Základná škola s materskou školou - Alapiskola és Óvoda


Get Adobe Flash player

O z n a m

 

Riaditeľka Základnej školy a materskou školou  po dohode so zriaďovateľom v Krásnohorskom Podhradí,   v zmysle zákona MŠ SR č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov oznamuje, že zápis detí do materských  škôl  na školský rok 2018/2019

sa uskutoční od 30. apríla  do 31.mája  2018.

Žiadosti o prijatie si rodičia môžu vyzdvihnúť v pracovných dňoch

v čase od 8,00 – 9,00 a od 14,00 - 16,00 hod. v priestoroch materskej školy.

Do materskej školy sa prijímajú deti od 3. do 6. rokov. Prednostne sa na predprimárne vzdelávanie prijíma dieťa, ktoré dovŕšilo piaty rok veku, dieťa s odloženým začiatkom plnenia povinnej školskej dochádzky a dieťa s dodatočne odloženým začiatkom plnenia povinnej školskej dochádzky. Ostatné deti sa prijímajú podľa voľnej kapacity materskej školy.

Na zápis dieťaťa do MŠ je potrebné doniesť rodný list dieťaťa.

É R T E S Í T É S

Óvodával rendelkező Magyar iskola igazgatónője Krasznahorkaváralján értesíti a szülőket, hogy a 245/2008 – as iskolatörvény alapján  a 2018/2019 – os tanévre  az óvodákba a beíratkozás

2018 április 30.- tól 2018 május 31.- ig lesz.

A beíratkozáshoz szükséges kérvényeket az óvodákban munkanapon  8,00- tól 16,00 óráig  kikérhetik.

 Felvételben részesülnek a 3 - tól 6 életévüket betöltendő gyerekek. Előnyben részesülnek az 5 életévüket betöltendő gyerekek,  évet halasztott gyerekek,  valamint a kisebb gyerekek a vezetősség és szabad hely döntése alapján.

A beíratkozásra hozzák magukkal a gyerek keresztlevelét.

Copyright © 2018 Základná škola s materskou školou - Alapiskola és Óvoda  Rights Reserved.