DF2017/177
Typ dokumentu:Prijatá faktúra
Číslo/názov dokumentu:DF2017/177
Popis dokumentu:za tel. hovory
Meno dodávateľa:T/COM/Slovak Telekom
Adresa dodávateľa: , Bratislava, 82513
IČO partnera:35763469
Cena s DPH:41,42 €
Dátum vystavenia fakt.:
Dátum splatnosti fakt.:
Dátum doručenia faktúry:06.12.2017
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
06.12.201741,42€T/COM/Slovak Telekomza tel. hovory
DF2017/178
Typ dokumentu:Prijatá faktúra
Číslo/názov dokumentu:DF2017/178
Popis dokumentu:za plyn
Meno dodávateľa:innogy Slovensko
Adresa dodávateľa: , Košice,
IČO partnera:44291809
Cena s DPH:1329 €
Dátum vystavenia fakt.:
Dátum splatnosti fakt.:
Dátum doručenia faktúry:07.12.2017
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
07.12.20171329€innogy Slovenskoza plyn
DF2017/179
Typ dokumentu:Prijatá faktúra
Číslo/názov dokumentu:DF2017/179
Popis dokumentu:za poistenie
Meno dodávateľa:Prvá komunálna finančná a.s
Adresa dodávateľa: , Nitra, 949 01
IČO partnera:36557129
Cena s DPH:137,64 €
Dátum vystavenia fakt.:
Dátum splatnosti fakt.:
Dátum doručenia faktúry:07.12.2017
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
07.12.2017137,64€Prvá komunálna finančná a.sza poistenie
DF2017/180
Typ dokumentu:Prijatá faktúra
Číslo/názov dokumentu:DF2017/180
Popis dokumentu:za elektrinu
Meno dodávateľa:MAGNA energia a.s
Adresa dodávateľa: , Piešťany, 921 01
IČO partnera:35743565
Cena s DPH:55,06 €
Dátum vystavenia fakt.:
Dátum splatnosti fakt.:
Dátum doručenia faktúry:14.12.2017
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
14.12.201755,06€MAGNA energia a.sza elektrinu
DF2017/181
Typ dokumentu:Prijatá faktúra
Číslo/názov dokumentu:DF2017/181
Popis dokumentu:za tel. hovory
Meno dodávateľa:ORANGE SLOVENSKO
Adresa dodávateľa: , Bratislava, 82109
IČO partnera:35697270
Cena s DPH:17,55 €
Dátum vystavenia fakt.:
Dátum splatnosti fakt.:
Dátum doručenia faktúry:18.12.2017
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
18.12.201717,55€ORANGE SLOVENSKOza tel. hovory
DF2017/182
Typ dokumentu:Prijatá faktúra
Číslo/názov dokumentu:DF2017/182
Popis dokumentu:za vodné, stočné
Meno dodávateľa:Vsl.vod.spolocnost
Adresa dodávateľa: , Kosice, 04248
IČO partnera:36570460
Cena s DPH:124,19 €
Dátum vystavenia fakt.:
Dátum splatnosti fakt.:
Dátum doručenia faktúry:19.12.2017
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
19.12.2017124,19€Vsl.vod.spolocnostza vodné, stočné

Copyright © 2023 Základná škola s materskou školou - Alapiskola és Óvoda  Rights Reserved.