Základná škola s materskou školou - Alapiskola és Óvoda


Základná škola s materskou školou – Alapiskola és Óvoda

Lipová 115

Krásnohorské Podhradie – Krasznahorkaváralja

04941

Informuje o voľnom pracovnom mieste – pedagogický zamestnanec – vychovávateľ ŠKD

S nástupom od: 1.9.2021 so 100% pracovným úväzkom na dobu určitú jeden školský rok
Potrebná dokumentácia k zaradeniu do výberového konania:

  • ukončené vzdelanie - úplné stredne odborné vzdelanie pedagogická škola, vychovávateľstvo
  • žiadosť o prijatie do pracovného pomeru
  • životopis

Uvedené dokumenty spolu so žiadosťou zasielajte poštou, alebo emailom, do 20.8.2021 na adresu Základnej školy.

Mgr. Agnesa Stupáková

Copyright © 2022 Základná škola s materskou školou - Alapiskola és Óvoda  Rights Reserved.