Základná škola s materskou školou - Alapiskola és Óvoda


Beiratkozás a 2020/2021-es tanévre

Óvodával rendelkező Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola vezetősége Krasznahorkaváralján értesíti a szülőket, hogy a beíratkozás az óvodába 
2020. május 12- án lesz 9,00 – 11,00 óra között az óvoda épületében (Pokroková 182, Krh. Podhradie).

A beiratkozás csak egy szülő jelenlétével történhet a higiéniai biztonság betartásával. Kötelező a maszk, kesztyű használata, valamint mindenki hozzon magával saját tollat.

A beiratkozáshoz szükséges a gyerek keresztlevele (rodný list) a gyerek betegbisztosítási kártyája, valamint a szülőt igazoló okmány (občiansky preukaz).

Kérjük az időpont és a higiéniai szabályok betartását.

Zápis do Materskej školy na školský rok 2020/2021

Riaditeľka Základnej školy s materskou školou oznamuje rodičom, že zápis detí do Materskej školy pri Základnej škole s vyučovacím jazykom maďarským sa koná dňa:
12. mája 2020 v čase od 9,00 do 11,00 hodine v priestoroch materskej školy (Pokroková 182, Krh. Podhradie).

Žiadame rodičov aby do školy pristupovali po jednom, mali na sebe rúško, rukavice, aby si doniesli vlastné pero.

Na zápis treba doniesť rodný list dieťaťa a preukaz poistenca, občiansky preukaz oboch rodičov.

Žiadame o dodržiavanie času a hygienického usmernenia.

 

Prihláška:

Prostredníctvom formulára vybavzdomu.esmao.sk

alebo vyplneným nasledovného formulára:

Základná škola s materskou školou - Alapiskola és Óvoda
Lipová 115
Krásnohorské Podhradie - Krasznahorkaváralja

ŽIADOSŤ

o prijatie dieťaťa do materskej školy

podľa §59 ods. 3, ods. 4 a ods. 7 zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých záknov a podľa §3 ods. 1 až 3 vyhlášky č. 306/2008 o materskej škole

žiadam o prijatie môjho syna / mojej dcéry*) do materskej školy

Ak nám chcete nechať odkaz nad rámec doteraz zadaných údajov.

Copyright © 2020 Základná škola s materskou školou - Alapiskola és Óvoda  Rights Reserved.