Pedagógovia

Základná škola s materskou školou - Alapiskola és Óvoda


Get Adobe Flash player

Vychovávateľka ZŠ (1. a 2. ročník)

Kvalifikácia – Pedagogická škola Lučenec

Na škole pracujem od roku 1999 ako vychovávateľka a učím matematiku, hudobnú výchovu, telesnú výchovu, výtvarnú výchovu.

Medzi moje záľuby patrí čítanie a vyšívanie.

Vychovávateľka ZŠ (3. a 4. ročník)

Kvalifikácia – SVŠ, PgŠ vych. odb., špec. telesná výchova

Na škole pracujem od roku 1986 ako vychovávateľka a učím slovenský jazyk a telesnú výchovu.

Rada tancujem, šijem, kreslím, zbieram dekoratívne ozdoby a poháre s motívom psíkov.

Asistent učiteľa ZŠ (3. a 4. ročník)

Kvalifikácia - Gymnázium P. J. Šafárika Rožňava, Rekvalifikačný kurz Asistent učiteľa

Záľuby - čítanie, hudba, kreslenie.

 

Učiteľka MŠ

Kvalifikácia - SPgŠ v Lučenci

Na škole pracujem od roku 1986 ako učiteľka MŠ maďarskej triedy s rómskymi detmi so sociálne znevýhodného prostredia.

Zameriavam sa na rozvoj osobnosti žiakov. Dôležitou je pre mňa, aby vzdelávanie bolo spojené z humánnymi aspektmi - spokojná atmosféra, minimálny stres, aby boli prijímané také aké sú bez predsudkov.

Copyright © 2018 Základná škola s materskou školou - Alapiskola és Óvoda  Rights Reserved.