Základná škola s materskou školou - Alapiskola és Óvoda


Get Adobe Flash player

Učiteľka ZŠ (0. ročník)

Kvalifikácia - Pedagogická fakulta Comenius Univerzity v Miškolci, Fakulta stredoeurópskych štúdií Univerzita Konštantina Filozofa v Nitre

Na škole pracujem od roku 2006 ako učiteľka v nultom ročníku.

Učím rómske deti, ktoré pochádzajú zo sociálne a výchovne nedostatočne podnetného prostredia, a ktoré potrebujú individuálny, špecifický prístup. Hlvnou úlohou je, aby dieťa v priebehu školského roka bolo schopné začleniť sa do výchovno-vzdelávacieho procesu a zvládlo požiadavky prvého ročníka ZŠ.

Copyright © 2019 Základná škola s materskou školou - Alapiskola és Óvoda  Rights Reserved.
„Čas si vymysleli lidé, aby věděli, od kdy do kdy a co za to.“ Jan Werich