Základná škola s materskou školou - Alapiskola és Óvoda


Get Adobe Flash player

Asistent učiteľa ZŠ (3. a 4. ročník)

Kvalifikácia - Gymnázium P. J. Šafárika Rožňava, Rekvalifikačný kurz Asistent učiteľa

Záľuby - čítanie, hudba, kreslenie.

 

Copyright © 2019 Základná škola s materskou školou - Alapiskola és Óvoda  Rights Reserved.
„Žádný člověk není tak bohatý, aby mohl koupit svoji minulost.“ Oscar Wilde