Základná škola s materskou školou - Alapiskola és Óvoda


Vychovávateľka ZŠ (3. a 4. ročník)

Kvalifikácia – SVŠ, PgŠ vych. odb., špec. telesná výchova

Na škole pracujem od roku 1986 ako vychovávateľka a učím slovenský jazyk a telesnú výchovu.

Rada tancujem, šijem, kreslím, zbieram dekoratívne ozdoby a poháre s motívom psíkov.

Copyright © 2020 Základná škola s materskou školou - Alapiskola és Óvoda  Rights Reserved.