Základná škola s materskou školou - Alapiskola és Óvoda


Get Adobe Flash player
Copyright © 2019 Základná škola s materskou školou - Alapiskola és Óvoda  Rights Reserved.
„Nedostane-li žena koho chce, běda tomu, koho dostane.“ Mark Twain