Základná škola s materskou školou - Alapiskola és Óvoda


Get Adobe Flash player

Riaditeľka ZŠ, učiteľka ZŠ (1. ročník)

Funkciu riaditeľky ZŠ s MŠ som zastúpila v roku 2006, keď Základnú školu s VjM zriaďovateľ Obec Krásnohorské Podhradie spojil s Materskou školou s VjSaM. Môj profesionálny rast som začala na SPGŠ v Lučenci – odbor vychovávateľstvo, ktorý som ukončila v roku 1981. Po dvoch rokoch som diaľkovo vyštudovala - učiteľstvo MŠ, ako doplnkové vzdelanie tiež na SPGŠ v Lučenci. Vysokoškolské štúdium som ukončila v roku 1999 na Univerzite Konštantína Filozofa v Nitre - odbor učiteľstvo 1.-4. ročníka pre Základné školy s VjM. V súčasnosti okrem riadenia školského zariadenia som aj triednym učiteľom prvého ročníka, kde vyučujem maďarský jazyk. Snažím sa uvedené funkcie vykonávať čo najlepšie. Snažím sa viesť svojich učiteľov k tímovej práci, ku kreativite, k modernizácií výchovno-vzdelávacieho procesu cez projekt Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu. V súkromnom živote rada sa venujem hubárčeniu, práci v záhradke a mojim najbližším.

Copyright © 2019 Základná škola s materskou školou - Alapiskola és Óvoda  Rights Reserved.
„Muži nedovedou ocenit vlastní ženy. To přenechávají druhým.“ Oscar Wilde